Categorie archief: Locatiekeuze

Ternaard: opslag radioactief afval? Nee bedankt!

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, één van de genoemde mogelijke locaties voor de eindberging van kernafval, vinden dat de zoutkoepel onder Ternaard niet geschikt is voor de opslag van kernafval of CO₂ en zullen zich daar ook actief tegen verzetten. Dat blijkt uit de antwoorden van het college in een spoeddebat naar aanleiding van een publicatie op de site van de Waddenvereniging. Lees verder

Eemshaven blijft mogelijke locatie kerncentrale

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de Maasvlakte-1. Dit waarborgingsbeleid dateert al uit 1977 en bepaalt dat op bepaalde locaties geen planologische beslissingen genomen mogen worden die de mogelijke komst van een kerncentrale belemmeren. In het begin waren dat 12 locaties, nu nog 3. Lees verder

Genoeg reden om beleid vestigingsplaatsen kerncentrales niet te handhaven

Er is een tussentijdse evaluatie gemaakt van het SEV III. Het Derde Structuurschema ElektriciteitsVoorziening (met een looptijd tot 2020) gaat om vestigingsplaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking (vanaf 500 MW) en om globale tracés van mogelijke hoogspanningsverbindingen (vanaf 220 kV). In het SEV is ook het waarborgingsbeleid Kernenergie geregeld: het voorkomen van processen die de evt. komst van een kerncentrale op een bepaalde locatie bemoeilijken of belemmeren.
Er zijn nog drie van dergelijke vestigingsplaatsen over: Borssele natuurlijk, en verder Eemshaven en Maasvlakte (waarvan de elektriciteitsproducenten overigens zeggen dat er niet voldoende fysieke ruimte is voor de bouw van een kerncentrale). Lees verder

NRG: Petten voorkeurslocatie voor Pallas

Zoals iedereen al had verwacht (misschien behalve een paar optimistische Zeeuwen) heeft NRG haar voorkeur uitgesproken voor Petten als locatie voor de nieuwe reactor Pallas. Volgens het persbericht hebben de volgende argumenten in de afweging een doorslaggevende rol gespeeld:

  • In Petten is de volledige nucleaire infrastructuur aanwezig die voor een belangrijk deel noodzakelijk is om PallasS te bedrijven en de producten uit de reactor verder te bewerken. Verplaatsing van deze infrastructuur naar Zeeland vraagt aanzienlijke extra investeringen.
  • In Petten zijn deskundige en hoogopgeleide medewerkers op het gebied van nucleaire technologie beschikbaar. Migratie hiervan naar Zeeland is complex.

Maar, laat NRG weten, de "definitieve locatiekeuze wordt in het voorjaar van 2010 gemaakt", waardoor Zeeland wordt uitgenodigd "met voldoende geld op de proppen te komen", zoals de Provinciale Zeeuwse Courant gisteren al schreef. En daar zal Noord-Holland (die al 40 miljoen heeft toegezegd) dan weer tegenop bieden…

NRG: Locatie Pallas nog geen gelopen race

Directeur Rob Stol van NRG wil voor het eind van het jaar beslissen waar de nieuwe kernreactor Pallas wordt gebouwd. Tenminste, men wil een 'voorkeurslocatie' uitspreken en dan kan het kabinet aan de hand van de vergunningsvoorwaarden de definitieve locatie vaststellen. Petten en Borssele zijn in de race, en volgens NRG staat het echt nog niet vast dat het Petten wordt. Als er bijvoorbeeld een koeltoren gebouwd zou moeten worden, is dat makkelijker in een industriegebied in Zeeland dan in een duingebied in Noord-Holland. NRG zal dit jaar nog met de startnotitie MER komen voor Pallas -die 2x zo groot wordt als de HFR- en dus de procedure starten.