Categoriearchief: Kerncentrale Dodewaard

Eigenaren weigeren te betalen voor ontmanteling Dodewaard

afval-uitsnede-kleinNuon, Engie, E.On en EPZ, eigenaren van kerncentrale Dodewaard, weigeren te betalen voor de ontmanteling van hun kerncentrale. En de Covra mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien [lees bericht daarover]. Dat zijn twee belangrijke punten uit een brief van minister Dijsselbloem over allerlei financiële aspecten van kernenergie en kernafval. Verder zou onmiddellijke sluiting van de kerncentrale Borssele geen invloed hebben op het fonds Eindberging; EPZ heeft namelijk al afgedragen voor het afval wat naar verwachting tot 2033 nog wordt geproduceerd. Dijsselbloem: “Een vroegtijdige sluiting heeft dus geen invloed op betalingen voor dit afval van EPZ waar het eindberging betreft.Lees verder

RvS: te weinig geld voor ontmanteling kerncentrale Dodewaard

1966-dodewaard-bouwDe Raad van State heeft uitspraak gedaan over de weigering door de minister van Infrastructuur en Milieu om goedkeuring te verlenen aan de financiële zekerheidstelling van kerncentrale Dodewaard. Gemeenschappelijke Kernenergie Nederland (GKN) heeft de financiële zekerheidstelling afgegeven om de kosten te dekken van het buiten gebruik stellen en het ontmantelen van de kerncentrale. Sinds 2011 zijn kerncentrales verplicht om financiële zekerheid te stellen. Kerncentrale Dodewaard is in 1997 uit bedrijf genomen. In 2003 is de laatste splijtstof van de centrale afgevoerd. Sinds 2005 wordt de kerncentrale in zogenoemde veilige insluiting gehouden, tot aan de geplande ontmanteling vanaf 2045. Lees verder

Te weinig geld voor ontmanteling kerncentrale Dodewaard

1966-dodewaard-bouwBleek een paar weken geleden al uit een WOB dat het Waarborgfonds Eindberging veel te weinig groeit, zozeer zelfs dat de Covra, die dat aan moet vullen, in financiële problemen lijkt te komen, nu blijkt ook dat er veel te weinig geld is voor de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard. De ministers van Financiën en Economische Zaken publiceerden een brief inzake de Financiële zekerheidstelling kerncentrale Dodewaard.
De eigenaar van de kerncentrale Dodewaard GKN (Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland) heeft vanaf de sluiting van de centrale in 1997 een fonds dat o.a. door een jaarlijks rendement moet groeien tot het bedrag dat noodzakelijk is voor de ontmanteling van de kerncentrale, nu voorzien in het jaar 2045.
Maar zo stellen de ministers in de brief: “GKN heeft tot op heden niet voldaan aan de verplichting uit de Kernenergiewet om financiële zekerheid te stellen aan de Staat voor de kosten van ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard. Het niet kunnen stellen van deze financiële zekerheid betekent dat GKN op dit moment niet kan aantonen dat zij voldoende financiële middelen heeft om de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard, die is voorzien vanaf 2045, te kunnen betalen.” Lees verder

PVV: Dodewaard moet weer in bedrijf (en er kan er nog eentje bij)

Volgens de lijsttrekker voor de PVV in Gelderland Marjolein Faber, moet de (ex) kerncentrale in Dodewaard weer in gebruik genomen worden. Verder kan daar ook nog wel een tweede bij. Dodewaard is in 1997 gesloten, de radioactieve kern is dichtgemetseld, nadat de brandstof verwijderd is, en eind 2030 wordt met de ontmanteling begonnen. Probleem is nog wel dat er nu al veel te weinig geld voor de ontmanteling is opzij gelegd en de huidige eigenaar niet thuis geeft.

Te weinig geld voor ontmanteling Dodewaard

In 1997, bij de sluiting van Dodewaard rekende Laka uit dat het gereserveerde bedrag voor de ontmanteling te weinig zou zijn. Weggelachen werd de berekening, "allemaal onzin" zou het zijn en stemmingmakerij. Nu is opnieuw duidelijk dat achter de schermen al jaren gesteggel is over de kosten voor de afbraak van de kerncentrale. In 2007 kwam Argos al eens met een uitzending en nu heeft de Volkskrant een onthullend artikel over de ruzie tussen VROM en de NEA (nu de eigenaar van de GKN). Lees hier de hele geschiedenis op kernenergie in Nederland.

Opwerkingsafval Dodewaard terug in Nederland

Een container met hoogradioactief afval van de gesloten kerncentrale Dodewaard is bij de Covra in Vlissingen aangekomen. Dodewaard is in 1997 stilgelegd en in 2000 is de laatste splijtstof afgevoerd naar Sellafield. De gebruikte splijtstof van Dodewaard is bij Sellafield in Engeland opgewerkt, en het plutonium blijft daar achter. De hoogradioactieve en deels honderdduizenden jaren gevaarlijke splijtingsproducten zijn in glas gegoten, in stalen cilinders verpakt en worden om te beginnen honderd jaar bij Covra opgeslagen. Wat er daarna mee moet gebeuren is onduidelijk.
Volgens een woordvoerder van het RIVM is aan het oppervlak van de container een stralingsdosis van 400 microSievert per uur gemeten. Dit betekent dat een persoon die zich op de container zou bevinden binnen 2,5 uur de maximale wettelijk toegestane stralingsdosis voor een jaar oploopt. Greenpeace heeft een klacht ingediend in verband met het transport; de Atlantic Osprey heeft twee dagen lang doelloos op de Noordzee gevaren, omdat te veel tijd zat tussen het vertrek uit Engeland en de beoogde aankomst in Vlissingen-Oost.

Radioactieve stoffen: emissies Nederlandse kerncentrales, 1975-2008

Het Compendium van de Leefomgeving (een samenwerkingsverband van Planbureau voor Leefomgeving, Centraal Bureau voor Statistiek en Universiteit Wageningen) laat weten dat over het geheel genomen de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1975 zijn gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale Dodewaard in 1997 (dan weten wij een goede methode om het nog verder te laten dalen!).
Uit de gegevens blijkt dat de meeste emissies inderdaad zijn gedaald, maar die van radioactief tritium niet; de lozingen van Borssele in water zijn zelfs flink gestegen en die in lucht iets gedaald in verhouding tot bijvoorbeeld 1992. Er is (nog) geen methode om tritium er uit te filteren. Al jaren wordt er gewezen op de hoge waardes van tritium lozingen en de gevaren ervan, vooral in Canada, omdat de tritium-lozing van een Candu-reactor nog veel hoger ligt.

Vervoer van radioactief afval mag voorlopig doorgaan

Het vervoer van 'verglaasd' hoogradioactief afval over de weg naar de COVRA in Vlissingen-Oost mag doorgaan. Dat heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak. Greenpeace had om schorsing gevraagd van de vergunning. Volgens Greenpeace brengt het vervoer onnodige risico's mee voor de openbare veiligheid of het milieu. Dat schorsingsverzoek is nu afgewezen. Het is het eerste afval van de al gesloten kerncentrale in Dodewaard dat na opwerking terug komt uit Sellafield aan de Ierse Zee en bij de COVRA voorlopig opgeslagen moet worden.

Opwerkingsafval van Dodewaard terug uit Sellafield

Volgens een publicatie in de Staatscourant is de vergunning verleend aan International Nuclear Services Ltd. voor invoer en vervoer van verglaasd radioactief afval voor opslag in de COVRA. De vergunning (voor 1 transport) is geldig tot 31 maart 2010 en is uitsluitend van toepassing op verglaasd radioactief afval dat eigendom is van GKN (de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland) als gevolg van het opwerken van bestraalde splijtstof op grond van opwerkingscontracten tussen GKN en Sellafield.
De kerncentrale in Dodewaard is in 1997 buiten gebruik gesteld, vanaf de eerste helft van de jaren '70 wordt het afval naar Sellafield gebracht voor opwerking. In 1981 werden de opwerkingscontracten goedgekeurd en "gesanctioneerd door middel van een goedkeuringswet."
Lees meer over opwerking van splijtstof uit Dodewaard hier of het dossier over opwerking hier.

VROM: Te weinig geld voor ontmanteling Dodewaard

Het ministerie van Vrom onderzoekt de mogelijkheden om via juridische weg extra geld af te dwingen van de huidige eigenaar van de kerncentrale in Dodewaard, om die te kunnen ontmantelen. Dit eigenaar, de GKN, schat de kosten op 130 miljoen euro. De beoogde nieuwe eigenaar, de COVRA, zei vrijdag in het Radio 1-programma Argos [archief] dat het 230 miljoen euro gaat kosten. Het ministerie wil dat COVRA Dodewaard overneemt. De COVRA wil Dodewaard nog voor het einde van de vergunning in 2045 afbreken.