Categorie archief: ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland

NRG: angstcultuur en afvoer kernafval werkt niet

pluggenloodsEr zijn wel degelijk problemen bij de afvoer van het radioactief afval dat in Petten ligt. En er is sprake van een ‘angstcultuur’ bij NRG: “Diverse medewerkers die hun mond open durfden te doen, zijn overgeplaatst naar uitzichtloze posities”. Dit heeft een klokkenluider in een brief gemeld aan de toezichthouder ANVS. De Volkskrant citeert uit de brief. We hebben de laatste jaren al vaak geschreven over de problemen bij de afvoer van het historisch radioactief afval van Petten naar de Covra (hier een tijdlijn). Lees verder

Tijdlijn verwijdering historisch afval Petten

afval-uitsnede-kleinSinds de ingebruikname van de Lage- en Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, begin jaren '60, is er radioactief afval geproduceerd. Dit afval, uit Petten en uit de rest van Nederland, werd opgeslagen op het onderzoeksterrein van ECN/NRG in de Waste Storage Facility (WSF), ook wel de 'pluggenloods'. Maar het kernafval, aangeduid als 'historisch afval' moet daar weg. Hieronder een overzicht van de belangrijkste momenten in de afvoer-soap. Lees verder

Ex-directeur: NRG maakt ‘nieuw historisch afval’

pluggenloodsHet onderzoeksprogramma Argos komt zaterdag met een interview met ex-directeur Saris van ECN die aan de bel trekt over onder andere de veiligheidscultuur op NRG en een onveilige situatie met het historisch afval bij ECN/NRG. Belangrijkste claim van Saris is dat NRG (stiekem) nieuw afval toevoegt aan het zogeheten historisch afval, en daardoor de kosten drukt van de productie van medische isotopen.
In de tijd dat Saris directeur was van ECN, van 1996 tot 2002, heeft hij, naar eigen zeggen, al dat historisch afval laten scheiden in hoog-, middel- en laagradioactief afval. Al het laag- en middelradioactief afval is voor april 2002 afgevoerd naar de COVRA in Zeeland, de plaats waar al het radioactief afval moet worden opgeslagen. Het feit dat er nu opnieuw middel- en laagradioactief en in Petten aanwezig is en de vaten met alfastralend afval zijn voor Saris een bewijs dat NRG illegaal afval heeft gezet bij het historisch afval. Lees verder

ECN moet af van NRG, anders dreigt faillissement

Het gaat slecht met vrijwel alle nucleaire bedrijven, in binnen en buitenland. In Zeeland moet de kerncentrale gered worden, in Frankrijk Areva, in Japan Toshiba en in Noord-Holland moet ECN haar dochterbedrijf NRG lozen omdat anders faillissement dreigt. In een blog van ECN-directeur Paul Korting zegt hij dat mooi verbloemd: “Onze huidige verwevenheid met dochter NRG is voor de toekomst niet langer wenselijk. We werken aan een definitieve splitsing van onze organisaties.” NRG is in 1998 opgericht door ECN (dat tot 1976 Reactor Centrum Nederland heette) en KEMA, maar in 2006 stoot KEMA haar aandeel af en wordt NRG een 100% dochter van ECN. Daar is ECN al langer ongelukkig mee, zo was er in het jaarverslag over 2013 al veel aandacht voor de organisatiestructuur, maar nu is de situatie blijkbaar urgent. Het afvoeren van het historisch afval is een enorme bottleneck en zijn er meermaals flinke bijdrage van het Rijk nodig geweest om NRG en ECN overeind te houden. Maar de indruk heerst dat die beker nog lang niet leeg is. Lees verder

Afvoer kernafval Petten; uiterlijk 2022 en 170 miljoen

pluggenloodsDe minister van IenM heeft een aantal plannen goedgekeurd van NRG over de afvoer van radioactief afval van het terrein in Petten naar de centrale opslag bij de Covra in Zeeland. “Tot en met 19 januari 2016 kunnen direct belanghebbenden bij de ANVS een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het besluit.” De plannen die nu zijn goedgekeurd door de minister betreffen de herziene en geactualiseerde plannen van aanpak Radioactive Waste Management Program (RWMP) en Radioactief Afval Project (RAP). De kosten van het afvoeren van het zgn. 'historisch afval' worden ondertussen geschat op ruim 170 miljoen euro. Lees verder

ECN: opruimen kernafval duur; extra bijdrage Rijk

ECN-NRG-logoMinister Kamp verhoogd de bijdrage van het Rijk voor ECN eenmalig met 2,5 miljoen euro. Hoewel de minister in een brief aan de Kamer zegt dat de bijdrage niet noodzakelijk is door tekorten ontstaan door “de nucleaire activiteiten van ECN-dochter NRG en het nucleaire afval, maar om de onderdelen die onderzoek naar duurzame energie uitvoeren.” Maar in de volgende alinea staat: “ECN is niet in staat het voorziene tekort bij ECN Duurzaam komend jaar zelfstandig op te vangen vanwege een te lage eigenvermogenspositie. Het eigen vermogen is nagenoeg uitgeput als een gevolg van de problematiek bij ECN-dochter NRG en de kosten van het opruimen van het historische nucleaire afval.Lees verder

Petten: Afvoer radioactief afval weer vijf jaar vertraagd

pluggenloodsWe zeiden het bijna een jaar geleden al, de afvoer van het historisch radioactief afval op het ECN/NRG terrein in Petten duurt veel langer dan verwacht. Door NRG is dat tot nu toe steeds ontkent, zoals ook op een informatiebijeenkomst over het historisch afval op 18 december vorig jaar, toen er door ons naar gevraagd werd.
Maar nu, uit antwoorden (op vraag 273) van de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen, komt de bevestiging. Het afvoeren van het radioactief afval is vertraagd en niet zo maar een beetje: het afvoeren zou op 31 december 2017 moeten zijn gerealiseerd. Vorig jaar meldden we dat er van uit gegaan werd dat het niet voor 2020 zou zijn gebeurd. Maar nu geeft NRG “in de plannen een verwachte einddatum voor het afvoeren van het historisch afval van 31 december 2022 aan.” Dus een vertraging van vijf jaar! Lees verder

Definitieve vergunning NRG te Petten ivm afvoer radioactief afval

NRG-Bouw_pluggenloodsDe minister van Infrastructuur en Milieu heeft de definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan de NRG (Nuclear Research and consultancy Group v.o.f.) in Petten in verband met de afvoer van het zogeheten historisch afval.[1] De nu afgegeven definitieve vergunning betreft een lijst gedetailleerde wijzigingen van de vorige vergunningen.
Historisch afval is de term voor het radioactief afval dat al decennia lang op het ECN/NRG-terrein ligt opgeslagen en afgevoerd moet worden naar de centrale locatie voor al het Nederlands afval: de Covra. Bij dat afvoeren zijn veel problemen, vertragingen en onvoorziene (?) kosten. In totaal heeft de staat al 65 miljoen euro betaald voor het verwijderen van het radioactief afval. Lees verder

Petten en het historisch afval. Een vervolgverhaal

NRG-Bouw_pluggenloodsVolgende week donderdag (18 december) is er in Petten een informatie bijeenkomst van NRG om te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het afvoeren van het zogeheten historisch afval. Er is een vergunning waar in gesteld wordt dat het afval in 2017 afgevoerd moet zijn. Dat is al een keer uitgesteld omdat NRG meer tijd nodig had; eerst was het namelijk 2016. Dat dat niet gehaald werd is op zich al een schande, want vanaf begin jaren 90 (!) was duidelijk dat het afval weg afgevoerd moet worden. En vanaf het gereed komen van het HABOG bij de Covra in 2003 was er ook de praktische mogelijkheid. ECN/NRG is altijd (zeker hierover) zeer coulant behandelt. Hier een overzicht op Laka over de affaire met het historisch afval.
Zoals gezegd, het radioactief afval moet 31-12-2017 afgevoerd zijn. Tot onze grote verbazing stond op pag. 86 van het eind oktober verschenen rapport van Nederland voor de Fifth Review Conference van de Joint Convention[*1]: “It is intended that all legacy waste from the Waste Storage Facility at Petten will have been removed before 2020.” Voorgekookt, dus, want in de vergunning staat voor einde 2017 en een wijziging van die vergunning was nog helemaal niet aangevraagd, laat staan afgegeven. Lees verder

Wijziging vergunning afvoer kernafval nu al voorgekookt

De afgelopen weken kon je er veel over lezen: het historisch afval op het terrein van ECN/NRG in Petten. Hoeveel er lag in de ondergrondse pluggen, dat vaten aan het doorroesten waren en dat het moeite kost om het naar de COVRA te brengen. Wettelijk is dat verplicht en in de vergunning, afgegeven in 2012 staat dat alles voor eind 2017 weg moet zijn uit wat eufemistisch de Waste Storage Facility in Petten heet. In een brief aan de Kamer had minister Kamp al aangegeven dat NRG ws later dit jaar om een verlenging van die termijn zou vragen.
Maar nu, wat lezen we in de inleiding en ook op pag. 86 van het zojuist verschenen rapport van Nederland voor de Fifth Review Conference (mei 2015) van de Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management.
Dit dus: “It is intended that all legacy waste from the Waste Storage Facility at Petten will have been removed before 2020.” Pardon? Er is een vergunning met als eis dat alles voor 2017 weg moet zijn. Die is, zoals we al vaker meldden, al een keer verlengd, want hoewel ECN/NRG al decennia weet dat het afval naar de COVRA moet, hebben ze het continu voor zich uit geschoven. Ze wisten er geen raad mee.
Dus er is nu blijkbaar al binnenkamers besloten dat de vergunning die loopt tot 2017 verlengd wordt tot 2020? Lees verder