Categoriearchief: Buitenlands beleid

Dissertatie over Urenco en het non-proliferatie-regime

Gisteren promoveerde Frederik Voûte aan de Erasmus Universiteit op zijn proefschrift over Urenco: ‘Perceptions of Responsibility: Urenco and the Troika's Commercial and Nonproliferation Policies in Theoretical and Historical Perspective’ – Een verhaal van beleid en praktijk in het zich ontwikkelende nucleaire non-proliferatie regime en nucleaire export landschap'. Voûte concludeert, onder meer na raadpleging van de geheime archieven van Buitenlandse Zaken, dat het commerciële beleid van Nederland, Duitsland het Groot Brittannië (de 'Trojka') afgewogen werd tussen binnenlandse en internationale politieke en economische overwegingen en de normatieve verplichtingen die de Trojka-partners maakten in de context van het zich ontwikkelende nucleaire non-proliferatieregime. Lees verder

Kabinet creëert mist over eigen veto Urenco-afvaltransport naar Rusland

Na de internationale demonstraties tegen het vervoer van radioactief afval van Urenco naar Rusland, maandag, stuurde Minister Van Veldhoven gisteren een brief over het uraniumtransport naar de Tweede Kamer. In de brief zet ze uiteen waarom, volgens haar, het Kabinet, als aandeelhouder van Urenco, weinig tegen het transport kan ondernemen. De minister gaat in haar brief voorbij aan Nederlands' zetel in Urenco's internationale toezichtcommissie. In deze commissie heeft Nederland, samen met Duitsland en Groot Brittannië, een veto tegen Urenco's export van verarmd uranium naar Rusland. Lees verder

WISE naar Raad van State na geheimhouding radioactieve lozing

The map released by IRSN on Nov. 9, 2017. Please note that it does not show the extent of the Ru-106 plume itself, but the likelihood that any of the grid points is the origin of the release.In 2017 werd in verschillende delen van Europa in de lucht een radioactieve stof gemeten. Deze stof, Ruthenium-106, komt van nature niet voor in de lucht en moest vrij zijn gekomen na een ongeluk met een kerninstallatie. Er waren echter geen kernongevallen bekend. Het Internationale Atoomenergieagentschap IAEA deelt de Europese metingen met haar leden, waaronder Nederland. Nederland wilde vervolgens echter de informatie over radioactieve emissies niet openbaar maken. De Amsterdamse milieuorganisatie WISE heeft daarop de meetgegevens op grond van de Wob bij de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) opgevraagd. De ANVS weigerde dit verzoek omdat ze stelde dat openbaarmaken schadelijk zou zijn voor haar internationale contacten. Aangezien WISE het belangrijk vind dat burgers volledige worden geïnformeerd over radioactieve luchtvervuiling, heeft ze de ANVS na haar weigering voor de rechter gedaagd. Afgelopen week diende het hoger beroep in de zaak bij de Raad van State. Lees verder

HFR op laagverrijkt uranium: veel meer radioactief afval

Gedwongen, want zelf nooit gewild, en veel te laat, maar NRG probeert nu goeie sier te maken met de omschakeling naar laag verrijkt uranium in de HFR, die nu blijkbaar voltooid is. Vervolgens is NRG onzorgvuldig in haar persbericht over de afspraak en vergeet te melden dat door het gebruik van lager verrijkt uranium, de hoeveelheid radioactief materiaal en afval ongeveer verviervoudigt en er ook meer plutonium ontstaat. En, als het aan NRG ligt, gaan ze met de Pallas reactor daar nog zeker vijftig jaar mee door. Uiterst interessant voor terroristen, allemaal. Dus of de wereld er heel veel veiliger door geworden is? In elk geval weinig reden voor borstklopperij. Lees verder

Minimale Nederlandse inzet bij laatste nucleaire top

appel-animatie-versie-2016In maart 2014 was in Den Haag de Nuclear Security Summit, de grootste top ooit in Nederland gehouden; met tientallen regeringsleiders en Obama als eregast. Als onderdeel van de NSS vond in Amsterdam de Nuclear Industry Summit plaats. Alle deelnemers aan de Industrie Top in de Beurs van Berlage kregen toen een appel aangeboden. We hebben die, net als we doen met de nucleaire industrie, nauwgezet in de gaten gehouden Maar wie herinnert zich nu, twee jaar later, nog de Nuclear Security Summit? Vrijwel niemand, behalve de 150 mensen die bij protesten werden gearresteerd en vervolgens vrijgesproken. En weet iemand nog wat er toen afgesproken is?
Komende week, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april) is er in Washington de vierde (en laatste) Nucleaire Top. Minister van Buitenlandse Zaken Koenders heeft afgelopen week de Nederlandse inzet geformuleerd: zorgen dat iedereen zich ook na afloop aan de afspraken houdt. Nu heeft Nederland daar zelf bepaald geen voorbeeldig 'track-record' in gevestigd. Lees verder

Minister over ‘aanhoudende incidenten Belgische kerncentrales’

doel-bewust stoppenMinister Schultz van Haegen heeft vragen beantwoord van de SP, GL en CU en het CDA. Daarnaast heeft ze ook nog een brief naar de Kamer gestuurd met ‘informatie over de situatie bij de Belgische kerncentrales’. In die brief reageert ze onder andere op ons rapport over de ontwerpveiligheid van Doel-1 en 2. Onze reactie op haar commentaar komt volgende week. Lees verder

Tot eind 2017 nog gebruik van hoogverrijkt uranium in HFR

Nederland heeft meegedeeld dat de omschakeling in Petten van het gebruik van hoog- naar het minder proliferatiegevoelige laagverrijkte uranium flink vertraging heeft opgelopen. Het gaat nog jaren duren voor dit kernwapen materiaal niet meer gebruikt wordt bij de productie van medische isotopen in de reactor in Petten. Iets meer dan een jaar geleden, bij de Nuclear Security Summit in Den Haag, werd al duidelijk dat de deadline van 2015 niet gehaald zou worden. Nu wordt in een beleidsdocument meegedeeld dat de conversie niet eerder is afgerond dan eind 2017! Nederland heeft niet echt haast met nakomen van deze non-proliferatie belofte. Lees verder

Nederland heeft nog geen mening over Britse staatssteun voor kerncentrales

De staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, heeft vragen beantwoord van GroenLinks over de staatssteun van Engeland aan de bouw van 2 kerncentrales in Hinkley Point en het besluit van de Europese Commissie dat dat toegestaan is (zie hier).
Nou ja, beantwoord…. Eerst herhaalt ze de vraag, noemt wat argumenten van de Britse overheid, plaatst een kanttekening en zegt vervolgens:

Niettemin blijft het de vraag in hoeverre de Britse steun een negatief effect kan hebben op de gewenste verdere groei van het aandeel hernieuwbare energie in de Europese Unie en in hoeverre dit kan leiden tot een verstoring van een gelijk speelveld voor elektriciteitsproducenten.
Om die reden is de argumentatie van de Commissie bij dit goedkeuringsbesluit van belang. De regering zal de tekst van dit Commissiebesluit – zodra dit beschikbaar komt – grondig bestuderen.

Uit ervaring weten we dat het maanden kan duren voor de tekst van het besluit (dat ‘gecleared’ moet worden van vertrouwelijke informatie) beschikbaar is in het publieke domein: bij de beslissing over de staatssteun aan Pallas duurde dat ruim 2 maanden. We wachten dus maar af…

Weer nieuwe vergunning HEU in HFR

NRC, de organisatie die vergunningen afgeeft en civiele nucleaire programma inspecteert in de VS, heeft toestemming gegeven voor de export van hoogverrijkt uranium (93,35%) naar de NRG in Petten voor de productie van medische isotopen. Het gaat om 4kg uranium om targets van te maken die vervolgens in de HFR, de BR-2 in Belgie en de Maria-reactor in Polen bestraald worden en waar dan in Petten in de Molybdeen Production Facility (MPF) het Molybdeen uitgehaald wordt. Op de vergunning staat dat de "review proces" zo moet verlopen dat de export-vergunning per 1 februari 2015 in werking kan treden. De exportvergunning is geldig tot en met 31 december volgend jaar.
Op zich niet zo vreemd, is de afgelopen jaren ieder jaar weer gebeurt, maar Petten heeft al lang beloofd om te schakelen naar laagverrijkt uranium. We wisten dat dat niet op schema liep en dat de beloofde datum om te omschakelen niet gehaald wordt, en dit is een bevestiging daarvan. Ach ja, de Nuclear Security Summit al lang weer vergeten met haar pleidooi om HEU uit te bannen.

Versterking samenwerking kernenergie Frankrijk-Nederland

De Franse president Hollande was gisteren in Nederland. In de gemeenschappelijke slotverklaring heet het: "Frankrijk en Nederland willen hun samenwerking betreffende kernenergie versterken, vooral op het gebied van verrijking, en herinneren aan hun wil deze gevoelige technologie en onze strategische belangen te beschermen en ieder risico van proliferatie te vermijden."
Areva (staatsbedrijf) en Urenco (staatsbedrijf) werken al samen, zo hebben ze ieder 50 % in ETC (Enrichment technology Corporation), en bouwen ze samen in de VS een uranium verrijkingsfabriek. Maar Areva is ook een van de kandidaten om Urenco helemaal te kopen, als het later dit jaar (of volgend jaar) in de verkoop gaat.