Categoriearchief: Fukushima

De zee is geen open riool voor radioactief afval!

Gisteren is de uitbater van de kerncentrale in Fukushima toch begonnen met het lozen van grote hoeveelheden met radioactief tritium besmet water in de Grote Oceaan. Dit terwijl het ook mogelijk is het afvalwater op land op te slaan, tot het tritium radioactief vervallen is – ongeveer 100 jaar. Maar nee, de zee gebruiken als open riool is goedkoper. In veel landen in de regio en ook door Japanse groepen, wordt tegen de lozing geprotesteerd: De zee is geen vuilnisvat.
The solution for pollution is dilution was in de jaren '70 het devies voor het in zee dumpen van radioactief afval. Maar daar kwam men op terug en het dumpen van radioactief afval in zee werd verboden. Maar we gaan met het steeds meer radioactieve lozingen in zee eigenlijk weer terug naar af. “Gif en rotzooi in de zee / de oceaan één grote plee / De zee is zo ontzettend groot / de vis die gaat maar zo niet dood”, zong Robert Long al in 1974, concluderend: “Dit gaat het snelst en tijd is geld / iets anders wordt te duur / wij zijn baas van de natuur”. Lees verder

Risico op ongecontroleerde kernreactie in de kelder van Tsjernobyl

Wetenschappers onderzoeken of ze in moeten grijpen, en hoe, nu ze in Tsjernobyl steeds meer kernreacties waarnemen. “Het is als sintels in een barbecue, het blijft smeulen.” In de kelders van de in 1986 ontplofte kernreactor bevindt zich nog 170 ton bestraald uranium, wat als een soort radioactieve lava in de ruimtes onder de kernreactor was gestold. Wetenschappers schatten dat ze nog nog enkele jaren hebben om te beoordelen of de kernreacties vanzelf gaan verdwijnen of dat het nodig is om in te grijpen om een oncontroleerbare kernreactie te voorkomen. Dit is ook van groot belang voor de kernreactor in Fukushima, waar ook veel splijtstof is gesmolten. Hoewel een explosieve kernreactie mogelijk beperkt zou blijven, zouden wel delen van de sarcofaag kunnen instorten. Lees verder

Fukushima: gevolgen kernongeval 10 jaar later nog lang niet voorbij

Op 11 maart 2011, binnenkort 10 jaar geleden, vond 130 km ten oosten van de Japanse stad Sendai een catastrofale zeebeving plaats met een kracht van 9,0 op de Schaal van Richter. De daaropvolgende tsunami richtte veel schade aan. Bij de kerncentrale Fukushima Daiichi was de vloedgolf zo'n 15 meter hoog en daarmee krachtiger dan waarmee in het ontwerp van de kerncentrale rekening was gehouden. Maar volgens een onderzoekscommissie van het Japanse parlement was het kernongeluk mede het gevolg van een cultuur van wegkijken en elkaar de hand boven het hoofd houden. Wat gebeurde er precies, wat waren de gevolgen en wat is nu de stand van zaken. Herman Damveld zet het op een rij. Lees verder

Febr. 5: The aftermath of Fukushima

It has been almost eight years since the Tohoku earthquake and Fukushima nuclear accident in Japan.
Oshidori Mako and Ken are Japanese comedians who have kept track of the aftermath of Fukushima. In 2019, they will visit the Netherlands, Germany and France to hold lectures to give us an insight into the on-going disaster. Please join, our talk and discussion to make our way to sustainable and renewable energy for a better future.
Organized by Hope Step Japan. Language: English and Japanese, Entrance: 5 euro (students are free of charge)
Amsterdam, Wibaustraat 3b ( Wibauthuis, Hogeschool van Amsterdam)
Tuesday February 5, 2019; 19:00 - 21:00 hr

Movies that Matter Festival 2017

Van vrijdag 24 maart tot en met zaterdag 1 april vindt in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui het jaarlijkse Movies that Matter Festival plaats. Het festival komt voort uit het Amnesty International Film Festival. Ook dit jaar zijn er een aantal films te zien over (de gevolgen van) kernenergie: City 40 over een geheime stad in Rusland en Half-life in Fukushima over een achterblijver in de geëvacueerde zone rond Fukushima. Lees verder

Lessen voor Nederland van evaluatie kernramp Fukushima

Het CKV (Centrum Kernongevallen Veiligheidsregio's) heeft op verzoek van de 7 Nederlandse regio's met een nucleair object en van het ministerie van Veiligheid en Justitie een evaluatie opgesteld, die zich richt op de Fukushima kernramp: Evaluatie kernramp Fukushima. Lessen voor medewerkers en besturen van de hulpverlenende diensten. In de evaluatie wordt het verband gelegd tussen Japan en Nederland, vanuit de vraag of een dergelijke ramp ook in Nederland kan plaatsvinden. Daarbij wordt ingegaan op een aantal belangrijke overeenkomsten zoals de aanwezigheid van risico's, de kernramp als crisistype met onzichtbare bedreiging, de beperkte voorbereiding van de hulpdiensten, de complexe beslisstructuren, de moeilijkheid om beschermende maatregelen goed uit te voeren, de afhankelijkheid van de crisisbeheersing van kwetsbare infrastructuur en de uitdaging om op een goede wijze met de bevolking te communiceren. In het rapport worden tien conclusies en aanbevelingen gegeven, gericht op de verbetering van de voorbereiding op kernongevallen de hulpverleningsdiensten.
Er staat wel een mooi motto bij: Wat in de lijn van de verwachting ligt zal gebeuren en wat buiten de lijn van verwachting ligt ook. Lees verder

Fukushima lessons learned

Het rapport van Nederland voor de Conventie over Nucleaire Veiligheid is aangeboden door minister Verhagen van EL&I. Het rapport For the 2nd Convention on Nuclear Safety (CNS) Extraordinary Meeting to be held in August 2011 gaat specifiek over de genomen en de te nemen maatregelen na Fukushima. De conventie is van 27-31 augustus in Wenen. Op de voorkant staat 2011 in plaats van 2012. Gisteren dacht het ministerie van EL&I in het Jaarverslag nog dat Fukushima op 14 maart was; ze worden daar op EL&I met de dag slordiger; je moet je toch niet voorstellen dat die de vergunningsaanvraag voor een tweede kerncentrale moeten doen! (en tegenwoordig trouwens, na het opheffen van VROM, alle andere kernenergie-vergunningen doen).

10 maart Middelburg: Nooit meer Fukushima; stop kernenergie

Terwijl de rest van Japan langzaam herstelt, is de streek rond de kerncentrales van Fukushima nog jaren onbewoonbaar. Vele duizenden mensen zijn geëvacueerd en zullen waarschijnlijk nooit weer naar hun huizen terug kunnen keren. Gezien de stralingsniveaus zou een zone van 60 km ontruimd moeten worden, maar dat is logistiek onmogelijk. Specifiek vrouwen en kinderen lopen grote risico's doordat straling voor hen nog schadelijker is. Voor Borssele, met de enige Nederlandse kerncentrale, zou zo'n kernramp betekenen dat niet alleen heel Zeeland geëvacueerd zou moeten worden, maar ook delen van België, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Middelburg, zaterdag 10 maart vanaf 14 uur op de Markt. Getuigenissen, gedichten, sprekers en muziek. Kom ook!

Fukushima

Eigenlijk beperken we ons hier bewust tot nieuws over kernenergie in Nederland, maar omdat Fukushima helemaal uit de Nederlandse pers lijkt te zijn verdwenen, gaan we daar toch maar af en toe aan dacht aan besteden.
We beginnen dan met twee zaken die om aandacht vragen: het eerste punt is dat nu de hoogste radioactiviteitswaarden worden gemeten sinds het begin van de ramp, zeven weken geleden.
Het tweede dat Japan de normen voor de toegestane hoeveelheid straling, na die voor nucleaire werkers al flink verhoogd te hebben, nu die van kinderen wil verhogen tot 20 milli-sievert per jaar. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de [juridische] "recognized dose for inducing leukemia in nuclear power plant workers." Kinderen in Japan mogen dan, als dat door gaat, de zelfde hoeveelheid straling ontvangen dan nucleaire werkers in Duitsland. Werknemers in de nucleaire industrie mogen sowieso al vaak 10 keer meer straling ontvangen dan niet-werkers, maar voor kinderen is radioactieve straling veel gevaarlijker dan voor volwassenen. Teken hier een petitie tegen dit plan.