Categoriearchief: Energienota

Nieuwe studie: wereldwijd 100% hernieuwbare energie in 2050

Een nieuwe studie door de Energy Watch Group en de Finse LUT universiteit is de eerste die een energiescenario schetst – waarmee binnen 1,5°C opwarming gebleven wordt – dat kosteneffectief en sectoroverschrijdend is. Het wereldwijd 100% hernieuwbaar energiescenario maakt geen gebruik van technologieën voor negatieve CO2-uitstoot en ook niet van kernenergie. Het wetenschappelijke modelleringsonderzoek simuleert een totale wereldwijde energietransitie in de sectoren elektriciteit, warmte, transport en ontzilting. Het is gebaseerd op vier en een half jaar onderzoek en analyse van gegevensverzameling, evenals technische en financiële modellering door 14 wetenschappers. Dit bewijst dat de overgang naar 100% hernieuwbare energie economisch concurrerend is met het huidige systeem op basis van fossiel en kernenergie en de uitstoot van broeikasgassen in het energiesysteem zelfs vóór 2050 tot nul kan terugdringen. De studie is hier te vinden.

Nieuwe kerncentrales. Elk decennium dezelfde discussie

Het is weer zover, na de uitzending van Zondag met Lubach waarin Arjen Lubach kernenergie aanprees, wist Dijkhoff van de VVD niet hoe snel hij dat ook moest doen: er zouden toch echt kerncentrales bij moeten komen: de enige mogelijkheid om Parijs te halen. Behalve dat de mensen die pleiten voor kernenergie grotendeels dezelfden zijn als die die twijfelen aan klimaatverandering -voor welk probleem is kernenergie dan ook al weer de oplossing?- is het een terugkerende discussie die tot niets leidt, behalve afleiding voor en stagnatie van de inzet op een werkelijk duurzame energieproductie. Lees verder

Oud-minister Langman overleden

19720330-langman1 augustus, zo werd dit weekend bekend, overleed oud-VVD-minister Langman. Langman was minister van Economische Zaken begin jaren zeventig en gaf zijn naam aan de Kernenergienota uit 1972. Die Nota Langman was ongeveer de laatste met een enorme verwachte groei van kernenergie. Zo zouden er in het jaar 2000 35 grote kerncentrales met een totale capaciteit van 35 gigawatt (35.000 MW) in bedrijf moeten zijn. Die 35 GW was dan de helft van de totale capaciteit. Maar toen kwam de anti-kernenergiebeweging en in een paar jaar werden niet alleen vrijwel alle plannen voor kerncentrales van tafel geveegd, maar stond ook de ongelimiteerde groei van energiegebruik ter discussie. Met als resultaat dat er in het jaar 2000 geen 70 GW productiecapaciteit in bedrijf was, maar slechts 19 GW (inclusief Warmte kracht koppeling).
Lees de nota Langman op de site Kernenergie in Nederland.

Energierapport 2011

'Volstrekt ambitieloos' en 'van alles een klein beetje' zijn de reacties op de plannen voor een transitie naar een duurzame energievoorziening in het Energierapport 2011 van minister Verhagen. "Een realistisch energiebeleid." aldus Verhagen. "We werken aan de omschakeling naar duurzame energie en een drastische vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2. We doen dat geleidelijk, op een manier waardoor groene energie en economische groei kunnen samengaan. Daardoor kunnen de energiebedrijven en instellingen in ons land uitgroeien tot een topsector van de economie." Maar van alles een klein beetje is eigenlijk niks dus.
Wel gaan ze voorbereidingen treffen "voor het verlenen van een vergunning voor een tweede kerncentrale in Borssele."

AER: “brandstofmix weinig beïnvloedbaar”

Volgens de Algemene Energieraad scoort de Nederlandse stroomvoorziening, in vergelijking met andere EU-landen, mager op de doelstellingen betrouwbaar, betaalbaar en schoon. De Raad heeft bekeken wat de mogelijkheden zijn om hierin op weg naar 2020 verbetering te brengen binnen het kader van een Europese geliberaliseerde markt. In het advies 'Brandstofmix in beweging, op zoek naar een goede balans', trekt de Raad een aantal conclusies. Zo leidt de vrije markt niet automatisch tot een optimale brandstofmix, met name op het aspect van langetermijnvoorzieningszekerheid. Verder blijken de mogelijkheden voor de overheid om de mix voor 2020 nog te beïnvloeden uiterst beperkt. De raad concludeert dat Nederland, gezien enerzijds de grote onzekerheden en anderzijds de ambitieuze doelstellingen en publieke belangen (CO2-reductie, voorzieningszekerheid, betaalbaarheid), in de komende jaren aan alle belangrijke energieopties actief zal moeten blijven werken: ook aan de optie kernenergie moet nu reeds volwaardig gewerkt worden. Een nieuw kabinet zal dan tijdig in staat worden gesteld om op een verantwoorde wijze de opties af te wegen en te besluiten hoe de doelstellingen op langere termijn het beste binnen bereik kunnen worden gebracht, aldus het persbericht van de AER. Lees verder