Categorie archief: LFR Petten

Vergunning ontmanteling LFR

De heel kleine lage-flux-reactor in Petten is al door NRG stilgelegd in december 2010 en de minister heeft nu de vergunning voor buitengebruikstelling en ontmanteling verleend. Het ontmantelingsplan is al in 2011 goedgekeurd en in de loop van 2012 is er een inspraakronde geweest.
Eenieder kan (tot 24 september) een zienswijze indienen tegen de nu door de minister afgegeven vergunning.

Afvoer splijtstof stligelegde LFR Petten

De splijtstofelementen uit de Lage Flux Reactor (LFR) zijn door de NRG naar COVRA in Zeeland afgevoerd. De afvoer is een belangrijke stap op weg naar de ontmanteling van deze heel kleine (30 kilowatt) opleidingsreactor. De LFR (in gebruik genomen in september 1960) is in december 2010 definitief buiten gebruik gesteld, waarna de voorbereidingen zijn gestart voor het ontmantelen van de LFR en de bijbehorende hal.

De splijtstof bestaat uit hoogverrijkt uranium, en zo pocht NRG in haar persbericht "de veilige afvoer vormt hiermee een mijlpaal bij de wereldwijde initiatieven om het gebruik van hoogverrijkt uranium in de wereld uit te bannen."

Crisismanagement Petten moet beter

Het crisismanagement op de onderzoeksreactor in Petten moet op meerdere plekken worden verbeterd. Dat is de uitkomst van een onderzoek ("Crisismanagement en de OLP" - Onderzoeks Locatie Petten) door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) van de Universiteit Leiden. Probleem is het te vrijblijvende karakter van de verschillende overheden als het gaat om het aanpakken van problemen. De onderzoekers vinden dat VROM een voortrekkersrol moet gaan spelen bij het verbeteren van de samenwerking. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Zijpe.