Categoriearchief: Pakistan

Khan, Urenco’s geheimen en de kernwapenwedloop

Afgelopen zondag is in Pakistan op 85-jarige leeftijd Abdul Qadeer Khan overleden. Naast de kernwapenwedloop tussen India en Pakistan en het kernwapenprogramma van Noord-Korea is ook het nucleaire programma van Iran, dat de afgelopen jaren regelmatig tot spanningen en gewapende acties heeft geleid, terug te voeren op de geheime blauwdrukken van centrifuges die hij stal bij Urenco in Almelo. Het belang van de lakse houding van zowel Urenco als de opeenvolgende Nederlandse regeringen om Khan met de kroonjuwelen te laten vertrekken, kan bijna niet worden overschat. En de gevolgen van de technologie die begin jaren zeventig door Khan uit Urenco in Almelo werd gestolen, bepaalde grotendeels de mondiale proliferatieagenda van de afgelopen decennia. Tot op de dag van vandaag. De laatste tijd was er veel belangstelling voor de eerder dit jaar onverwachts overleden Frits Veerman, die in een vroeg stadium de Nederlandse autoriteiten op de hoogte had gebracht van z’n vermoedens over atoomspionage van Khan bij FDO en Urenco in Almelo. In de Laka brochure van maart 2020 over ‘50 jaar Verdrag van Almelo’, schreven we ook over Khan. In de Engelse versie wat uitgebreider dan in de Nederlandse versie (met nieuwe info o.a. over Nederlands pogingen de spionage zelfs voor de Urenco-partners geheim te houden).

‘In de ban van de Bom’ eerbetoon aan Urenco-klokkenluider Veerman

Gisteravond was de documentaire ‘In de ban van de bom’, over de op 23 februari plotseling overleden Frits Veerman op TV. Veerman stelde de Nederlandse autoriteiten al vroeg op de hoogte van z’n vermoeden dat Abdul Qadir Khan geheime documenten van URENCO kopieerde over ultracentrifuges aan de hand waarvan uranium voor atoombommen kon worden gemaakt. Veerman werd niet alleen niet geloofd, maar ook de rest van z’n leven in de gaten gehouden en tegengewerkt door de Nederlandse overheid. Dat werd vorig jaar nog eens bevestigd door een rapport van het Huis voor Klokkenluiders. Lees verder

Klokkenluider Urenco benadeeld voor melding atoomspionage in jaren ’70

Frits Veerman, die man die in de jaren zeventig bij Urenco aan de bel trok omdat hij had gezien dat de Pakistaanse spion Abdul Khan thuis staatsgeheime proliferatiegevoelige technische tekeningen had liggen, is voor zijn melding benadeeld. Dat concludeert het Huis voor Klokkenluiders in een rapport dat gisteren is gepubliceerd: "Het is aannemelijk dat een klokkenluider bij een groot Nederlands bedrijf is benadeeld door zijn toenmalige werkgever, omdat hij melding maakte van een vermoeden van bedrijfsspionage van staatsgeheime informatie". Khan stal geheime informatie over ultracentrifuges en uraniumverrijking bij Urenco in Almelo waarmee Pakistan zelf een atoombom kon maken. Vervolgens verkocht Pakistan de Nederlandse atoomgeheimen door aan Iran en Noord-Korea. Lees verder

Youm-e-Takbeer: Pakistaans feest met hulp van Urenco

Het is vandaag 28 mei, in Pakistan heet deze dag Youm-e-Takbeer (Day of Greatness). Op 28 mei worden Chagai I en Chagai II herdacht. Chagai-I is de codenaam van vijf gelijktijdige ondergrondse kernproeven op 28 mei 1998. Chagai-I was de eerste Pakistaanse kernproef. Het moment van de kernproef was een directe reactie op India's tweede kernproeven, op 11 en 13 mei 1998. Met deze kernproef werd Pakistan het zevende land die publiekelijk kernwapens testte. Chagai-II volgde op 30 mei 1998. Youm-e-Takbeer wordt al langer gevierd op 28 mei, maar sinds begin deze eeuw is er elk jaar meer belangstelling voor de feit dat Pakistan bij de selecte club landen hoort dat kernwapens bezit en dat dankzij de Nederlandse avonturen van een Pakistaanse wetenschapper. Lees verder

Pakistaanse atoomspionage Urenco: klokkenluider wil eerherstel

khanDe NOS komt met het bericht dat Frits Veerman, die de grote atoomspionage uit de jaren '70 aan het licht bracht, naar het Huis voor de Klokkenluiders stapt. Hij wil eerherstel en een schadevergoeding omdat hij vindt dat de Nederlandse overheid hem slecht en onrechtvaardig heeft behandeld. Veerman waarschuwde veertig jaar geleden tevergeefs voor de Pakistaanse spion Abdul Khan. Die bleek later gevoelige informatie te hebben gestolen bij Urenco in Almelo. Veerman raakte destijds zijn baan kwijt, en zijn carrière was voorbij.
Meer over de affaire op Kernenergie in Nederland en in publicaties in Laka’s bibliotheek.

Slebos veroordeelt voor illegale leveranties aan Pakistan

Het Amsterdamse Gerechtshof heeft Henk Slebos in hoger beroep veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, en een boete van 135.000 euro. Slebos krijgt de straf (hoger dan in eerste instantie) voor de illegale export van proliferatiegevoelig materiaal naar Pakistan. De Noord-Hollandse zakenman heeft er nooit een geheim van gemaakt meegeholpen te hebben aan de Pakistaanse atoombom. Zijn studievriend Abdul Qadeer Khan stal in het begin van de jaren zeventig geheimen bij de verrijkingsfabriek in Almelo.
Meer weten over deze geschiedenis? Zoek op 'Khan' op www.kernenergie in nederland.nl

Henk S.: vriend van een atoomspion

Henk S. die internationaal ook wel bekend staat als ‘Hanks’ of ’Hanx’ wordt al sinds de jaren zeventig in verband gebracht met leveranties van goederen die gebruikt konden worden voor de ontwikkeling van de Pakistaanse atoombom. Hij vormt het onderwerp van onderzoek voor tal van diensten, waaronder de Nederlandse inlichtingendienst AIVD, de economische opsporingsdienst Fiod/ECD en het openbaar ministerie. Na een veroordeling door de rechtbank tot een jaar gevangenisstraf stopte Henk S. niet met zijn activiteiten. Zijn rol als tussenpersoon in het netwerk van de Pakistaanse atoomspion Abdul Khan staat gedetailleerder bescheven in een tweetal artikelen in NRC Handelsblad.

Het centrum van proliferatie

Pakistan heeft een centrale rol gespeeld in de verspreiding van nucleaire technologie. Stukje bij beetje wordt duidelijk op welke wijze verboden informatie in verkeerde handen kon vallen. Maar tot op heden zijn er nog weinig bewijzen van de zware termen van Mohammed ElBaradei, directeur van het atoomenergie-agentschap IAEA, en president Bush. Wat wel bekend is klinkt allemaal verdacht genoeg, maar tussen 1976 en 1979 deed Van Doorne Transmissie (VDT) in Tilburg in opdracht van de Pakistaanse ambassade in Parijs letterlijk precies hetzelfde. (Uit: NRC Handelsblad)

Khan nu hoofdverdachte

Abdul Quadeer Khan, de 'vader' van de Pakistaanse atoombom, is nu hoofdverdachte in het smokkelen van nucleaire technologie aan Iran en Libie. Khan verkreeg de technologie in de jaren zeventig in Nederland bij Urenco in Almelo. De als nationale held gevierde kerngeleerde lijkt nu definitief van z'n voetstuk gevallen. Er worden nog 4 kerngeleerden en 3 veiligheidsfunctionarissen als verdachte gezien. Andere hoofdverdachte is Mohammed Farooq, directeur van het door Khan opgerichte Khan Research Laboratories. Lees verder

Pakistan als exporteur van nucleaire technologie, verkregen van Urenco

Uit onderzoek naar de nucleaire projecten van Noord-Korea, Iran en Libië komt Pakistan naar voren als middelpunt van een los netwerk van verspreiders van kerntechnologie. Het netwerk, met veel aanbieders en tussenpersonen, strekt zich uit van Duitsland tot Dubai en van China tot Zuid-Azië. Veel wegen lijken te leiden naar het Khan Onderzoekslaboratorium in Kahuta, waar Pakistans eigen bom is ontwikkeld. Naar de bronnen van het Libische uraniumverrijkingsprogramma wordt nog gezocht, maar betrokkenen in de New York Times wijzen op 'verbindingen' met de nucleaire programma's van Pakistan en Iran.  De vader van de Pakistaanse kernbom, Dr. Abdul Qadeer Khan, kopieerde in de jaren zeventig de blauwdruk van de bouw van een ultracentrifuge in Almelo. Lees verder