Categoriearchief: Atoomstroom

Witwassen Oostenrijkse atoomstroom met Nederlandse certificaten

De export van Nederlandse grijze stroomcertificaten is in 2017 bijna verdubbeld ten opzichte van 2016. Volgens het recente jaarverslag van Certiq, de organisatie die de stroomcertificaten uitgeeft, worden de meeste van die grijze stroomcertificaten, in 2017 zo'n 928 gigawatt-uur fossiele stroom, goed voor zo'n 260.000 huishoudens, geëxporteerd naar Oostenrijk. In Oostenrijk worden de certificaten volgens Certiq vermoedelijk gebruikt om de productie van kernenergie te compenseren. Door deze Oostenrijkse 'compensatie' krijgen Nederlandse stroomverbruikers ruim een kwart van de capaciteit van kerncentrale Borssele aan ongewenste Oostenrijkse gecertificeerde atoomstroom te verstouwen, zonder dat verbruikers hierover lijken te worden geïnformeerd. Lees verder

Atoomstroom stopt er mee (en niet door het succes)

atoomstroom-nlEnergieleverancier Atoomstroom, die haar klanten exclusief stroom uit kerncentrales beloofde, bestaat vanaf vandaag niet meer. Sjef Peeraer, oprichter, eigenaar en directeur, maakte dat woensdag 11 mei bekend. Het bedrijf startte in 2008 en probeerde een lans te breken voor ‘de CO2-vrije elektriciteit van kernenergie’. Maar de toestroom van klanten bleef zeer beperkt en al in 2011 richtte Peeraer Budget Energie op, een prijsvechter die nu energie levert aan zo’n 250.000 huishoudens. Alle klanten van Atoomstroom worden onder gebracht bij dat bedrijf, krijgen ze vandaag te horen…. Lees verder

Reclame “Atoomstroom CO2-vrij” mag niet meer

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft haar beslissing bekend gemaakt. Het energiebedrijf ‘Atoomstroom’ mag niet meer adverteren en radiocommercials uitzenden met de korte kreet dat “Kernenergie CO2-vrij” zou zijn. Tijdens de procedure tegen ‘Atoomstroom’ bleek bovendien dat energiebedrijven alleen maar over de zogenaamde ‘opwekkingsfase’ van hun energievorm communiceren, terwijl voor een goede vergelijking de hele keten gemeten moet worden. In andere sectoren wordt dat al lang gedaan.

Hoe zat het ook al weer met Atoomstroom?

In 2008 zette het bedrijf Atoomstroom zichzelf met veel bravoure in de markt als aanbieder van 100% alleen stroom uit kerncentrales. Met slimme acties kreeg Atoomstroom veel gratis publiciteit. Het provoceerde het WNF door hen voor elke nieuwe klant een donatie te geven. Ze benaderde alle inwoners van Urk (tegen windmolens) en Barendrecht (tegen opslag CO2) om klant te worden. In oktober 2008 maakte Atoomstroom bekend in drie jaar tijd 200.000 klanten te willen hebben, naar eigen zeggen de "principiële voorstanders van kernenergie". Bij de lancering stelde het zich ten doel de grootste leverancier van CO2-vrije stroom te worden.
Met een brief (16 september 2011) maakt het bedrijf bekend zich niet meer alleen met levering van kernenergie bezig te gaan houden. Het gaat zichzelf nu opnieuw positioneren als 'serviceorganisatie voor energiebedrijven die meerdere merken gaat bedienen'. Ofwel; het wordt een call-center die voor willekeurig welk bedrijf ook de contacten met de klanten verzorgt. In het bericht staat ook dat Atoomstroom als merk blijft bestaan en nu bijna 20.000 klanten heeft...
Hebben we nog zoveel "principiële voorstanders van kernenergie" in Nederland over?

Rechtbank Utrecht: MVO mag Atoomstroom weren, maar pas per 23 december

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland moet van de rechtbank in Utrecht elektriciteitsleverancier Atoomstroom per direct weer als partner accepteren. De rechter acht het 'naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar' om Atoomstroom per direct te weren als partner. Naar het voorlopig oordeel van de rechter staat het MVO Nederland echter vrij om te bepalen met welke organisaties zij in zee zal gaan. MVO Nederland kan Atoomstroom dus alsnog - op zijn vroegst per 23 december - weren, hetgeen naar MVO desgevraagd meedeelt ook zal gebeuren. (zie verder 22 oktober)
Lees hier het vonnis van de rechtbank.

MVO Nederland voor rechter om afwijzen Atoomstroom

Atoomstroom, de leverancier van 100% atoomstroom, vraagt via de rechter aan de stichting MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland om per direct haar besluit tot het weren van Atoomstroom als partner ongedaan te maken. Atoomstroom is sinds maart van dit jaar partner van MVO Nederland, een door de Minister van Economische Zaken opgerichte kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Half september is Atoomstroom te kennen gegeven dat het bedrijf niet meer welkom is als partner van MVO Nederland. Het kort geding dient vrijdag 23 oktober om 9.00 uur bij de Rechtbank in Utrecht.

Kernenergie is niet schoon – Atoomstroom moet reclame wijzigen

De Reclame Code Commissie heeft besloten dat energieleverancier Atoomstroom niet langer klanten mag misleiden door in haar reclame-uitingen te claimen dat kernenergie schoon is. Deze uitspraak is gedaan in de zaak die Greenpeace had aangespannen. De Commissie oordeelde dat kernenergie inderdaad niet schoon is, omdat alle stappen in de keten radioactieve vervuiling veroorzaken en er levensgevaarlijk kernafval ontstaat dat 240.000 jaar radioactief is.

NMa akkoord met methode stroometikettering Atoomstroom

De Nederlandse Mededingingautoriteit NMA vindt de methodiek die Atoomstroom wil hanteren om de samenstelling van hun stroometiket te berekenen niet in strijd met de geldende regelgeving over stroometikettering. Energieleveranciers zijn verplicht om jaarlijks aan hun klanten een overzicht te verstrekken met daarin de opwekgegevens van de elektriciteit die zij het voorgaande jaar aan hun afnemers hebben geleverd. De wijze waarop dit zogenoemde stroometiket wordt berekend is niet wettelijk vastgelegd. Atoomstroom heeft een methodiek ontwikkeld om tot een stroometiket te komen dat een zo groot mogelijk aandeel nucleair opgewekte elektriciteit bevat. Deze methodiek houdt kort gezegd in dat Atoomstroom aan het einde van het jaar de samenstelling van haar stroometiket berekent en vervolgens alle niet-kernenergie bestanddelen ruilt met andere leveranciers voor kernenergie. (rapport CE)

Reclame Code Commissie en Atoomstroom

Greenpeace heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend over de misleidende reclame van Atoomstroom. Het bedrijf probeert klanten te winnen met het aanbieden van elektriciteit die uitsluitend met kernenergie zou zijn opgewekt. Daarbij beweert het ten onrechte dat kernenergie ‘schoon en CO2-vrij’ is. Kernenergie is ook niet ‘vrij van subsidies’, zoals het bedrijf zegt. Greenpeace wil dat Atoomstroom ophoudt met deze reclame in de media en op de eigen website.

WNF boos op Atoomstroom

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) onderneemt juridische stappen om energieleverancier Atoomstroom te dwingen te stoppen met een kortingsactie die de indruk wekt dat de twee partijen samenwerken. Op zijn website schermt Atoomstroom met een kerstaanbieding waarbij mensen die overschakelen op atoomstroom uit diverse attenties kunnen kiezen. Een van de attenties is dat het bedrijf 20 euro overmaakt op rekening van het WNF. Volgens het WNF is de actie onrechtmatig en brengt zij schade toe aan het merk en de goede naam van het natuurfonds. Het WNF zal de donaties ook niet aannemen.