Categorie archief: Geen categorie

Febr. 5: The aftermath of Fukushima

It has been almost eight years since the Tohoku earthquake and Fukushima nuclear accident in Japan.
Oshidori Mako and Ken are Japanese comedians who have kept track of the aftermath of Fukushima. In 2019, they will visit the Netherlands, Germany and France to hold lectures to give us an insight into the on-going disaster. Please join, our talk and discussion to make our way to sustainable and renewable energy for a better future.
Organized by Hope Step Japan. Language: English and Japanese, Entrance: 5 euro (students are free of charge)
Amsterdam, Wibaustraat 3b ( Wibauthuis, Hogeschool van Amsterdam)
Tuesday February 5, 2019; 19:00 - 21:00 hr

100% RE niet langer ‘langetermijnvisie, maar tastbare realiteit’

Een wereldwijd energiesysteem volledig gebaseerd op hernieuwbare energie is niet langer een langetermijnvisie, maar een tastbare realiteit. Toch gebruiken critici van hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen, evenals kernenergie lobbyisten, vaak zonne- en windfluctuaties als hun belangrijkste argument om vast te houden aan het oude systeem. Een nieuw baanbrekend onderzoek door de Lappeenranta University of Technology (LUT) en de Energy Watch Group (EWG) weerlegt dit argument voor eens en voor altijd. Lees verder

Bijna half miljoen handtekeningen tegen Doel 3 en Tihange 2

Er zijn nog maar een paar dagen om de petitie tegen het in bedrijf houden van de Belgische kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 (de ‘scheurtjesreactoren’) te tekenen. De petitie is ondertussen bijna 380.000 keer digitaal en ruim 100.000 keer op papier getekend.

Vrijdag 13 juli worden de handtekeningen om 10 uur in Brussel aangeboden aan de Belgische nucleaire toezichthouder FANC.

Nog ruim een week om de petitie te ondertekenen: digitaal handtekeningen zetten kan hier, volgende week woensdag 11 juli kan het ook op papier in verschillende steden: o.a. ’s middags in Maastricht op het Onze Lieve Vrouweplein.

Op naar de half miljoen!

Movies that Matter Festival 2017

Van vrijdag 24 maart tot en met zaterdag 1 april vindt in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui het jaarlijkse Movies that Matter Festival plaats. Het festival komt voort uit het Amnesty International Film Festival. Ook dit jaar zijn er een aantal films te zien over (de gevolgen van) kernenergie: City 40 over een geheime stad in Rusland en Half-life in Fukushima over een achterblijver in de geëvacueerde zone rond Fukushima. Lees verder

Nederland krijgt nieuwe energie

Een energiescenario Nederland krijgt nieuwe energie ontwikkeld door milieu- en duurzaamheidscommissies en werkgroepen van de belangrijkste politieke partijen, stelt dat er een verbod moet komen op de bouw van conventionele en niet-hernieuwbare energiecentrales (als basislast). Dat betekent in concreto, dat nieuwe olie- kolen- en kerncentrales geen vergunning moeten krijgen. In 2050 mogen er in Nederland geen olie, kolen, aardgas en uranium meer worden gebruikt. Alle energie moet dan afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon en biomassa.
Het "partijoverstijgend voorstel voor een versnelde transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050" is een initiatief van Marco Witschge van D66 en ondertekent door zes partijen (CDA, D66, PvdA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks). Ook de VVD-milieuwerkgroep was bij het hele proces betrokken, maar heeft zich gisteren (een dag voor de presentatie) teruggetrokken. Het is voor het eerst dat er zo'n breed politiek draagvlak is om de energievoorziening van Nederland volledig te verduurzamen. Het document wordt nu in Den Haag aangeboden aan de fractievoorzitters van de betrokken partijen. (later reacties)

Borssele aandelen Essent niet in handen RWE

Het Hof in Arnhem heeft in hoger beroep bepaald dat Essent zijn 50%-belang in de kerncentrale Borssele niet mag overdragen aan zijn nieuwe eigenaar, het Duitse RWE. Mede-eigenaar Delta uit Zeeland beroept zich met recht op statuten die aan de overdracht in de weg staan. Met de uitspraak neemt het Hof het oordeel van de kort geding-rechter over. Die bepaalde in juli dat uit de statuten die zijn opgemaakt tussen Essent en Delta volgt dat de aandelen in de kerncentrale in handen moeten zijn van publieke lichamen. Ook de oplossing die Essent en RWE bedacht hadden - alleen de economische overdracht van de aandelen, niet de juridische - mocht niet van de rechter. Overigens kan volgens de Volkskrant de ruzie tussen Essent en Delta wel gevolgen hebben. De beoogde plek voor de nieuwe kerncentrale is grond dat Delta samen met Essent bezit. Essent zal voor gebruik dus toestemming moeten geven.

Groeten uit stralend Zeeland

Actievoerders van Greenpeace hebben in alle vroegte een enorme ansichtkaart met "Groeten uit stralend Zeeland" aan het stadhuis in Middelburg opgehangen. Op de kaart staan vrolijk recreërende mensen, rokende schoorstenen en een stralende kerncentrale. Naast het stadhuis staat een geluidswagen met het geluid van een ruisende zee, onderbroken door sirenes. Met deze actie wil Greenpeace de Zeeuwen wijzen op de belangrijke keuze die morgen in het stemhokje gemaakt moet worden: voor Zeeland als dé nucleaire provincie van Nederland of voor een echt schoon en stralend Zeeland. De actie is onderdeel van de campagne "Groeten uit stralend Zeeland". RWE heeft bij Omroep Zeeland nog weer bevestigd geïnteresseerd te zijn in het bouwen van een kerncentrale in Borssele.

RWE wil kerncentrale: Bulgarije niet gelukt, dan Nederland?

Eigenlijk niets nieuws, maar de Telegraaf opent er prominent mee: het Duitse energiebedrijf RWE is nog 'zeer geïnteresseerd' in de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Bestuursvoorzitter Grossmann zei dat bij de presentatie van de jaarcijfers. RWE nam vorig jaar het Nederlandse Essent over, en dacht daarmee voor de helft eigenaar van de kerncentrale Borssele te worden. Volgende week wordt de uitspraak van het hoger beroep verwacht over het in publieke handen moeten blijven van de aandelen van Essent in Borssele I. Financiering van Borssele II is een probleem en het is al langer bekend dat Delta in gesprek is met o.a. RWE daarover. Na het fiasco van de Bulgaarse kerncentrale Belene, waar RWE zich vorig jaar uit terugtrok, kijkt men nu naar Nederland, want in Duitsland is, zelfs met het kernenergie-vriendelijk nieuwe kabinet, de bouw van nieuwe kerncentrales zeer onwaarschijnlijk.

‘Ook dit is kernenergie’. Nieuw affiche

Met het oog op de roep om meer kernenergie en het duidelijke gebrek aan kennis dat vaak blijkt uit de argumentatie daarvoor, hebben WISE, Laka en Stop Borssele een nieuw affiche gemaakt dat besteld kan worden. Onder het motto: 'Ook dit is kernenergie' geeft het A2-affiche een aantal redenen waarom kernenergie niet die veilige, schone energievorm is die ons onafhankelijker maakt van invoer van bijv. olie.
Download hier uitleg over de argumenten waar het affiche naar verwijst: kernwapens, radioactief afval, uranium mijnbouw, veiligheid, straling en geopolitieke instabiliteit. Er is ook een pdf-A4 versie van de poster die je zelf kunt printen.

‘Groeten uit stralend Zeeland’

Greenpeace start de campagne 'Groeten uit stralend Zeeland'. Een set ansichtkaarten geeft aan hoe de plannen voor een tweede kerncentrale de toeristische toekomst van Zeeland dwarsbomen. Greenpeace informeert de Zeeuwen over het kernenergiestandpunt van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Een stem op de VVD, CDA of SGP is een stem vóór meer kernenergie en voor Zeeland als dé nucleaire provincie van Nederland. Een stem op de PvdA, SP of GroenLinks is een stem voor een schone en veilige toekomst. Een stem op D66 of de ChristenUnie is een gevaarlijke gok. Binnen deze partijen heerst grote onenigheid over de wenselijkheid van een tweede kerncentrale.