Categorie archief: Verenigd Koninkrijk

Nieuwe kerncentrales: realiteit daalt weer in

De realiteit lijkt langzaam weer in te dalen in de discussie (of was het gewoon een media-hype?) rond kernenergie. De minister laat weten dat er geen bedrijven zijn die het willen en de partijkas van de VVD lijkt ook niet groot genoeg. Na 2030 zou het misschien een optie kunnen zijn, zegt de minister in de Kamer, maar dat geldt voor ongeveer alles. Kunnen we ons nu weer focussen op het halen van de klimaatdoelen. Dat het ook niet echt florissant gaat met kernenergie wereldwijd is ook duidelijk, maar een paar voorbeelden van de afgelopen weken accentueert dat nog weer eens. Lees verder

Publieksconsultatie over proces en criteria voor nieuwe kerncentrales na 2025 in VK

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan een consultatie van de Britse regering over het voorgestelde proces en de criteria om te komen tot de aanwijzing van mogelijk geschikte locaties voor nieuw te bouwen kerncentrales in het Verenigd Koninkrijk  in de periode 2026-2035. Iedereen wordt uitgenodigd om uiterlijk tot en met 15 maart 2018 (23:45 uur) een reactie te geven. De reactie dient gesteld te zijn in de Engelse taal en kan schriftelijk, per mail of via de online survey rechtstreeks naar Britse overheid worden gestuurd. Voor meer informatie over de adresgegevens, de voor consultatie voorliggende documenten en de procedure zie de website van de Britse overheid.

Grensoverschrijdende gevolgen Hinkley Point; inspraak Nederland begint

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de Britse regering over mogelijke belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen in Nederland als gevolg van de nieuwe kerncentrale Hinkley Point C aan de kust van Somerset in Zuidwest Engeland. Tot en met 20 oktober kan iedereen (per email en bij voorkeur in de Engelse taal) een zienswijze indienen. Lees verder

Brexit: gevolgen voor nucleaire industrie

OP 29 maart heeft de Britse overheid Artikel 50 in werking gezet waarmee de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie begint. Omdat het land tegelijkertijd uit het Euratom-verdrag stapt zijn de gevolgen voor kernenergie groot. De nucleaire industrie en als onderdeel daarvan Urenco, maakt zich grote zorgen. Opmerkelijk was dat een rapport naar de gevolgen van de Brexit voor Nederland twee weken geleden nog pleitte voor het loskoppelen van de Brexit-onderhandelingen van het Euratom verdrag. Lees verder

Britse kerncentrales -30 minuten lang- dichter bij realisatie

Cahos over 18bln nuclear plantNeemt de raad van bestuur van het Franse bedrijf EDF eindelijk het (krappe) besluit om door te gaan met de bouw van de kerncentrales in Hinkley Point in Engeland, stelt de Britse regering de beslissing uit! Wat een feestdag had moeten worden voor het Franse bedrijf werd een PR-debacle. Vlak nadat EDF in een stemming (10 voor, 7 tegen - één verklaard tegenstander was voor de vergadering afgetreden) besloten had door te gaan met het project verklaarde de Britse minister Clark dat alles opnieuw bekeken gaat worden en dat de regering ‘early autumn’ met een beslissing komt. In de media vervolgens een ‘widespread scepticism’ en dat terwijl het project (de bouw van 2 EPR-reactoren, met een gegarandeerde prijs en afname van alle elektriciteit voor 30 jaar ver boven de marktprijs) toch al niet kan rekenen op een goeie pers.
Ook de politieke steun neemt af: nieuwe prime minister Theresa May, heeft zich, anders dan voorganger Cameron, nooit openlijk gecommitteerd aan Hinkley Point. En Boris Johnson, leider van het Brexit-kamp en nu minister van Buitenlandse Zaken, is een verklaard tegenstander van het geldverslindende project. Lees verder

Goedkeuring staatssteun VK door verdrag uit 1957: marktfalen kernenergie moet gerepareerd

HinkleyPointCEindelijk is de volledige versie gepubliceerd van het besluit van de Europese Commissie om de maatregelen die het Verenigd Koninkrijk neemt om de bouw van nieuwe kerncentrales zekerder te maken. Het besluit zelf is van 8 oktober 2014 maar nu is de publieke versie (gekuist van vertrouwelijke informatie) er ook.
Het is een lijvig stuk, maar na een eerste lezing lijkt de belangrijkste reden van de Europese Commissie beslissing toch het terugvallen op het inmiddels bijna 58 jaar oude Euratom-verdrag. Dat verdrag is van 25 maart 1957 toen de EEG bestond uit West-Duitsland, Frankrijk, Italië en de BeNeLux. Doel van dat verdrag was het opzetten van een nucleaire industrie binnen de EEG en verder "to contribute to the raising of the standard of living in the Member States (…) by creating the conditions necessary for the speedy establishment and growth of nuclear industries." Lees verder

Nederland heeft nog geen mening over Britse staatssteun voor kerncentrales

De staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, heeft vragen beantwoord van GroenLinks over de staatssteun van Engeland aan de bouw van 2 kerncentrales in Hinkley Point en het besluit van de Europese Commissie dat dat toegestaan is (zie hier).
Nou ja, beantwoord…. Eerst herhaalt ze de vraag, noemt wat argumenten van de Britse overheid, plaatst een kanttekening en zegt vervolgens:

Niettemin blijft het de vraag in hoeverre de Britse steun een negatief effect kan hebben op de gewenste verdere groei van het aandeel hernieuwbare energie in de Europese Unie en in hoeverre dit kan leiden tot een verstoring van een gelijk speelveld voor elektriciteitsproducenten.
Om die reden is de argumentatie van de Commissie bij dit goedkeuringsbesluit van belang. De regering zal de tekst van dit Commissiebesluit – zodra dit beschikbaar komt – grondig bestuderen.

Uit ervaring weten we dat het maanden kan duren voor de tekst van het besluit (dat ‘gecleared’ moet worden van vertrouwelijke informatie) beschikbaar is in het publieke domein: bij de beslissing over de staatssteun aan Pallas duurde dat ruim 2 maanden. We wachten dus maar af…

Europese Commissie keurt miljardensubsidie voor kernenergie goed

De Europese Commissie heeft vanochtend voor het het Britse plan voor een miljardensubsidie voor kerncentrale Hinkley Point gestemd. Volgens vertrekkend commissaris Almunia is er sprake van marktfalen en kan de kerncentrale niet zonder staatssteun worden gebouwd. Omdat het VK onder EU regels het recht heeft om te de eigen energiemix te bepalen, gaf de Commissie toestemming om de nucleaire optie voor de komende zestig jaar te promoten.
De Britse overheid heeft samen met EDF, het Franse kernenergie staatsbedrijf, plannen uitgewerkt waarbij de EDF voor de komende dertig jaar een garantie krijgt voor het dubbele van de huidige stroomprijs. Deze garantie wordt gedragen door Britse belastingbetalers. Lees verder

Mevrouw Kroes: Geen miljardensubsidie voor kerncentrale Hinkley Point!

Aanstaande woensdag 8 oktober stemt de Europese Commissie (waarschijnlijk) over het voorstel van het Verenigd Koninkrijk voor een enorme subsidie voor de bouw van twee kerncentrales in Hinkley Point. Het voorstel behelst enorme financiële garanties voor de Franse kernenergie staatsbedrijven AREVA en EDF, gegarandeerde afname van de elektriciteit tegen het dubbele van de huidige marktprijs, en garanties tegen wijzigingen van het energiebeleid. En het zet natuurlijk de deur wagenwijd open voor nog meer subsidies voor nog meer kernenergie. Lees verder