Categorie archief: Kosten/budget

Inspraak over tekort opslag kernafval

zoutkoepels_in_NederlandkleinEr is niet genoeg geld opzij gelegd om de opslag van radioactief afval te kunnen betalen uit het zogeheten Waarborgfonds Eindberging. In dit fonds zit 68 miljoen euro terwijl 2 miljard euro nodig is. Daarmee is opslag van radioactief afval een financieel risico geworden. De regering wil dit risico doorschuiven naar toekomstige generaties. Om daarvoor draagvlak te vinden komt er een inspraakronde. Het Rathenau Instituut heeft in opdracht van de regering een plan gemaakt voor deze publieksparticipatie. Lees verder

Manager Vattenfall directeur EPZ; Vattenfall: 2 kerncentrales dicht om ‘economische redenen’

Borssele 2034?De Zweedse kerncentrales Ringhals 1 en 2 worden, als het aan mede-eigenaar Vattenfall ligt, niet pas in 2025 gesloten maar al tussen 2018 en 2020. Duitse mede-eigenaar E.On moet nog akkoord gaan, maar dat lijkt een formaliteit. Er is niks mis met de twee reactoren, aldus Torbjörn Wahlborg van Vattenfall, maar de elektriciteitsprijzen zijn zo laag en de productiekosten stijgen, dat het economisch niet haalbaar is ze langer in bedrijf te hebben. Tot voor kort was het ondenkbaar dat functionerende kerncentrales om economische redenen gesloten werden, maar de afgelopen jaren zijn ook in de VS al een aantal kerncentrales daarom buiten bedrijf gesteld. Lees verder

Wat moet Delta met de kerncentrale?

Borssele 2034?In dagblad Trouw vandaag een opiniebijdrage waarin Wise pleit voor snelle sluiting van de kerncentrale in Borssele. Zoals bekend praat op dit moment minister Kamp met energiebedrijf Delta over hoe het bedrijf moet overleven als het - zoals alle andere energiebedrijven - het netwerk af moet splitsen van het leveringsbedrijf. Dan moet het de kerncentrale verkopen, maar aan wie? Een buitenlands bedrijf mag het niet, en een Nederlands bedrijf die het wil kopen…? Lees verder

Franse regering redt reactorbouwer Areva

arevaHet Franse kernenergiebedrijf Areva bouwt zowel in Finland als in Frankrijk een EPR-kerncentrale (European Pressurizedwater Reactor) van 1600 Megawatt. In beide landen loopt de bouw flinke vertraging op. Daardoor lijdt Areva zoveel verlies dat het in opdracht van de regering Hollande gered moet worden door het elektriciteitsbedrijf EDF.
Areva heeft op 1 september 2014 meegedeeld dat de bouw in Finland medio 2016 gereed is en de kerncentrale in 2018 in bedrijf zal komen in plaats van het oorspronkelijk geplande jaar 2009, terwijl het bedrijf er 3,9 miljard euro verlies op zal lijden[1][2]. Op 4 maart 2015 bleek dat Areva in het jaar 2014 een verlies van 720 miljoen euro heeft geleden op deze kerncentrale[3]. Lees verder

Petitie: Geen subsidie voor kernafval!

30 april [2015] werd bekend dat er onvoldoende geld is gereserveerd voor de ontmanteling van kerncentrale Dodewaard.

Genoeg geld voor eindberging?Ook de Covra, de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van kernafval, heeft te weinig geld gereserveerd voor de eindberging van kernafval. Minister Dijsselbloem van Financiën overlegt momenteel met de Covra over het structurele tekort bij het Waarborgfonds Eindberging. Met dit fonds, wat al jaren onder de maat presteert, zou de Covra in het jaar 2130 de eindberging van Nederlands kernafval moeten betalen. Tekorten van dat fonds werden ieder jaar door de Covra uit eigen middelen aangevuld, maar de kernafval-verwerker heeft daar te weinig geld voor gereserveerd. Milieuorganisaties zijn nu bang dat minister Dijsselbloem gaat besluiten om de tekorten van het Waarborgfonds bij de burger te leggen. Dit zou wederom een enorme subsidie betekenen voor kernenergie in het algemeen en voor kernafval in het bijzonder. Lees verder

Ontmantelingsfonds kerncentrale Borssele

De vragen zijn beantwoord die door de Zeeuwse Statenfractie van GroenLinks waren gesteld aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Ze gingen vooral, naar aanleiding van een notitie van WISE, over het fonds van EPZ[1] voor de ontmanteling (“amovering”) van de kerncentrale Borssele. Ook de provincie praat in deze antwoorden EPZ opnieuw na: omdat de ontmanteling van de kerncentrale vanaf 2034 precies 489 miljoen euro kost (prijspeil 2013), is er eind 2033 voldoende geld betaald door de afnemers van de elektriciteit (Delta en RWE). “Eind 2033 zal(…) deze "voorziening amovering kerncentrale", zijn gegroeid tot circa € 500 miljoen. Op dat moment is er, naar de huidige inzichten, voldoende kapitaal opgebouwd om aan de amoveringsverplichting van de kerncentrale te kunnen voldoen.Lees verder

Notitie: Heeft Delta genoeg geld voor Borssele?!

Op 18 december vergaderen de aandeelhouders van energiebedrijf Delta. Het is duidelijk dat het bedrijf het zwaar heeft; dreigende splitsing, tekort aan liquide middelen (dat bijvoorbeeld tot het nu voorliggende voorstel voor de verkoop van windparken leidt), onrust bij de leiding en tussen de leiding en de aandeelhouders. De kerncentrale speelt in dit alles een bijzondere rol; het simpele feit dat Delta de kerncentrale bezit (voor 70%) leidt er bijvoorbeeld toe dat het energiebedrijf Eneco niet serieus in kan gaan op toenaderingspogingen (overnames, fusies)
De kerncentrale levert geld op – als er geen problemen mee zijn. Maar de kerncentrale is ook oud en er moet voortdurend geïnvesteerd worden om te blijven voldoen aan veiligheidseisen. Nu moet er - volgens de geruchten – tussen de 200 en de 400 miljoen euro geïnvesteerd worden om de centrale ‘Fukushima-proof’ te maken. Dat geld is er niet. Naast geld voor onderhoud- en investeringen heeft Delta geld nodig voor de toekomstige afbraak van de centrale.
In de notitie "Toekomstige kosten kerncentrale Borssele - heeft Delta genoeg geld?" analyseert WISE met name de situatie rond de financiering van de ontmanteling. Op grond van de feiten en de analyse blijkt dat er nog veel onzekerheden zijn.

  • Er wordt uitgegaan van een benodigd bedrag van 489 miljoen euro in 2033. De onderliggende analyse (hoe komt de EPZ tot dit bedrag) is onbekend.
  • Het bedrag moet gegenereerd worden door een jaarlijkse storting in een fonds waarmee belegd mag worden. Onduidelijk is hoe en waarin belegd wordt,
  • In 2004 was er 144,7 miljoen euro beschikbaar voor ontmanteling. Vanaf 2012 wordt het geld beheerd door een aparte stichting. De stichting kreeg bij aanvang 80 miljoen euro mee. De EPZ kan of wil niet vertellen waar het verschil (144,7 min 80) gebleven is. Heeft het fonds slecht gerendeerd? Is het geld gebruikt voor andere doeleinden?
  • Internationaal is er nog nauwelijks ervaring met het ontmantelen van kerncentrales die lang actief zijn geweest. Berekeningen in Duitsland en Zwitserland wijzen op bedragen tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro.
  • De Europese Commissie heeft een overzicht gemaakt van wat alle Europese landen verwachten dat ontmanteling van de kerncentrales in het betreffende land zal gaan kosten. Alleen bij Nederland staat er ‘confidential’.

Waarborgfonds Eindberging: verlies op beleggingen

afval-278Minister Dijsselbloem van financiën heeft het Jaarverslag beheer Staatsdeelnemingen over 2013 gepubliceerd. Daarin opmerkelijke zaken. De Covra (de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) is 100% staatseigendom. Het is verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige opberging van al het Nederlandse radioactief afval. Ook de eindberging, die gepland is vanaf ongeveer 2100. Om dat dan te kunnen betalen is er nu een Waarborgfonds Eindberging, wat gestald is bij met ministerie van Financiën. Want het hele Nederlandse (en niet alleen het Nederlandse) beleid omtrent reserveringen voor toekomstige ontmanteling van nucleaire installaties en opslag van kernafval, is gebaseerd op groei van vermogen. Er wordt nu gespaard en belegd zodat er over 20, 30, 100 jaar voldoende geld is. Behalve dat je moeilijk kunt bepalen hoeveel je nodig hebt over 100 jaar is het onjuist om er van uit te gaan dat vermogen automatisch groeit. Lees verder

Kerncentrales kunnen niet zonder subsidie

De bouw van nieuwe kerncentrales hangt af van overheidssubsidies en –garanties. Dat stelde Nadira Barkatullah, directeur van het Regulation and Supervision Bureau van de Verenigde Arabische Emiraten (VEA) op een congres van de World Nuclear Association in Londen.

Dat is opmerkelijk aangezien in de VEA twee kerncentrales in aanbouw zijn en er deze week een vergunning is gegeven voor nog eens twee kerncentrales. Daarbij was Barkatullah betrokken.
Barkatullah noemde voorbeelden uit China, Turkije, USA en Engeland om aan te geven hoe de overheid ervoor zorgt dat de financiering van de bouw van nieuwe kerncentrales met minder risico’s gepaard gaat. In de USA betalen de investeerders in kernenergie een rente van 10% over het geleende geld. Als de bouw van de kerncentrale dan twee jaar uitloopt, gaan de kosten met maar liefst 75% omhoog, rekende Barkatullah voor. Lees verder

Duurzame energie (veel) goedkoper dan kolen en kernenergie

De afgelopen 20 jaar is er een revolutie geweest in de ontwikkeling van de kosten van duurzame energie. Daarom is elektriciteit uit zon en wind nu goedkoper dan stroom uit kernenergie of kolen (zelfs als we reserve-capaciteit meerekenen). Dat blijkt uit een studie van het Berlijnse onderzoeksinstituut Prognos in opdracht van de Duitse denktank Agora Energiewende: "Renewable energy is much more cost effective than nuclear in the fight against climate change" Lees verder