Categorie archief: Geen categorie

WNF stopt met sponsor Essent

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) beëindigt de samenwerking met energieproducent Essent. De ontbinding van het contract gaat in op de dag dat de overname door het Duitse RWE geformaliseerd is. Wanneer dat precies is, hangt af van het verloop van het overnameproces. Energieconcern RWE komt uit onafhankelijke onderzoeken naar voren als één van de meest vervuilende energiebedrijven van Europa. Het wordt na de overname volgens het WNF heel moeilijk voor Essent om haar huidige voortrekkersrol op het gebied van verduurzaming binnen de energiesector te behouden.

Geschiedenis van kernenergie in Nederland nu online

Op de vandaag gelanceerde website kernenergie in nederland.nl wordt de geschiedenis van kernenergie in Nederland uitvoerig beschreven. Alle bekende maar vooral ook de minder bekende zaken worden behandeld en uitgebreid gedocumenteerd; van de geschiedenis van een tweede kerncentrale in Borssele, die nu al 40 jaar duurt; de levering van verrijkt uranium aan wat toen nog de militaire dictatuur in Brazilië was; over de al lang vergeten reactoren in Arnhem, Wageningen en Eindhoven, tot aan de plannen voor de nieuwe reactor in Petten. En nog veel meer. Lees verder

RWE/Essent koop aandeelhouders om: premie bij bouw tweede kerncentrale

In april zullen de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders van Essent een besluit moeten nemen over het voorstel om Essent met alle productieonderdelen voor 9,3 miljard Euro te verkopen aan het Duitse RWE.
Langzamerhand worden meer details van de voorgenomen verkoop bekend. Bijvoorbeeld het feit dat Essent namens RWE een extra bonus beloofd aan de aandeelhouders als ze toestemming krijgt om bij Borssele een 2e kerncentrale te bouwen. De hoogte van de bonus kon Rinse de Jong, lid van de Raad van Bestuur van Essent, nog niet prijsgeven.
Lees hier het hele persbericht van WISE en Laka.
Lees hier de powerpoint presentatie met de belofte voor een extra premie op blz. 17.

Reclame Code Commissie en Atoomstroom

Greenpeace heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend over de misleidende reclame van Atoomstroom. Het bedrijf probeert klanten te winnen met het aanbieden van elektriciteit die uitsluitend met kernenergie zou zijn opgewekt. Daarbij beweert het ten onrechte dat kernenergie ‘schoon en CO2-vrij’ is. Kernenergie is ook niet ‘vrij van subsidies’, zoals het bedrijf zegt. Greenpeace wil dat Atoomstroom ophoudt met deze reclame in de media en op de eigen website.

Delta: andere helft kerncentrale best te betalen

Volgens Delta-directeur Boerma kan Delta heel goed de 50% aandelen die Essent van de kerncentrale in Borssele heeft betalen. Boerma heeft "met een aantal mensen van de bank gesproken" en Delta kan "de overname van de aandelen financieren". Maar onderhandelingen met Essent zijn nog niet gestart en een bedrag wil Boerma niet noemen. Hij zegt nog wel (in de PZC): "Er is destijds bewust gekozen de centrales in Borssele in handen te geven van Delta en Essent. Ons standpunt is dat dit niet ineens veranderd kan worden."

Essent-topman: “Borssele wel onderdeel deal”

Is de kerncentrale in Borssele nu wel of geen deel van de deal: Volgens Essent wel, volgens minister Van der Hoeven (EZ) en mede-eigenaar Delta niet. En vindt RWE dat dan erg? Essent-bestuursvoorzitter Boersma zegt: "Alles is mogelijk, maar op dit moment ga ik er niet vanuit dat de kerncentrale buiten de deal valt. Ik acht die kans nihil". Maar "Delta peinst er niet over" om de statuten te wijzigen noodakelijk voor de overname. "We willen de aandelen van Essent graag overnemen. We hebben ook al een prijs in ons hoofd" Maar een bedrag wordt niet genoemd
Ondertussen bericht het Financieele Dagblad dat Borssele voor RWE geen 'dealbreker' wordt.

RWE: geld uit ontmantelingsfonds voor aankoop Essent?

Eigenaren van kerncentrales moeten sparen voor de (dure) ontmanteling van die kerncentrales. In Duitsland worden, in tegenstelling tot veel andere (Europese) landen, die ontmantelingsfondsen niet apart beheerd en zitten gewoon in de algemene kas. Dat op dit moment (in tijden van de kredietcrisis) RWE even 9 miljard kan betalen, zal (mede) te maken hebben met de grote ontmantelingsfondsen voor de 5 kerncentrales die RWE heeft. Voor bijvoorbeeld Delta geldt dat ze dat geld niet kunnen uitgeven en zeker niet aan risicovolle beleggingen (want het kopen van een commercieel bedrijf is een risicovolle belegging: het kan failliet gaan).
De Europese Commissie heeft een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar beheer van ontmantelingsfondsen en vindt dat die fondsen apart beheerd moeten worden (en niet gebruikt voor aankoop van concurrenten).

Borssele niet in deal Essent-RWE

Uit de statuten van de EPZ blijkt dat de aandelen van de kerncentrale Borssele alleen in handen mogen zijn van overheidsaandeelhouders. Dat was Essent wel, maar dat is het beursgenoteerde RWE niet. Delta (die de andere 50% van de aandelen bezit) is ook in eigendom van lagere overheden en zal niet instemmen met een statutenwijziging. Delta heeft al wel laten weten Essent wel uit te willen kopen. Volgens Essent zal dit de deal met RWE niet in gevaar brengen. Maar een tegenvaller zal het wel zijn: een afgeschreven elektriciteitsfabriek.

WNF stopt waarschijnlijk met sponsor Essent

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) overweegt te stoppen met energiebedrijf Essent als hoofdsponsor als Essent door de Duitse branchegenoot RWE wordt overgenomen. "RWE heeft een zeer matige reputatie op het gebied van duurzaam klimaatbeleid. Het bedrijf maakt intensief gebruik van oude, klassieke kolencentrales en heeft voor zover bekend niet de ambitie daarin verandering in aan te brengen", aldus WNF-directeur Johan van de Gronden in De Volkskrant. "We hebben de relatie met Essent nog niet definitief opgezegd, maar ik acht het onwaarschijnlijk dat we doorgaan als RWE het moederbedrijf wordt".