Categoriearchief: Kerncentrale Dodewaard

COVRA wil Dodewaard kopen

De Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (Covra) in Vlissingen-Oost wil de stilgelegde kerncentrale in Dodewaard overnemen. Dat kost niets, maar levert geld op, namelijk een budget om de fabriek te ontmantelen. "Een bedrag dat de tien miljoen euro ver overschrijdt", zegt Covra-directeur H. Codée. "Wij zien de kerncentrale in Dodewaard als een blok afval", zegt Codée. "Radioactief afval is ons werk. Het ligt dus voor de hand dat het complex bij ons terechtkomt." De Covra hoopt dit jaar overeenstemming te bereiken over de overname.

Overdrachtsdossier van VROM voor het kabinet Balkenende-2

Het ministerie van VROM heeft het overdrachtsdossier voor het tweede Kabinet Balkenende over straling geschreven. Het geeft een overzicht van de stand van zaken op gebied van wetgeving, spelers, belangen en benodigde stappen van oa. kerncentrale in Borssele, radioactief afval, Urenco, etc. Lees verder

Laatste transport Dodewaard-Sellafield

Onder grote belangstelling van de pers is het laatste transport met brandstof uit de kerncentrale in Dodewaard vertrokken naar de haven van Vlissingen. Vandaar is het per boot vertrokken naar het Britse Sellafield. De kerncentrale in Dodewaard is in 1997 definitief stilgelegd en na 23 transporten vanaf begin 2000 is nu alle brandstof uit de centrale vervoerd. In Sellafield zal de splijtstof opgewerkt worden in de THORP-fabriek. Daarna zal het (deels) hoogradioactief afval terugkomen en voor een periode van 100 jaar opgeslagen worden bij de COVRA in Borssele. Wat er daarna mee moet gebeuren is nog niet bekend, wel zal het voor duizenden jaren veilig opgeborgen moeten worden.
Bijgebouwen van de kerncentrale zullen afgebroken worden, het reactorgebouw zal dan nog 40 jaar blijven staan en dan pas afgebroken worden.

Staat koopt alle aandelen COVRA

De Staat der Nederlanden is 100% aandeelhouder geworden in de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA). Op 15 april is de overeenkomst getekend met de drie voormalige aandeelhouders; de EPZ (eigenaar van de kernenergiecentrale Borssele), met de GKN (eigenaar van de gesloten kernenergiecentrale Dodewaard), en met het Energieonderzoek Centrum Nederland. Met de overdracht kopen EPZ voor Euro 45 miljoen en GKN voor Euro 11 miljoen alle kosten af die moeten worden gemaakt voor de opslag van hun hoog radioactief afval nu en in de toekomst. ECN zal de verplichtingen op jaarbasis voldoen. Men verwacht dat de afkoopsom de exploitatie van het gebouw voor de opslag van hoog radioactief afval dekt. Het risico is nu echter voor de staat en niet meer voor de producent van het afval.