Categoriearchief: Borssele

Kerncentrale Borssele

Subcategorieën: Borssele Convenant (17),

Reactorvat Borssele: wie niet zoekt, zal niet vinden

Het onderzoek naar het reactorvat in de kerncentrale Borssele is ondertussen afgerond. NRG, die het ultrasoon onderzoek deed, kan nog niets over de inhoud en resultaat zeggen. Naar verwachting wordt de reactor na de (verlengde) jaarlijkse onderhoudsbeurt op 17 mei -dat is morgen- weer in bedrijf genomen. Al gaan we er van uit dat dan de resultaten van het onderzoek bekend zijn, toch? Kan niet zo zijn dat de reactor opgestart wordt voordat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.
Maar de vraag is: waren de resultaten van dit onderzoek niet al van te voren bekend?
Greenpeace stelt in een persbericht dat EPZ een test heeft gedaan op delen waarvan al bekend is dat er geen scheurtjes in zitten. Volgens een EPZ-rapport dat Greenpeace via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur heeft verkregen, zou het zeer kostbaar worden om het vat in zijn geheel te controleren. Het vat is aan de binnenzijde ruw en ultrasone controles worden uitgevoerd op gladde oppervlakken. Het reactorvat heeft daarom een aantal gladde ‘vensters’ waarop controles worden uitgevoerd. Om zeker te weten dat er geen scheurtjes in het vat zitten, is het echter noodzakelijk om het gehele vat te controleren.

Laka in beroep tegen levensduurverlenging Borssele

Borssele tot 2034? Nee bedankt! Laka is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de vergunning voor de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele tot 31-12-2033. Bij het beroep van Stichting Laka hebben zich 35 personen per schriftelijke machtiging gevoegd. Het beroepschrift en alle bijlages plus links naar wetgeving en tevens een korte geschiedenis van de besluitvorming rond de verlenging van de bedrijfsduur, zijn te vinden op de pagina Kerncentrale Borssele tot 2034? Nee bedankt!.

Antwoorden minister kamervragen onderhoudsstop Borssele

Minister Kamp (EZ) heeft de vragen beantwoord van Jansen (SP) over de onderhoudsstop kerncentrale Borssele. En dan vooral over het ultrasoon onderzoeken van de vatwand. Twee woorden: niets nieuws. "Tijdens de komende onderhoudsstop zal de vatwand extra worden geïnspecteerd. De vatringen worden in deze onderhoudsstop over de gehele hoogte en dikte gemeten. Op vier verschillende posities ten opzichte van de omtrek van de vatwand wordt gemeten. Dit is ruim voldoende voor de controle, maar mocht het nodig blijken zal deze meting worden uitgebreid." En: "De fysieke staat van het reactorvat wordt met een ultrasoon onderzoeksmethode gecontroleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van apparatuur en dataverwerking programma's die aan de huidige stand der techniek voldoen. De onderzoekstechnieken zijn internationaal gekwalificeerd (European Network for Inspection Qualification) en beschikbaar om ingezet te worden. Resultaten worden getoetst aan de hand van rekenmethodes en tegen eisen uit de internationale nucleaire veiligheidscode ASME (American Society of Mechanical Engineers). Deze veiligheidscode is door Nederland erkend."

Borssele 35 dagen dicht voor onderhoud en onderzoek

Vijfendertig dagen. Voor zolang gaat de kerncentrale in Borssele vanavond dicht. Als het aan EPZ ligt, tenminste. Bij de jaarlijkse onderhoudsstop, die meestal een week of drie duurt, gaan ze deze keer dus ook het reactorvat onderzoeken. EPZ zelf komt nog met een mededeling op hun site. Het ANP was uitgenodigd door EPZ bij een toelichting op het onderzoek. Wat daar door EPZ precies is verteld weten we dus nog niet, maar als we de PZC mogen geloven het volgende: "Exploitant EPZ gaat ervan uit dat het onderzoek niets zal opleveren, omdat het vat van Borssele - net als die van de twee Belgische reactoren bij de RDM in Rotterdam gemaakt - uit ander staal bestaat. De haarscheurtjes ontstaan bij het gieten van het staal. Tijdens de zorgvuldig gedocumenteerde productiestappen zijn nooit haarscheurtjes geconstateerd."
Maar dat laatste is wel heel vreemd. Daarvoor wijzen we nog even op een artikel in het blad Atoomenergie van juli/augustus 1972, waarin directeur Van Veen van RDM zegt dat de levering van het reactorvat voor Borssele vertraging heeft opgelopen door … juist: het vinden van haarscheurtjes…. Een van de twee heeft het dan toch echt fout…

Actie stop Borssele tegen kerncentrale

De Zeeuwse actiegroep Stop Borssele protesteert met twee grote spandoeken bij de Vlaketunnel tegen het openhouden van de kerncentrale. Op de doeken staat: 'U mag hier scheuren, de kerncentrale niet'. Volgens Stop Borssele moet de centrale stilgelegd worden, omdat onduidelijk is of er net als in de Belgische reactoren in Doel en Tihange, haarscheurtjes in de reactorvat aanwezig zijn.
Verlenging van de bedrijfsduur tot 2034 is helemaal uit den boze.

Kamp geeft kerncentrale Borssele vergunning tot 2034

Al aangekondigd vorige week, maar minister Kamp heeft hoogstpersoonlijk de vergunning afgegeven aan EPZ, tijdens een werkbezoek' aan de kerncentrale, om de kerncentrale Borssele 20 jaar langer in bedrijf te houden. Er waren 3000 'reacties' in de inspraak. Dat zullen voor 95% of meer bezwaren zijn geweest, een zeer hoog aantal voor Nederland (zelfs meer dan in de procedures voor nieuwe kerncentrales -al moeten we dat nog goed analyseren, de gegevens daarvan zijn er nu nog niet). Er is nog niets te vinden op de websites van de Rijksoverheid, maar dat zal in de loop van de dag wel komen. Wel op Omroep Zeeland
Nog even ter herinnering: na Fukushima sloot Duitsland om veiligheidsredenen haar 6 oudste kerncentrales. Alle zes waren in bedrijf gekomen na, en dus minder oud, dan die in Borssele. Toevallig ook een Duits ontwerp en gebouwd door een Duits bedrijf. Er is nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State
Update (21-3): Ondertussen zijn alle stukken gepubliceerd.

Onderzoek reactorvat kerncentrale Borssele

Er is wat onduidelijkheid met welk ultrasoon apparaat EPZ het reactorvat in Borssele gaat onderzoeken. Vorige week was er het bericht dat er maar een apparaat ter wereld is die die haarscheurtjes kan vinden, en dat die in april -als Borssele het onderzoek gaat doen- nog in Doel gebruikt zou worden. Twee dingen daarover: 1- EPZ laat weten dat ze het met een nieuw door NRG ontwikkeld apparaat laat doen, die die scheurtjes als ze er zijn zeker zullen vinden, en 2- uit Belgie komt het bericht dat het apparaat dat daar gebruikt wordt het enige apparaat is dat in die specifieke reactorvaten past. Er zijn meer van dergelijke apparaten beschikbaar maar die passen niet in het reactorvaten van Tihange 2 en Doel 3.

Reactorvat Borssele toch niet ultrasoon onderzocht?

Is het reactorvat van Borssele nu wel of niet ultrasoon onderzocht, dat is de grote vraag. EPZ heeft altijd volgehouden van wel, zoals in augustus vorig jaar in dit persbericht: "We gebruiken voor deze controle verschillende ultrasone en visuele inspectietechnieken."Maar in een debat over de veiligheid van kernenergie, 6 maart, antwoord minister Kamp (EZ) op een vraag van Van Tongeren (GL) ("Ik wil de minister specifiek vragen of het kernreactorvak in Borssele in zijn geheel onderzocht is met de nieuwe onderzoekstechniek, de ultrasone techniek om haarvatscheurtjes aan te tonen. Is dat inmiddels gebeurd?") het volgende: "Nee, dat is niet gebeurd.".
Gisteren bleek al dat er maar een apparaat in de wereld is die die scheurtjes kan vinden. En die is in april bezig in de kerncentrale in Doel. Terwijl EPZ toegezegd heeft om tijdens de splijtstofwisseling het reactorvat te onderzoeken op scheurtjes. En die is? In april, juist. Dus waarmee gaan ze het reactorvat dan onderzoeken?
Verder verwacht minister Kamp "binnenkort" de vergunning aan EPZ voor het langer in bedrijf houden van de kerncentrale Borssele (tot 2033) te kunnen afgeven.

Ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011

He, he, eindelijk. Het overzicht van de Kernfysische Dienst over ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen 2011 is er! Vertraging is opgelopen "aangezien de KFD prioriteit heeft gegeven aan de follow up Fukushima en de situatie bij de NRG te Petten", volgens de brief van minister Kamp (EZ).
Bij de kerncentrale Borssele was er in 2011 sprake van acht "ongewone gebeurtenissen" (vorig jaar 9). Bij de overige nucleaire installaties waren zeven ongewone gebeurtenissen: 1 bij de HFR, 3 bij overige NRG-installaties, 2 bij Urenco en 1 met een transport. Het aantal wijkt niet sterk af in vergelijking met voorgaande jaren. Drie van de vijftien gebeurtenissen (alle bij de kerncentrale) waren van categorie 1 van de Internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen (INES). Bij de opzet van de INES schaal in 1989 was de gedachte dat deze schaal zo zou zijn opgebouwd dat zich bij een 'normale' nucleaire installatie per jaar ongeveer tien INES-niveau 0 en één INES-niveau 1 gebeurtenissen kunnen voordoen. In dat opzicht vallen de drie INES-niveau 1 meldingen die in 2011 bij KCB zijn opgetreden op. "Het optreden van drie INES-niveau 1 meldingen in één kalenderjaar heeft de aandacht van de KFD, maar er is nog geen aanleiding om van een trend in de verkeerde richting te spreken." schrijft de KFD.

EPZ mag MOX-gaan gebruiken in Borssele

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over beroep tegen een op 24 juni 2011 verleende vergunning aan EPZ voor 'brandstofdiversificatie': hoofdzakelijk de inzet van splijtstof met plutonium (Mengoxide, MOX). Beroep tegen die vergunning was aangespannen door o.a. Greenpeace en Zeeuwse Milieufederatie en de Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd: De belangrijkste bezwaren (het gebruik van plutonium in brandstof verhoogd veiligheids- en stralingsrisico's) worden niet door het hoogste bestuurlijk rechtscollege gedeeld: "mox-splijtstof levert slechts een onbeduidende verhoging van de veiligheids- en gezondheidsrisico´s op". In elk geval valt, volgens RvS, het gebruik van MOX binnen alle landelijke en internationale milieu- en veiligheidsnormen. Ook het argument dat meer onderzoek nodig is naar de risico's bij het gebruik van MOX in verband met een rampenplan en evacuatiezones naar aanleiding van de kernramp in Fukushima, werd door RvS verworpen. EPZ denkt bij de splijtstofwisseling in 2014 voor het eerst MOX te gaan gebruiken.