Categoriearchief: Export/Import

Urenco exporteert weer radioactief afval naar Rusland

Uit antwoorden van de Duitse regering op vragen van Die Linke blijkt dat Urenco weer verarmd uranium naar Rusland vervoert. Urenco was hier na maatschappelijke druk tien jaar geleden mee gestopt. De export van Urenco's radioactief afval is mogelijk omdat op papier verarmd uranium als ‘grondstof’ kan worden gezien. In feite is het echter radioactief afval. Uit de antwoorden van de Duitse regering blijkt dat uit alle drie Urenco-fabrieken, dus ook uit die in Almelo, verarmd uranium naar Rusland wordt vervoerd. Bij de Covra in Borssele was vorig jaar nog een nieuwe opslaghal voor Urenco's uranium-afval gebouwd. Lees verder

Na 33 jaar: waarschuwing voor import door Tsjernobyl besmet voedsel na Brexit

Op de website van de Staatsdrukkerij over douanerecht en -maatregelen, zijn waarschuwingen verschenen dat landbouwproducten uit het Verenigd Koninkrijk -na de Brexit eind deze maand- mogelijk radioactief besmet zijn door de gevolgen van het ongeluk in Tsjernobyl 1986. "Sommige landbouwproducten van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk die zijn getroffen door het ongeluk in Tsjernobyl, zouden nog steeds met radioactief cesium besmet kunnen zijn", zo luidt letterlijk de waarschuwing afgelopen maandag. Gisteren gevolgd door een waarschuwing dat landbouwproducten uit 'derde landen' die via het Verenigd Koninkrijk binnen komen "moeten (...) worden gecontroleerd op radioactieve besmetting voordat deze worden toegelaten tot de Unie.". Deze waarschuwing geld dan 'zodra het Unierecht niet langer van toepassing is op en in het Verenigd Koninkrijk, hetgeen waarschijnlijk vanaf 30 maart 2019 het geval is". En Tsjernobyl is ondertussen drieëndertig jaar geleden.

Raad van State geeft fiat aan uraniumspeculatie bij Urenco

urenco-logoVandaag heeft de Raad van State het beroep van Stichting Laka tegen uraniumspeculatie bij Urenco verworpen. Laka had beroep aangetekend tegen drie vergunningen voor het vervoer van Uranium van en naar Urenco. Dit deed Laka nadat bekend werd dat het Almelose verrijkingsconcern een spil is bij speculatie met natuurlijk uranium door Nufcor, de uranium trading desk van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs. Lees verder

Vergunning eerste Russische brandstof voor HFR

RosAtom logoEen vergunning is verleend voor het “over de weg binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en het aansluitend over de weg vervoeren van onbestraalde laagverrijkte splijtstofstoffen (brandstofelementen) afkomstig van JSC Novosibirsk Chemical Concentrates Plant te Novosibirsk (Russische Federatie)” bestemd voor de hoge flux reactor van NRG in Petten. Dat ‘laagverrijkt’ is altijd nog bijna 20 procent, vijf keer zo hoog als in een kerncentrale. Het contract met het Russische staatsbedrijf Rosatom, waar JSC een dochter van is, is getekend in december 2014. Wat is er met de sancties, die zelfs speciaal gaan over de energiesector, vroegen we ons toen nog af. Maar die gelden niet voor kernenergie. Lees verder

Nieuw contract hoogverrijkt uranium voor HFR

De Amerikaanse NRC heeft voor 2015 weer een export-vergunning afgegeven voor hoogverrijkt uranium naar NRG in Petten. Het 93,5% verrijkt uranium wordt gebruikt voor de targets in de HFR waarmee Molybdeen-99 (Mo-99), de grondstof voor medische isotopen, wordt geproduceerd. Het hoogverrijkt uranium is afkomstig van het Y-12 National Security Complex in Oak Ridge, Tennessee.

De nieuwe vergunning werd vorig jaar september al aangekondigd, gaat onmiddellijk in en is geldig tot 31-12-2015. Het gebruik van hoogverrijkt uranium moet tegengegaan worden, vindt iedereen, maar de NRG loopt enorm achter met de afspraak om over te schakelen op laagverrijkt uranium voor de productie van Mo-99.

Zoals in december meegedeeld heeft NRG met het Russische NCCP (een dochter van het staatsbedrijf Rosatom) een contract getekend voor de brandstof van de HFR. Ook al zat dat contract er al aan te komen, het blijft opmerkelijk omdat ook de brandstof tot nu toe altijd uit de VS kwam. En de timing is niet gelukkig: terwijl heel Europa nieuwe sancties instelt tegen Rusland, sluit NRG een contract met een staatsbedrijf. Maar niemand die zich daaraan lijkt te storen.

Weer nieuwe vergunning HEU in HFR

NRC, de organisatie die vergunningen afgeeft en civiele nucleaire programma inspecteert in de VS, heeft toestemming gegeven voor de export van hoogverrijkt uranium (93,35%) naar de NRG in Petten voor de productie van medische isotopen. Het gaat om 4kg uranium om targets van te maken die vervolgens in de HFR, de BR-2 in Belgie en de Maria-reactor in Polen bestraald worden en waar dan in Petten in de Molybdeen Production Facility (MPF) het Molybdeen uitgehaald wordt. Op de vergunning staat dat de "review proces" zo moet verlopen dat de export-vergunning per 1 februari 2015 in werking kan treden. De exportvergunning is geldig tot en met 31 december volgend jaar.
Op zich niet zo vreemd, is de afgelopen jaren ieder jaar weer gebeurt, maar Petten heeft al lang beloofd om te schakelen naar laagverrijkt uranium. We wisten dat dat niet op schema liep en dat de beloofde datum om te omschakelen niet gehaald wordt, en dit is een bevestiging daarvan. Ach ja, de Nuclear Security Summit al lang weer vergeten met haar pleidooi om HEU uit te bannen.

Goedkeuringsverdrag opwerkingscontract EPZ-Areva

Er zijn vragen beantwoord over het vorig jaar afgesloten voorstel voor een goedkeuringsverdrag met Frankrijk over de opwerking van bestraalde splijtstof in de opwerkingsfabriek in La Hague. Zo'n opwerkingscontract tussen EPZ als eigenaar splijtstof en Areva als eigenaar van de opwerkingsfabriek moet sinds enige tijd gepaard gaan met een Overeenkomst tussen de beide landen o.a. over de terugname van het radioactief afval (in dit geval uiterlijk in 2052). Lees verder

Nationaal programma radioactief afval: dweilen met de kraan open

Minister Kamp heeft een brief naar de Kamer gestuurd met meer invulling over (de weg naar) een Nationaal Programma over de eindberging van radioactief afval. Nederland vindt al decennia lang dat voorlopige opslag (100 jaar) bij de COVRA en daarna geologische eindberging de beste optie is. Dat blijft zo, al lijken er nu wat meer slagen om de arm: de minister laat het komende jaar een onderzoek doen naar "de effecten van de beheersopties voor de zeer lange termijn, waaronder bovengrondse opslag en geologische berging." Omdat, zo zegt hij "ik merk dat de stap van bovengrondse opslag naar geologische berging in de maatschappij vragen oproept, vind ik het belangrijk om nog eens inzichtelijk te maken wat de voor- en nadelen van de verschillende opties voor het beheer op de zeer lange termijn in Nederland zijn." Inspraak bij de keuze van de beheersopties is "hierbij voorzien". Eind 2014 heeft de minister het nationaal programma klaar, dan volgt er nog weer een inspraakronde, en augustus 2015 wil de Europese Commissie het graag ontvangen. Lees verder

Minister denkt aan maatregelen tegen overproductie elektriciteit

We stevenen af op een overcapaciteit aan grijze stroom in Nederland. Nog even en we produceren meer stroom dan we met z'n allen in Nederland verbruiken. Als alle geplande centrales doorgaan, kunnen we wel 30 miljoen Nederlanders van stroom voorzien. Die overige stroom voor 14 miljoen mensen dan maar richting Duitsland, Frankrijk of andere Europese landen exporteren? Nee, dus, want in het buitenland wordt ook fors geïnvesteerd in conventionele energiecentrales. Niets nieuws, maar nu zegt Minister Cramer (VROM) het. Bij overproductie zakt de prijs, wordt er meer gebruikt, duurt het langer voor je energiebesparingsmaatregelen hebt terugverdient. Daarbij komt dat dan duurzame energieproductie uit de markt wordt gedrukt. Dat laten we niet gebeuren zegt ze. "Als blijkt dat het klimaat uit zicht verdwijnt, dan nemen we in 2010 extra maatregelen." Kernenergie noemt ze een "niet-duurzame technologie uit het verleden."

Nederland gaat elektriciteit exporteren

Het Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2007-2024, onder meer gebaseerd op gegevens van energieproducenten, geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van vraag en aanbod van elektriciteit. Nederland krijgt de komende jaren een steeds groter exportpotentieel. Na jarenlang importafhankelijk te zijn geweest, is Nederland nu op elektriciteitsgebied zelfvoorzienend en zal in de komende jaren een steeds groter exportpotentieel ontwikkelen. Ook als slechts een deel van deze plannen wordt gerealiseerd, is er ruim voldoende capaciteit om te voorzien in de Nederlandse vraag naar elektriciteit. Dat blijkt uit cijfers van het Rapport, dat TenneT TSO jaarlijks op verzoek van de minister van Economische Zaken opstelt.