Categorie archief: Geheimhouding

Tweede rapport Borssele Benchmark Commissie alsnog gepubliceerd

De Borssele Benchmark Commissie (BBC) vindt opnieuw dat kerncentrale Borssele - u weet wel, de kerncentrale die in augustus nog onverwacht een maand uitviel - tot de 25% veiligste kerncentrales van West Europa, de VS en Canada behoort. Bij die top-25% blijven is één van de voorwaarden om de kerncentrale tot 2034 open te mogen houden. Het oordeel van de commissie komt natuurlijk niet geheel onverwacht omdat de 'onafhankelijke' commissie gerund wordt door het Ministerie van IenW en de eigenaars, die allebei geen enkel belang hebben bij sluiting - dat kost namelijk geld. De veiligheidstoets mocht ook niet in de vergunning worden opgenomen en de peer-review van de commissie is oncontroleerbaar want geheim. Kortom, papier is geduldig. Lees verder

Urenco en tritium voor VS-kernwapens: meer onduidelijkheid en rookgordijnen

Levert Urenco nu wel of niet verrijkt uranium waarmee tritium voor Amerikaanse kernwapens wordt gemaakt? Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft dat Urenco geen ‘nucleair materiaal’ levert aan de kerncentrale Watts Bar - waar kernwapen-tritium wordt geproduceerd - maar de Duitse regering leek in augustus nog te schrijven dat Urenco dat wel deed. En produceert Watts Bar/TVA kernwapen-tritium? Eigenaar TVA en de Amerikaanse regering zeggen van wel, de Nederlandse en Duitse overheid van niet. De verwarring is compleet. Laka overweegt de rechter in te schakelen om documenten boven tafel te krijgen die hier meer licht op kunnen werpen. Financiële ondersteuning is daarbij nog wel nodig. Lees verder

Veiligheidsregio Zeeland maakt rommeltje van Wob-verzoek

Vorig jaar ontstond er rumoer rondom de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Volgens klokkenluiders zou de toenmalige directeur, Mw. G. Ruijs, overmatig bevriende externe deskundigen inhuren, werken met schaduwdirecteuren, het bestuur van de VRZ onvoldoende en onjuist informeren en geen voorbeeldgedrag tonen. Bij een ongeluk met kerncentrale Borssele of kernafvalverwerker Covra is de Veiligheidsregio Zeeland verantwoordelijk voor adequaat optreden van hulpdiensten. Een Zeeuws gemeenteraadslid en Stichting Laka vroegen daarom om vrijgave van stukken over de affaire Ruijs. 18 juli besloot de VRZ dit verzoek te weigeren. Door juridisch geklungel van de VRZ moet Laka nu de gang naar de bestuursrechter overwegen om inzicht te krijgen in het functioneren van de voormalige directie van de Veiligheidsregio. Lees verder

Bijeenkomst Petten; Laka niet welkom; Energy & Health campus aangekondigd

Op 7 juni was er een informatie bijeenkomst van ECN/NRG die zou gaan over de negatieve persinformatie van de laatste tijd. Speciaal de bestuurders in de omgeving waren uitgenodigd om ze gerust te stellen. Laka had ook een toezegging aanwezig te mogen zijn, maar werd ter elfde ure afgebeld: het was niet de bedoeling dat er iemand van Laka aanwezig was. Het bleek voornamelijk te gaan over een nieuw initiatief: de Energy & Health Campus met als stralend middelpunt de nieuw geplande Pallasreactor. De gemeente Schagen heeft overigens al 85.000 euro uitgetrokken voor een lobbyist om dat project te promoten. Lees verder

Economische Zaken heeft geen idee of nieuwe kernreactor in Petten nuttig is

Uit stukken die zijn vrijgegeven na een Wob-verzoek van Stichting Laka blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken al jaren forse subsidies uitdeelt in de nucleaire sector zonder dat het departement zelf weet of het geld wel nuttig wordt besteed. Economische Zaken stelt geen knowhow in huis te hebben om te beoordelen of geld naar bijvoorbeeld de Pallas-reactor wel te rechtvaardigen is. Desondanks zette het ministerie de provincie Noord-Holland in november 2015 nog onder druk om een nieuwe lening te geven voor de voorbereiding van een nieuwe kernreactor in Petten. Lees verder

Samenstelling Commissie Holtkamp toch openbaar

In september kwam de Commissie Holtkamp met een “validatie betreffende de onderliggende aannames m.b.t. de operationele kosten en kosten van mogelijke sluitingsscenario’s van de kerncentrale Borssele.” Een belangrijk rapport want daardoor kon minister Kamp in de Kamer melden dat snelle sluiting van Borssele heel duur was: 1 tot 1,3 miljard euro. Maar uit wie de Commissie Holtkamp bestond mochten we vreemd genoeg niet weten: de namen van de leden waren weggelakt. Na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur door Laka heeft de minister nu de namen van de leden alsnog bekend gemaakt. Lees verder

Rapporten Veiligheidsregio Zeeland niet openbaar

Laka heeft al in juni 2016 een aantal rapporten opgevraagd met de Wet Openbaarheid van Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland. Daar waren berichten over misstanden en ruzies. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de organisatie van maatregelen als er iets mis gaat in kerncentrale Borssele. Niet onbelangrijk dus. Maar de Veiligheidsregio heeft nu ons verzoek (en dat van een aantal anderen, waaronder een raadslid in Reimerswaal) verzoek tot openbaarmaking afgewezen. Volgens de Veiligheidsregio zijn het documenten voor ‘intern beraad’. We beraden ons nog op vervolgstappen.

Laka moet stukken radioactief afval NRG geheim houden

anvs-logoLaka is al lang bezig met het beleid rond radioactief afval. Op veel verschillende manieren, maar vooral met het boven water krijgen van informatie over problemen die er duidelijk zijn: op financieel gebied, maar ook technisch. Zo ook met het zogeheten ‘historisch afval’ dat in Petten opgeslagen ligt en de afgelopen weken volop in het nieuws was. Vorig jaar december werd door de nucleaire toezichthouder ANVS de twee door NRG ingediende “plannen van aanpak gericht op afvoer van radioactief afval onder voorwaarden en een beperking" goedgekeurd. Laka tekende bezwaar aan en verzocht “om de op het goedkeuringsbesluit betrekkinghebbende stukken.“ Die stukken, enkele rapporten, kregen we weliswaar, maar bleken geheim. We mochten ze niet delen met derden, of er zelfs maar uit citeren. Lees verder

Pallas; geheim ‘Nee’ provincie toch op straat

pallasbuttonAfgelopen zaterdag werd bekend dat er een geheim besluit ligt van de Commissie EEB (Energie, Economie en Bestuur) genomen op de geheime vergadering begin oktober, om géén tweede deel van de lening van 40 miljoen euro aan Pallas over te maken. Geen vertrouwen in de business case en ook geen vertrouwen in de mogelijkheid om financiers voor de bouw van de reactor (geschatte kosten: minsten 700 miljoen) aan te trekken. Gedeputeerde Bond reageert op de uitzending en zegt dat de provincie het Pallasproject nog steeds graag wil. En over het lekken van de geheime informatie: “Ik ga maandag met de Commissaris van de Koning om tafel zitten om hier aangifte van te doen.Lees verder

Nucleaire transporten en gemeente Alblasserdam

Urencotransport-thumbEen aantal gemeenteraadsleden in Alblasserdam (Zuid-Holland) maken zich zorgen over nucleaire transporten door en langs de gemeente. Vooral het feit dat er geen informatie over gegeven wordt is “zorgwekkend”. VVD’er Stavros Barzas “Temeer omdat niet bekend is hoe groot de transporten zijn, wanneer ze plaatsvinden en wat voor impact het heeft als er iets misgaat.” Ook het CDA is bezorgd: “we weten nu eigenlijk alleen dat ze plaatsvinden over de A15. Als zich iets met het transport voordoet, zijn de gevolgen enorm,” stelt Theo de Gelder van het CDA, die graag meer informatie wil over de transporten. De verantwoordelijk ambtenaar Openbare orde en Veiligheid van de gemeente Alblasserdam zegt de zorgen van de politici te begrijpen. Hij zegt dat de transporten altijd gemeld worden en dat de Veiligheidsregio goed op de hoogte is. “Er mag alleen niet over gepraat worden, vanwege mogelijke acties.” Maar weten ze wel alles? Lees verder