Categoriearchief: Nieuwe kerncentrales

Subcategorieën: Borssele II (70), Borssele III (16), Dodewaard II (1), Eemshaven (14), Maasvlakte (6)

Aanvraag vergunning Borssele-II “binnen twee weken”

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta zegt binnen twee weken een vergunning aan te vragen voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. Formeel dient Delta een zogenoemde startnotitie in bij het ministerie van VROM. Daarin schrijft Delta in detail waarom, wanneer, waar en hoe ze een kerncentrale wil bouwen en hoeveel geld er mee gemoeid is. Het ministerie benoemt daarna een commissie die een Milieu Effect Rapport (MER) gaat maken. Op 25 juni is er de Delta aandeelhoudersvergadering in Middelburg. WISE gaat daar in ieder geval naar toe om te demonstreren tegen de plannen. Wil je mee, laat dat dan weten.

In zomer vergunningsaanvraag Borssele-II

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta heeft haar voornemen op nieuw bevestigd om deze zomer de vergunningsaanvraag voor een nieuwe kerncentrale te starten. Dat deed topman Boerma op het symposium 'Een tweede kerncentrale: het nieuwe Deltawerk' in Delft. Volgens Boerma wordt nu de laatste hand gelegd aan de milieueffectrapportage. De kosten worden geschat op 4,5 miljard euro, hoewel er officieel nog niet gekozen is voor een reactorontwerp, er zijn twee types in beeld: de EPR van de Franse combinatie Areva/EDF en de AP1000 van het Amerikaanse Westinghouse. De vergunningsprocedure zal minimaal 4 jaar duren, volgens Boerma. Hij zei ook dat de perikelen rondom de Essent-aandelen in EPZ geen enkele belemmering vormen. Lees verder

Ruzie Delta en Essent vertraagd mogelijk vergunningsaanvraag

Volgens het Financieele Dagblad is er een conflict tussen de energiebedrijven Delta en Essent over de grond waarop Delta een nieuwe kerncentrale zou willen bouwen. Delta overweegt een ander stuk grond te kiezen, maar dat leidt weer tot vertraging voor de vergunningaanvraag. Essent en Delta zijn samen eigenaar van de kerncentrale. De statuten gebieden dat de kerncentrale in overheidshanden moet blijven. Als Essent zijn aandelen verkoopt aan RWE ontstaat een situatie die in strijd is met de statuten. Essent wil daarom de statuten veranderen. Delta weigert dat, gesteund door minister Van der Hoeven. Delta is andersom wel bereid de aandelen van Essent in Borssele over te nemen, maar Essent zou er 1 miljard euro voor willen hebben en dat wil Delta er niet voor betalen.
Precies 40 jaar en één week geleden werd al een optie genomen op de bouw van Borssele-II bij KWU-Siemens. [lees meer over de geschiedenis KCB-II]

EZ: kerncentrales kunnen bij Maasvlakte, Borssele of Eemshaven

Minister Van der Hoeven heeft de Tweede Kamer deel 2 en 3 van het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) toegezonden [brief]. Deel 1 is het ontwerp van de planologische kernbeslissing SEV III; deel 2 bevat de reacties op dat ontwerp; en deel 3 bevat de reactie van het kabinet op de ingezonden reacties. De SEV III wijst locaties aan voor de vestiging van elektriciteitscentrales van 500MW en groter, en tracés voor hoogspanningsverbindingen van 220kV en meer. Over de locaties voor nieuwe kerncentrales staat er: "Het kabinet handhaaft het waarborgingsbeleid kernenergie voor de locaties Eemshaven, Maasvlakte 1 en Borssele. Het waarborgingsbeleid is niet meer van toepassing op de locaties Westelijke Noordoostpolder en Moerdijk."

Delta: vergunningsaanvraag Borssele-II voor de zomer

Delta verwacht nog steeds voor de zomer de vergunningsaanvraag in te dienen voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. Delta werkt nu nog aan de startnotitie. Minister van Economische Zaken Van der Hoeven bevestigd in antwoord op Kamervragen dat aandeelhouders van energiebedrijf Essent een bonus krijgen zodra vergunningen zijn afgegeven voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. De premie is opgenomen in een clausule in het overnamebod van het Duitse energiebedrijf RWE. WISE en Laka hadden dat al eerder bekendgemaakt.

Moerdijk en NOP vallen af voor nieuwe kerncentrale

Volgens RTL staat in een nog geheim voorstel van de regering dat er nog drie locaties geschikt zijn voor de eventuele bouw van een nieuwe kerncentrale. De locatie Westelijke Noord-oostpolder valt af door de aanwezigheid van het IJsselmeer dat besmet kan raken als er een ernstig ongeluk gebeurt. Moerdijk valt af omdat er te veel mensen in de omgeving wonen. Blijven over de Eemshaven in Groningen, de Maasvlakte bij Rotterdam en het Zeeuwse Borssele. Waarschijnlijk gaat het om het kabinetsstandpunt over de PKB (Planologische Kernbeslissing) naar aanleiding van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV)

Regering: kerncentrale voor 2020 lukt echt niet

Alle 82 Kamervragen over het Energierapport zijn ook beantwoord. Het antwoord op vraag 73 is aardig, omdat het het onrealisme van het plan van Delta aantoont die nog steeds denkt in 2016 een kerncentrale te hebben gebouwd. Op de vraag of er ook gekeken is naar een scenario met een kerncentrale vóór 2020, is het antwoord: "Ervan uitgaande dat het volgende kabinet (na de Tweede-Kamerverkiezingen van 2011) een besluit zal nemen over de brandstofmix, is doorgerekend op basis van de gangbare procedures. In het rapport "Fact Finding Kernenergie, t.b.v. de SER-Commissie Toekomstige Energievoorziening" (september 2007, p. 14 en 18) is aangegeven dat met de besluitvorming en vergunningsverlening voor een eventuele nieuwe kerncentrale in Nederland een periode gemoeid is van 5 tot 7 jaar. Daarnaast bedraagt de bouwtijd bedraagt 4,5 tot 6 jaar. Dit betekent dat de totale procedure in Nederland voor een nieuwe kerncentrale 9,5 tot 13 jaar duurt. Uitgaande daarvan lijkt de ingebruikname van een eventuele nieuwe kerncentrale in Nederland niet gemakkelijk mogelijk voor 2020. Derhalve is er niet gekeken naar een scenario met nieuwe kerncentrale vóór 2020."

Delta ontslaat directeuren zonnecellen fabriek

Twee directeuren van Solland Solar zijn ontslagen door de grootste aandeelhouder, het Zeeuwse energiebedrijf Delta. Delta, dat sinds begin dit jaar 90% van de aandelen heeft, spreekt van 'fundamentele verschillen van inzicht over het te voeren beleid'. De OR van Solland laat weten dat zij denken dat het te maken heeft met de aankondiging van Delta om kerncentrales te bouwen. 'Dat vergt zo'n enorme investering dat dat wel ten koste moet gaan van andere activiteiten, zoals zonne-energie. Bovendien houdt dat een strategische keuze voor kernenergie in."
Hoewel Delta deze reden ontkent, zag men ook in Finland meteen na de aankondiging van de bouw van een kerncentrale de investeringen in alternatieven naar beneden duikelen; geld kun je nu eenmaal maar een keer investeren.

Belangrijkste wijzigingen Kernenergiewet gaan niet door

De brief van Cramer, Van der Hoeven en Verhagen over de wijzigingen in de Kernenergiewet is er. Gepubliceerd zijn de aanbiedingsbrief van de ministers en de overeenkomst tussen Frankrijk en Nederland over de termijnen voor het terugsturen van het afval van opwerking, noodzakelijk door nieuwe wetgeving in Frankrijk.
De twee belangrijkste aanpassingen van de Kernenergiewet die voorgesteld zijn, waren: een bepaalde duur aan een vergunning volgens de Kernenergiewet voor een kerncentrale (nu is dat voor onbepaalde duur) en opwerking vergunningplichtig. Allebei voorwaarden al door Van Geel, op zeer uitdrukkelijke wens van de Kamer, vastgesteld. Met de smoes dat deze wetsveranderingen vooruitlopen op een beslissing, gaan deze twee wijzigingen van de wet niet door. Het gaat nu alleen om technische wijzigingen. Een nu aangevraagde vergunning voor een kerncentrale zal dus nog steeds voor onbepaalde duur zijn en de kamer heeft nog niets te zeggen over al of niet opwerking. De ministers claimen dat de Kamer dat wel heeft omdat de overeenkomst tussen Frankrijk en Nederland goedgekeurd moet worden. Dit moet gezien worden als opnieuw een verloren gevecht van Cramer (en de PvdA).

Balkenende: vergunningaanvraag in behandeling nemen

Het kabinet zou een voorstel voor de bouw van een nieuwe kerncentrale gewoon in behandeling nemen. Dat zei premier Balkenende vrijdag na afloop van de ministerraad. PvdA-minister Cramer stelde donderdag dat het huidige kabinet geen besluit over de bouw zou nemen en verwees naar het regeerakkoord. Maar Balkenende stelt dat in het coalitieakkoord slechts staat dat er deze periode geen kerncentrales worden gebouwd. 'Meer staat er niet over in. Er is een juridisch kader aanwezig indien er een aanvraag wordt ingediend. Maar we nemen geen voorschot op de uitkomst daarvan.'