Categoriearchief: Eemshaven

Geen deelname milieuorganisaties aan ‘stakeholders-overleg’

Alle uitgenodigde milieuorganisaties hebben besloten niet mee te doen met het stakeholders-overleg dat de ministeries van VROM en EZ organiseren om de beslissing over kernenergie van een volgend kabinet voor te bereiden. De vijf, waaronder Stichting Laka en WISE, vinden deelname aan het debat niet nuttig om de volgende redenen

  • Een extra kerncentrale is niet nodig omdat er al teveel stroom in Nederland wordt geproduceerd. Bovendien zal een extra kerncentrale duurzame energie verder uit de markt drukken;
  • Kernenergie als basislast is absoluut niet nodig om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen;
  • De nadelen van kernenergie gelden nog steeds;
    Praten over energiescenario's met nog meer extra-basislast is onzin.

Meer over de argumenten Lees verder

Groningen: geen ‘bespreekruimte’ kerncentrale

Volgens een bericht in het Nederlands Dagblad is een uitnodiging van het ministerie van VROM om binnenkort mogelijke locaties als de Eemshaven onder de loep te nemen, door het provinciebestuur in Groningen meteen afgeslagen. Groningen wil niet aan de gesprekken meedoen om de indruk te vermijden dat er 'bespreekruimte' zou zijn. Het provinciebestuur wil geen kerncentrale binnen zijn grenzen om vervolgens het radioactieve afval 'bij de buren' over de heg te storten. Op 21 september en 14 oktober zijn bijeenkomsten belegd waarin 'stakeholders' (belanghebbenden) zich oriënterend kunnen buigen over diverse kernenergiescenario's. Als locaties zijn Borssele, de Maasvlakte en ook de Eemshaven in beeld. De uitkomst van deze ronde wordt mogelijk verwerkt in een brief of advies aan de Tweede Kamer. Maar "om toch te weten wat er op het ministerie wordt besproken sturen we een waarnemer."

EZ: kerncentrales kunnen bij Maasvlakte, Borssele of Eemshaven

Minister Van der Hoeven heeft de Tweede Kamer deel 2 en 3 van het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) toegezonden [brief]. Deel 1 is het ontwerp van de planologische kernbeslissing SEV III; deel 2 bevat de reacties op dat ontwerp; en deel 3 bevat de reactie van het kabinet op de ingezonden reacties. De SEV III wijst locaties aan voor de vestiging van elektriciteitscentrales van 500MW en groter, en tracés voor hoogspanningsverbindingen van 220kV en meer. Over de locaties voor nieuwe kerncentrales staat er: "Het kabinet handhaaft het waarborgingsbeleid kernenergie voor de locaties Eemshaven, Maasvlakte 1 en Borssele. Het waarborgingsbeleid is niet meer van toepassing op de locaties Westelijke Noordoostpolder en Moerdijk."

Moerdijk en NOP vallen af voor nieuwe kerncentrale

Volgens RTL staat in een nog geheim voorstel van de regering dat er nog drie locaties geschikt zijn voor de eventuele bouw van een nieuwe kerncentrale. De locatie Westelijke Noord-oostpolder valt af door de aanwezigheid van het IJsselmeer dat besmet kan raken als er een ernstig ongeluk gebeurt. Moerdijk valt af omdat er te veel mensen in de omgeving wonen. Blijven over de Eemshaven in Groningen, de Maasvlakte bij Rotterdam en het Zeeuwse Borssele. Waarschijnlijk gaat het om het kabinetsstandpunt over de PKB (Planologische Kernbeslissing) naar aanleiding van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV)

Onderzoek naar geschiktheid locaties

Minister Van der Hoeven (CDA, Economische Zaken) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat zij laat onderzoeken of de gereserveerde locaties voor nieuwe kerncentrales nog voldoen. In de brief maakt Van der Hoeven duidelijk dat het onderzoeken van de locaties niet betekent dat de kerncentrales daadwerkelijk gebouwd worden en dat er alleen gereserveerde plekken kunnen afvallen, niet bijkomen. De locaties die nu in beeld zijn voor een tweede kerncentrale zijn Borssele, Eemshaven, Rotterdam-Maasvlakte, Moerdijk en de Westelijke Noordoostpolderdijk. Lees verder

Van Geel: “bouw kerncentrale niet uitsluiten”

Staatssecretaris van milieu Van Geel gooit onverwacht de knuppel in het hoenderhok door in het programma Buitenhof te zeggen dat het halen van de Kyoto doelstellingen zonder kernenergie onmogelijk is: het is een kwestie van "en, en, en: meer duurzame energie, vooral besparingmaatregelen en daarna meer kernenergie". Kerncentrales zouden gebouwd kunnen worden in Borssele, Maashaven en Eemshaven, volgens hem. De komende jaren moeten er minstens drie elektriciteitscentrales vervangen worden door of kolen of kernenergie, dat ziet Van Geel als de keuze. Minister Brinkhorst sluit meer kernenergie ook niet uit, maar waarom zou je dat in Nederland doen?

Milieuorganisaties bezorgd over standpunten mogelijke nieuwe regering

Anti-kernenergie groepen en milieu-organisaties zijn bezorgd over de standpunten die de mogelijke regeringspartijen innemen over kernenergie. Duidelijk lijkt dat CDA, LPF en VVD de kerncentrale in Borssele langer willen openhouden dan de tot nu toe genoemde datum
2004. Zelfs wordt hier en daar hard op gedroomd over het bouwen van een kerncentrale erbij. Voor de lokaties die tot 1986 genoemd zijn (toen de bouw van kerncentrales werd stopgezet) zijn planologisch gezien nog steeds mogelijkheden. Volgens onderzoeker Herman Damveld is bijvoorbeeld voor de lokatie Eemshaven een goedkeurend kamerdebat voldoende. Procedures voor nieuwbouw zijn toendertijd door minister van Ruimtelijke Ordening Alders doorgezet en afgerond. Anti-kernenergie groepen hebben inmiddels en affiche gemaakt en roepen op die de downloaden en te plakken.