Categorie archief: Geen categorie

96 miljoen voor bescherming tegen CBRN-terrorisme

Het kabinet trekt tot 2013 96 miljoen euro uit om Nederland te beschermen tegen aanslagen met chemische, biologische, radiologische of nucleaire wapens (CBRN-terrorisme). De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) wil het geld inzetten om gevaarlijke stoffen beter te beveiligen en het risicobewustzijn onder biologen en laboranten te vergroten. Driekwart komt volgens de NCTb ten goede aan 'weerstandsverhogende projecten', zoals de fysieke beveiliging van gevaarlijke stoffen als radiologisch materiaal en ziekteverwekkers. Deskundigen schatten het risico op een aanslag met chemische, biologische, radiologische of nucleaire wapens in als 'klein, maar reëel'.

Lubbers: “lokale initiatieven voor kerncentrale niet dwarsbomen”

Als de provincie Zeeland voorstander is van een nieuwe kerncentrale, waarom zou de landelijke overheid die dan blokkeren? Aldus Ruud Lubbers die zich dat tijdens een symposium waarmee de COVRA in Vlissingen haar 25-jarig bestaan vierde, hardop afvroeg. Oud-premier Lubbers riep de vertegenwoordigers van de 'nucleaire familie' op om Den Haag te overtuigen dat er geen reden is lokale initiatieven te blokkeren. Dat was een duidelijke hint naar de plannen van energieproducent Delta om in Borssele een tweede kerncentrale te bouwen. Lubbers noemde het onzin als de landelijke overheid vervolgens initiatieven zou blokkeren in Zeeland, terwijl daar juist draagvlak is voor een nieuwe kerncentrale.

Nucleaire veiligheid

De minister van milieu heeft aan de Kamer het rapport Convention on Nuclear Safety aangeboden. Op grond van artikel 5 van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid behoort elke Verdragspartij elke drie jaar een rapport in te dienen betreffende de maatregelen die zij genomen heeft ter nakoming van de verplichtingen van dit verdrag. Het rapport dient ter voorbereiding van de toetsingsvergadering, die eens in de drie jaar wordt gehouden. De eerste drie toetsingsconferenties van de partijen bij het Verdrag vonden in Wenen plaats in 1999, 2002 en 2005. Ter voorbereiding op de vierde toetsingsconferentie (die gehouden zal worden in april 2008 in Wenen) is het vierde nationale rapport opgesteld.

25 storingen in 2006

In 2006 zijn door de Nederlandse nucleaire installaties 25 storingen gemeld bij de Kernfysische Dienst (KFD). Daarvan waren er 22 op INES-niveau 0; dat betekent dat het voorval van geen direct belang is voor de nucleaire veiligheid. In drie gevallen was er sprake van een storing op INES-niveau 1, eenmaal in de Kerncentrale Borssele (KCB) en tweemaal in Petten. Niveau 1 betekent een storing of abnormaliteit. Uit de rapportage van de KFD blijkt dat het aantal storingen in de KCB is toegenomen. Omdat deze stijgende trend in 2005 reeds duidelijk werd, heeft de KFD, die toeziet op de nucleaire veiligheid, zijn zorg aan de KCB geuit. KCB heeft een verbeterproces in gang gezet, waarvan de resultaten op korte termijn zichtbaar moeten zijn.

Aanvullende antwoorden over VS-India deal

Verhagen (Buitenlandse Zaken) heeft de aanvullende vragen van de SP over het nucleaire verdrag tussen de VS en India beantwoord. Hij zegt daarin niet veel: hij "beschikt nog niet over de nodige informatie om een volledige appreciatie te kunnen geven van de mogelijke effecten van de civiele nucleaire samenwerking". Over een vergelijking met Iran wat betreft de waarborgeisen draait hij er weer omheen als hij zegt dat de onderhandelingen over de waarborgovereenkomst nog niet begonnen zijn hij die dus ook niet kan beoordelen. Wel lijkt hij te stellen dat, omdat het nooit de bedoeling is geweest alle installaties onder IAEA-inspecties te stellen, dat wat hem betreft dan ook goed is. Een beetje vreemde redenering. Ook als het de bedoeling van de VS-India is om niet alle installaties er onder te laten vallen (8 militaire installaties gaan sowieso niet onder de inspectie-overeenkomst vallen), blijft een dergelijke overeenkomst nog wel in strijd met alle internationale verdragen.

Delta gaat wel door met voorbereiden, maar vraagt geen vergunning aan

Nadat de minister van VROM, Cramer, gezegd heeft dat deze regering geen vergunning zal verlenen voor de bouw van een kerncentrale, zegt Delta in het Financieele Dagblad vandaag geen vergunning aan te vragen: "Er moet draagvlak zijn in de politiek en de maatschappij. Wij vragen alleen een vergunning aan als we denken dat het zin heeft". Regeringspartij CDA heeft de afwijzing van nieuwe kerncentrales door Jacqueline Cramer "prematuur" genoemd. Liesbeth Spies: "Er ligt nog helemaal geen wettelijke aanvraag. De discussie over kernenergie moet nog beginnen en is zeker niet gesloten."

SER: kernenergie niet duurzaam

Volgens de SER kan kernenergie in de huidige vorm niet als een duurzame technologie worden aangemerkt. Dat is een van de conclusies in het zogenoemde rapport Fact Finding Kernenergie van de SER. De technologie moet eerst nog verbeterd worden is de conclusie. Daarbij gaat het onder meer om aandacht voor de veiligheid, de levensduur van nucleair afval en het gevaar dat het in verkeerde handen van 'niet vreedzame' regimes terechtkomt. Door uitbreiding van kernenergie wordt mogelijk minder geïnvesteerd in nieuwe, duurzame technologieën. Dan wordt ook minder geprofiteerd van positieve economische effecten die met innovatie samenhangen. "Uitbreiding van kernenergie stimuleert naar verwachting wel het nucleaire onderzoek in Nederland". Tsja.... Maar goed, het is geen eensluidende lofzang op kernenergie geworden, hoe zeer de VNO daar ook haar best voor heeft gedaan. Maar ja…, moeten we daar tegenwoordig al blij mee zijn?

Verhagen heeft plan voor levering nucleaire brandstof

In een artikel in het Financieel Dagblad schrijft de minister van Buitenlandse Zaken dat hij samen met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op de Algemene Vergadering van het IAEA een voorstel heeft gedaan om het produceren van kernbrandstof aan Urenco over te laten. Hoewel iets anders geformuleerd komt het daar op neer: landen zouden voortaan niet zelf meer brandstof moeten kunnen produceren maar dat gewoon kopen bij 'betrouwbare landen'. Hij verkoopt dat zelfs met een ethisch sausje: de verschillen tussen 'haves' en 'havenots' zal verkleinen, terwijl duidelijk is, dat er alleen maar iets bijkomt wat sommigen wel mogen en anderen niet: een verdere uitbreiding dus van het discriminatoire karakter van de toepassing van deze technologie die dat (in hun ogen ook) blijkbaar nodig heeft. Het voorstel is geheel in lijn met wat tegenwoordig 'Multilateral Approaches to the Nuclear Fuel Cycle" heet, maar wat in feite het monopoliseren van technologie en productie (-middelen) is. Lees hier het Engelstalig artikel dat Laka er in maart over schreef.

Opnieuw transport naar Rusland

Het is bevestigd dat er vandaag weer een transport met verarmd uranium vanaf de verrijkingsfabriek in Almelo naar Rusland zal vertrekken. Waarschijnlijk rond 18.30 zal er ook vanaf de Urenco-fabriek in Gronau een trein met het afvalproduct vertrekken. Vanaf Almelo gaat het per vrachtwagen naar de Waalhaven in Rotterdam waar het donderdag 20 september geladen zal worden op de MV Diezeborg, die dan de 21ste zal vertrekken naar Rusland.
update: Op het laatste moment is het transport tot nader order uitgesteld