Categoriearchief: Borssele

Kerncentrale Borssele

Subcategorieën: Borssele Convenant (17),

Quarantaine voor verliesgevende elementen Delta

epz_voortdurend_verbeterenVorige week was in de Provinciale Staten van Zeeland overleg over hoe het verder moet met Delta, nu splitsing van het bedrijf vast ligt. Delta heeft aangekondigd zich niet langer te verzetten tegen splitsing. Gedeputeerde Schönknecht vindt dat de verliesgevende delen (slecht presterende delen) van het bedrijf ondergebracht moeten worden in een constructie die dan een zak met geld moeten meekrijgen (150-200 miljoen euro wordt van gesproken) om zelfstandig gezond te worden. Deze ‘quarantaine’ moet voorkomen dat het hele bedrijf ten onder gaat. Deze tussenstap (‘herstructurering en herfinanciering’) kan dan gebruikt worden om tijd te kopen. De aandeelhouders willen niet snel en onder druk het bedrijf verkopen. Lees verder

Kerncentrale Doel voldoet niet aan Nederlandse veiligheidseisen

Minister moet pleiten voor sluiting oude reactoren
doel-rapportDe Belgische kernreactoren Doel-1 en Doel-2 behoren niet tot de 25% veiligste kerncentrales van Europa, de VS en Canada. Dit blijkt uit een onderzoek van Stichting Laka wat vandaag is gepubliceerd. Indien deze reactoren in Nederland hadden gelegen, waren ze dan ook gesloten. De 25%-voorwaarde is gesteld bij het langer openblijven van kerncentrale Borssele in 2006. Minister Schultz van Haegen, die woensdag de Belgische kerncentrales gaat inspecteren, moet daarom eisen dat de verouderde reactoren worden gesloten.
Om vast te kunnen stellen of een reactor behoort tot de 25% veiligste kerncentrales van Europa, de VS en Canada, heeft de Borssele Benchmark Commissie in 2013 een methode gepubliceerd waarmee reactoren op volgorde van veiligheid kunnen worden gerangschikt. Stichting Laka heeft de veiligheid van het ontwerp van de kernreactoren Doel-1 en Doel-2 met behulp van deze methode getoetst en geconstateerd dat de twee Belgische reactoren niet bij de veiligste 25% zitten. Lees verder

Kamer tegen plafond publiek geld voor Pallas

parlementAfgelopen donderdag, 17 december, in het Algemeen Overleg Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming werden er een stuk of tien moties ingediend. De meesten gingen over de kerncentrale Borssele, nationalisatie en geld voor opslag radioactief afval, maar er was er ook een over de nieuwe reactor Pallas. In die motie verzoekt Van Tongeren (GL) “de regering aan te geven welk taakstellend budget, inclusief fiscale maatregelen, maximaal beschikbaar is voor Pallas in het geval er onvoldoende private investeerders gevonden kunnen worden”. Geen vreemde motie aangezien er altijd opgehamerd is dat er geen publiek geld naar Pallas moet gaan: de reactor moet privaat gefinancierd worden. Toch verwerpt de Kamer deze motie voor een plafond van publiek geld. Want tegen stemmen VVD, CDA, PVV en ook PvdA. Lees verder

Geen atoomstroom meer voor Delta-klanten

kerncentrale BorsseleVanaf 1 januari 2016 levert Delta alleen nog maar groene stroom aan haar 153.000 klanten. Nu krijgt nog ongeveer de helft van de klanten groene stroom. Delta blijft nog wel grijze stroom produceren (kerncentrale en gascentrale –kolencentrale is gesloten) maar die wordt verkocht aan ‘de markt’. Het bedrijf gaat dan groene stroom inkopen bij Nederlandse en Europese producenten van windenergie. De prijs blijft hetzelfde volgens Delta: de stroom uit wind is nu al gelijk aan die van grijze stroom. Vanaf 2017 neemt Delta exclusief stroom af van het Gemini-windpark, zo'n 80 kilometer boven de kust van Groningen.

Kamp: Borssele niet verkopen aan buitenlandse partij

kerncentrale BorsseleVoor het eerst zegt minister Kamp onomwonden dat verkoop van de kerncentrale Borssele aan een buitenlands bedrijf ‘niet aan de orde is”. Hij zegt dat in het memorie van antwoord, vandaag gepubliceerd, van de “Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)“. Daar staat: “De leden van de D66-fractie vroegen of het onwenselijk is dat de kerncentrale geheel in buitenlands bezit zou komen” en de minister antwoord: “Zoals ik in mijn antwoord op een vraag van de leden van de CDA-fractie heb aangegeven, is met Delta en de Zeeuwse Aandeelhouderscommissie een proces opgezet om te komen tot een onderbouwde analyse en een heldere weging van mogelijke alternatieven. Een overdracht van aandelen van de kerncentrale aan een buitenlandse partij is daarbij niet aan de orde.Lees verder

Kerncentrale Borssele: alle opties open (behalve sluiting)

kerncentrale BorsseleMinister Kamp heeft vragen beantwoord van de PvdA-leden Vos en De Vries over de splitsing van Delta en de positie van de kerncentrale Borssele. Delta moet gesplitst worden omdat productie en netwerk niet in één bedrijf ondergebracht mogen zijn (Wet onafhankelijk netbeheer, Won). Op de vraag of de kerncentrale in buitenlandse handen kan komen zegt de minister dat hij er aan hecht “om te benadrukken dat van een ongewenste wijziging van zeggenschap in de kerncentrale Borssele geen sprake kan zijn.”. Of ‘in buitenlandse handen’ een ‘ongewenst wijziging van zeggenschap’ is, wordt vervolgens niet geheel duidelijk. Voorwaarde is dat “publieke invloed en zeggenschap in de kerncentrale Borssele” blijvend gegarandeerd is. En dat de Staat de bevoegdheid heeft verandering in zeggenschap te blokkeren. De minister doet geen uitspraak of het mogelijk of wenselijk is om de kerncentrale te nationaliseren, bijvoorbeeld aan te kopen met (een deel van) de opbrengst van de verkoop van ABN AMRO. Lees verder

Vragen over kerncentrale Borssele

Door Jan Vos en Albert de Vries (beiden PvdA) zijn dinsdag (17 november) vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken over de splitsing van Delta en de positie van de kerncentrale Borssele. De vragen zijn vooral om duidelijkheid te krijgen over de gesprekken met de aandeelhouders, over het tijdschema en of de kerncentrale in buitenlandse handen kan komen. Ook nationalisatie is een onderwerp: ”Is een nationalisatie van de kerncentrale een optie om de publieke belangen bij de kerncentrale veilig te stellen? Kunnen Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) en EBN hierbij een rol spelen?” en de volgende vraag: “Heeft het kabinet overwogen (een deel van) de opbrengst van ABNAMRO te besteden aan een nationalisatie van de kerncentrale?” (EBN staat voor Energiebeheer Nederland, een zelfstandige onderneming met de Nederlandse staat als enige aandeelhouder).
De kerncentrale Borssele is gisteren (dinsdag) aan het eind van de morgen stilgelegd voor een ‘technical repair’. Verwacht wordt dat de kerncentrale vanmiddag weer opgestart wordt.

Delta krijgt jaar voor splitsing

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta moet 30 november 2016 zijn gesplitst, Eneco krijgt de tijd tot 31 januari 2017. Dit is vorige week aan de aandeelhouders van Delta (provincie en gemeenten) vertrouwelijk meegedeeld door de onafhankelijk toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit is voor Delta veel korter dan de twee jaar die in een aangenomen motie werd gevraagd door de Tweede Kamer.
In Zeeland vinden ze een jaar wel erg kort. Zeker als er ook een oplossing voor kerncentrale Borssele gevonden moet worden. De Kamer vindt dat die niet in buitenlandse handen mag komen, maar dat lijkt voor minister Kamp niet zo’n belangrijk punt.

Opwerkingstransport uit Frankrijk naar Covra

Gisteravond is er vanuit Valognes (de railaansluiting van de opwerkingsfabriek La Hague in Frankrijk) een treintransport gestart naar de Covra in Borssele. Het transport vervoert hoogradioactief afval dat in de Covra zal worden opgeslagen tot dat er een eindberging gerealiseerd is. In La Hague wordt de brandstof uit de kerncentrale Borssele opgewerkt. Dat betekent dat het wordt gescheiden in een aantal stoffen die in theorie opnieuw gebruikt kunnen worden. Een deel van het uranium en het in de kerncentrale ontstane plutonium wordt ook sinds kort door de kerncentrale opnieuw gebruikt.

Maar het transport waar het nu om gaat (het 10de in het huidige contract tussen EPZ en Areva) gaat het om afval gegoten in glas bestemt voor opslag.