Categorie archief: Proliferatie

HFR op laagverrijkt uranium: veel meer radioactief afval

Gedwongen, want zelf nooit gewild, en veel te laat, maar NRG probeert nu goeie sier te maken met de omschakeling naar laag verrijkt uranium in de HFR, die nu blijkbaar voltooid is. Vervolgens is NRG onzorgvuldig in haar persbericht over de afspraak en vergeet te melden dat door het gebruik van lager verrijkt uranium, de hoeveelheid radioactief materiaal en afval ongeveeer verviervoudigt en er ook meer plutonium ontstaat. En, als het aan NRG ligt, gaan ze met de Pallas reactor daar nog zeker vijftig jaar mee door. Uiterst interessant voor terroristen, allemaal. Dus of de wereld er heel veel veiliger door geworden is? In elk geval weinig reden voor borstklopperij. Lees verder

Urenco en tritium voor VS-kernwapens: meer onduidelijkheid en rookgordijnen

Levert Urenco nu wel of niet verrijkt uranium waarmee tritium voor Amerikaanse kernwapens wordt gemaakt? Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft dat Urenco geen ‘nucleair materiaal’ levert aan de kerncentrale Watts Bar - waar kernwapen-tritium wordt geproduceerd - maar de Duitse regering leek in augustus nog te schrijven dat Urenco dat wel deed. En produceert Watts Bar/TVA kernwapen-tritium? Eigenaar TVA en de Amerikaanse regering zeggen van wel, de Nederlandse en Duitse overheid van niet. De verwarring is compleet. Laka overweegt de rechter in te schakelen om documenten boven tafel te krijgen die hier meer licht op kunnen werpen. Financiële ondersteuning is daarbij nog wel nodig. Lees verder

Opnieuw vergunning hoogverrijkt uranium; afspraken blijken weinig waard

Er is een opnieuw een vergunning afgegeven voor het transport van hoogverrijkt uranium naar Petten voor gebruik in targets de reactor daar. Dat is vreemd, want keer op keer wordt het einde van het gebruik van het hoogverrijkt uranium in de reactor aangekondigd. Nadat al eerder een einde was gekomen aan het gebruik van hoogverrijkt uranium in de kernbrandstof, beloofde Nederland dat na 2017 alleen nog maar het veel minder proliferatie gevoelige laagverrijkt uranium te gebruiken. Deze belofte wordt dus andermaal niet gehaald. Lees verder

Urenco’s verrijkt uranium voor tritiumproductie kernwapenprogramma VS

Volgens het kabinet zijn er “geen aanwijzingen” dat verrijkt uranium van Urenco in de VS gebruikt wordt voor het Amerikaanse kernwapenprogramma. Hiermee gaat het kabinet helemaal voorbij aan de visie van de Amerikaanse overheid zelf, die de productie van tritium -en de levering van verrijkt uranium daarvoor- als een militaire aangelegenheid ziet. Toch levert Urenco verrijkt uranium aan Amerikaanse kerncentrales die contractueel verplicht zijn om met speciale brandstof tritium te produceren voor het Amerikaanse kernwapenprogramma. Daar kan nauwelijks onduidelijkheid over bestaan. Lees verder

Urenco, VS-kernwapens en het Verdrag van Washington

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is niet van plan naar aanleiding van een uitzending van het Duitse Tagesschau zelf onderzoek te doen naar de betrokkenheid van Urenco bij het Amerikaanse  kernwapenprogramma. Dat bleek in het Kamerdebat woensdag over nucleaire veiligheid. Het Kabinet heeft hier niets van gehoord van het Internationaal Atoom Energie Agentschap, dus, zo redeneert het Kabinet, zal er wel niets aan de hand zijn. Maar met door Urenco geleverd uranium wordt in Amerikaanse kerncentrales Tritium geproduceerd. Dit Tritium wordt gebruikt in Amerikaanse kernwapens. De vraag is natuurlijk of dat Nederlands/Duits/Britse Urenco wel mag meewerken aan de productie van grondstoffen voor kernwapens. Lees verder

Zware berisping voor Nederlandse werknemer Urenco US

Een Nederlandse consultant in dienst van Urenco US heeft zich volgens de Amerikaanse nucleaire toezichthouder NRC, schuldig gemaakt aan het “opzettelijk overtreden van NRC-eisen” die de veiligheid in gevaar brachten. De Nuclear Regulatory Commission laat weten dat als de consultant weer betrokken is bij activiteiten waar NRC toezicht op houdt, de verdenkingen uitgebreid kunnen worden en strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Ondertussen is de Nederlander, Pieter van der Heide, vertrokken uit de VS en heeft een eigen consultancybureau in Den Haag. Lees verder

Druk in VS om levering uranium aan België te voorkomen

terrorists_targetIn de Verenigde Staten is een petitie gelanceerd om de levering van 134 kg hoogverrijkt uranium (HEU) voor de BR-2 reactor in Mol te verbieden. Reden: de interesse van IS voor het Studie Centrum Kernenergie (SCK) die bleek toen bij een huiszoeking beelden werden gevonden van het huis van de directeur van het centrum in Mol. “This clear and present danger underscores the urgency of minimizing the supply of HEU to the BR-2 reactor, and ending that supply as soon as possible”. Lees verder

Eindelijk laagverrijkt uranium in Belgische reactor

reactor_br2Goed, de reactor in Petten was al niet heel snel, maar de Belgische onderzoeksreactor BR2 in Mol is extreem langzaam met het omschakelen naar een, zoals dat tegenwoordig heet, ‘minder terreurgevoelige’ brandstof. Minister Jan Jambon antwoordde in de Commissie Nucleaire Veiligheid op vragen van Kristof Calvo (Groen) dat dat binnenkort staat te gebeuren. De omschakeling van hoogverrijkt (HEU) naar laagverrijkt uranium (LEU) wordt al sinds eind jaren 80 geëist, vooral door de VS. Lees verder

Sabotage en beveiliging van nucleaire installaties

terrorists_targetHet parlement vindt dat kerncentrales goed beveiligd moeten zijn en een groot gedeelte vreest dat dat nu niet zo is. Vorige week kraakten Amerikaanse experts in het AD de manier waarop Nederland de kernreactoren in Borssele, Petten en Delft momenteel bewaakt. Beveiligers zouden te licht bewapend zijn en bij een terroristische actie zou veel te laat versterking aanwezig kunnen zijn. Naar aanleiding daarvan had de PVV en VNL (Voor Nederland) vorige week al om zwaar bewapende militairen gevraagd. Een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie eist opheldering van het kabinet over de ‘magere bewaking’ van nucleaire doelwitten. Lees verder

Minimale Nederlandse inzet bij laatste nucleaire top

appel-animatie-versie-2016In maart 2014 was in Den Haag de Nuclear Security Summit, de grootste top ooit in Nederland gehouden; met tientallen regeringsleiders en Obama als eregast. Als onderdeel van de NSS vond in Amsterdam de Nuclear Industry Summit plaats. Alle deelnemers aan de Industrie Top in de Beurs van Berlage kregen toen een appel aangeboden. We hebben die, net als we doen met de nucleaire industrie, nauwgezet in de gaten gehouden Maar wie herinnert zich nu, twee jaar later, nog de Nuclear Security Summit? Vrijwel niemand, behalve de 150 mensen die bij protesten werden gearresteerd en vervolgens vrijgesproken. En weet iemand nog wat er toen afgesproken is?
Komende week, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april) is er in Washington de vierde (en laatste) Nucleaire Top. Minister van Buitenlandse Zaken Koenders heeft afgelopen week de Nederlandse inzet geformuleerd: zorgen dat iedereen zich ook na afloop aan de afspraken houdt. Nu heeft Nederland daar zelf bepaald geen voorbeeldig 'track-record' in gevestigd. Lees verder