Categoriearchief: Borssele III

Borselse voorwaarden voor nieuwe kerncentrales

Afgelopen week heeft de Borselse Voorwaarden Groep de door hen geformuleerde voorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales gepresenteerd. De Borselse Voorwaarden Groep zijn 100 bewoners van de gemeente Borssele, ondersteund door lokale experts, die in een serie bijeenkomsten de voorwaarden met betrekking tot landschap, leefbaarheid en veiligheid voor nieuwe grote energieprojecten (met als belangrijkste de kerncentrales) hebben bepaald. Deze zijn overhandigt aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad, bundelt de gemeente haar voorwaarden met die van de provincie Zeeland. De provincie en gemeente Borsele voeren de onderhandelingen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij nieuwe energieprojecten. Lees verder

Te weinig ruimte voor nieuwe kerncentrales bij Borssele

Er is in het Sloegebied, volgens de wet het gebied dat gebruikt mag worden als vestigingsplaats voor grootschalige elektriciteitsopwekking, lang niet genoeg ruimte om twee kerncentrales te bouwen. Tot die conclusie komt stedenbouwkundige Kees Thielen. In Hinkley Point, vergelijkbaar denkt hij, omdat het waarschijnlijk om hetzelfde type centrales gaat, is 175 hectare gebruikt. Dat is er in het Sloegebied bij lange na niet. Zeker niet voor de bouw. Als je het zonnepark afbreekt en een dijk verlegt, is er wel ruimte voor twee kerncentrales, maar nog steeds niet voor de bouw waarbij veel meer ruimte nodig is. Lees verder

NPE: Twee kerncentrales in Zeeland worden ná elkaar gebouwd

De planning dat er in 2035 in Borssele twee nieuwe kerncentrales in bedrijf komen, kan, zo lijkt het, nu al naar de prullenmand. In een bijlage van het gisteren gepubliceerde Nationaal Plan Energiesysteem, staat dat de eerste kerncentrale rond 2035 wordt verwacht en de tweede “uiterlijk 2040” gerealiseerd moet zijn. Dat betekent dat de twee nieuwe kerncentrales niet tegelijkertijd maar na elkaar gebouwd worden, en de belofte dat er in 2035 twee nieuwe kerncentrales in bedrijf zijn, nu al achterhaald is. Bouwen na elkaar betekent echter ook dat de overlast van de bouw voor de omgeving veel langer duurt. Lees verder

‘Borsele tot de kern’ stuurt brandbrief aan Provincie Zeeland

'Borsele tot de kern' heeft, mede namens een aantal andere organisaties, gisteren (dinsdag 7 februari) een brandbrief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, over de besluitvorming rond kernenergie. Vrijdag in de vergadering van de Provinciale Staten wordt door diverse organisaties ingesproken om de ongerustheid over de plannen duidelijk voor het voetlicht te plaatsen. Zaterdag begint de debatweek met een bijeenkomst in de bibliotheek in Middelburg. Lees verder

Borssele 2 en 3, doch ’t nie! Zeeuwse debatweek kernenergie

Het Zeeuwse burgerinitiatief Stroom naar de Toekomst organiseert in de week vanaf 11 februari een Zeeuwse debatweek over kernenergie onder het motto "Borssele 2 en 3, doch 't nie!" In deze debatweek gaan vrijwilligers op pad om in Zeeland circa 75.000 raamposters te verspreiden, staat de groep op marktpleinen om informatie te geven en worden in 5 plaatsen debatavonden met provinciale politici georganiseerd. Stroom naar de Toekomst is een Zeeuws initiatief van burgers dat zeer kritisch staat tegenover de plannen om 2 nieuwe kerncentrales in Borssele te bouwen. In de debatweek wil de groep laten zien dat het verzet in Zeeland tegen deze bouw springlevend is. Lees verder

Zeeuwse actieweek 11-17 februari

Tussen 11 en 17 februari organiseert Stroom naar de Toekomst, een Zeeuws initiatief van bezorgde burgers, samen met anderen een Zeeuwse actieweek tegen de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Het is dan nog maar enkele weken voor de Provinciale Statenverkiezingen en men wil laten zien dat het verzet in Zeeland springlevend is. In die week worden vijf plaatsen in Zeeland bezocht, namelijk Middelburg, Terneuzen, Vlissingen, Goes en Heinkenszand. Daar wordt in gesprek gegaan met inwoners over de nieuwe kernenergieplannen. Met het verspreiden van flyers, aanwezigheid op markten en met debatavonden wil men zoveel mogelijk Zeeuwen bereiken. Als je mee wilt helpen, geef je je dan  hier op.

EPZ en kernenergie: wij de lusten, jullie de lasten

EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, wil dat de centrale langer openblijft en wil er nog wel twee bij. Voorwaarde is wel dat de overheid het financiële risico afdekt voor zowel het langer openblijven van de huidige kerncentrale als bij de bouw van nieuwe centrales. Investeerders en exploitanten moeten de zekerheid hebben dat het geld dat ze erin steken kan worden terugverdiend. Nu is de atoomstroom duurder dan de marktprijs. Eigenaren PZEM (70%) en RWE (30%) moeten al jaren de miljoenenverliezen van de huidige kerncentrale bijpassen, aldus EPZ. Het is de eerste keer dat EPZ zo volmondig toegeeft dat de kerncentrale verlies lijdt. En verder, ach, zo wil iedereen wel ‘ns wat, ‘t is tenslotte bijna sinterklaas en hier wordt overduidelijk een flinke schoen gezet.

Verhagen: stopzetten activiteiten voor vergunningen

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Verhagen weten dat de mededeling van Delta en RWE de bouw van nieuwe kerncentrales uit te stellen, geen gevolgen heeft voor het kabinetsbeleid ten aanzien van kernenergie. Maar wel voor de vergunningsaanvragen. Verhagen stelt: "De activiteiten die specifiek verbonden zijn aan het initiatief van Delta respectievelijk RWE zal ik voorlopig stilleggen". Maar ongeveer in de zelfde zin, zegt hij ook in gesprek te gaan over welke stappen in de vergunningsprocedure ze nog willen zetten en op welke termijn. Er spreekt ook wel een beetje teleurstelling uit de brief: "Ik ga door met de activiteiten voor een robuust kader voor kernenergie in Nederland. (…) Voor het kabinet is en blijft uitgangspunt dat kernenergie een rol kan spelen in de energiemix".

Geeft ook RWE Borssele 2 op?

In de Volkskrant een interessant interview met de nieuwe bestuursvoorzitter van RWE Peter Terium. Naast alle blabla over hoeveel ze wel niet aan hernieuwbare energie doen, staan er ook een aantal lezenswaardige zaken te lezen over RWE en kernenergie. Zo zegt hij dat kernenergie in Duitsland echt niet terug komt. Geen bedrijf dat er nog in gaat investeren. Maar vooral interessant is de passage over Borssele2: "En in Nederland, waar we een minderheidsbelang hebben in Borssele, zien we op dit moment ook te veel beren op de weg. Geen politieke garanties, geen goede businesscase. Zolang de politieke en economische kaders niet zijn opgelost, zullen we geen energie steken in een tweede Borssele". Einde citaat. Waarmee het lijkt alsof ook de tweede gegadigde voor deelname in Borssele twee, na het Franse EDF, heeft afgehaakt en de vergunningsprocedure van ERH (100% RWE) voor een nieuwe kerncentrale niet veel meer is dan een wassen neus.
Het wachten is op de officiële mededeling

CDA Zeeland: Zonder staatssteun geen Borssele 2

De roep om staatssteun voor de bouw van Borssele 2 wordt vanuit Zeeland steeds breder. Nu wil ook Zeeuwse Gedeputeerde Kees van Beveren (CDA) dat het Rijk meedoet aan een tweede kerncentrale. Verlenen van een vergunning is niet genoeg, volgens hem. Probleem is dat CDA, VVD en PVV al zo lang hard geroepen hebben dat kernenergie verreweg de goedkoopste optie is en zonder subsidies kan (wat sowieso onzin is), dat ze daar nu moeilijk publiekelijk op terug kunnen komen. Dus heeft minister Verhagen nog maar weer eens gezegd dat het Rijk geen geld steekt in een tweede kerncentrale… Maar Van Beveren legt zich daar niet bij neer. "Er is nog nooit een kerncentrale gebouwd zonder overheidssteun. Banken zullen van het Rijk garanties willen hebben voordat ze in de medefinanciering van een kerncentrale stappen. Dan kan het Rijk net zo goed deelnemen in de bouw. Zo valt er nog wat aan te verdienen ook." Hij zal dan ook gaan lobbyen in Den Haag. Oppassen dus!