Categoriearchief: Nieuwe kerncentrales

Subcategorieën: Borssele II (86), Borssele III (22), Dodewaard II (1), Eemshaven (17), Maasvlakte (10)

Gemeentes tegen investering vergunning Borssele II

Het begint steeds meer te rommelen bij de aandeelhouders van Delta. Ook de gemeente Veere weigert vooralsnog in te stemmen met de bouw van een tweede kerncentrale. "We vinden het financieel risico voor Delta op dit moment te groot", aldus wethouder René Molenaar (CDA). Net als Vlissingen en Terneuzen zal Veere op 22 december tegen het voorstel stemmen om alvast 60 miljoen euro te steken in 'een traject richting kerncentrale'. Er lijkt toch (nog) een meerderheid daarvoor te zijn maar een onzekere factor is nog wel dat de colleges van B&W van Middelburg, Sluis, Borsele en Tholen een definitief akkoord laten afhangen van een besluit van de gemeenteraad. Ook de provincie (met 50% grootaandeelhouder) laat haar stem bepalen door de besluitvorming in provinciale staten, die op 16 december plaats zal vinden.

Vlissingen niet akkoord met 2de kerncentrale

De gemeente Vlissingen keert zich voorlopig tegen de bouw van een tweede kerncentrale door Delta. "Er zijn nog veel te veel dingen onduidelijk, de financiële risico's zijn nog te groot en er is ondanks beloftes daarover nog geen tweede partij gevonden voor het project", volgens de VVD-wethouder Damen. De aandeelhouders - provincie en gemeenten - moeten op 22 december stemmen over het besluit om 60 miljoen euro uit te trekken voor de voorbereiding van de bouw van de tweede kerncentrale. Zolang de vele vragen van Vlissingen (met een aandeel van 5,5 procent) niet voldoende zijn beantwoord, zal Damen in de aandeelhoudersvergadering tegen stemmen.

Eisen aandeelhouders aan investeringsplannen Delta

Zoals op 14 november gemeld stellen de aandeelhouders van Delta eisen voordat men over gaat tot goedkeuring van financiering van de vergunningsaanvraag. Het vergunningstraject wordt in drie deelfases opgeknipt. Deelfase één, (60 mln), behelst het indienen van de aanvraag en het opstellen van een milieueffectrapportage en veiligheidsrapport. Delta krijgt daar 15 maanden de tijd voor, tot april 2013. Als Delta dan niet met een harde toezegging van EDF, RWE of desnoods een andere partner kan komen, vinden de aandeelhouders het welletjes en trekken de stekker eruit. Deelfase 2 beslaat ook 15 maanden en bestaat uit het verkrijgen van een "onherroepelijke bouwvergunning en bedrijfsvoeringvergunning". In die periode moeten Delta en partner(s) komen met een nadere precisering van de business case en een andere uitwerking van de financiering. Voor die fase staat 100 mln. Daarna houden de aandeelhouders nog een derde deelfase aan, ter waarde van 60 mln, waarin de finale investeringsbeslissing moet worden uitgewerkt.

Ultimatum tweede kerncentrale Borssele

Het Zeeuwse nutsbedrijf Delta krijgt van de aandeelhouders (provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten) tot 1 april 2013 de tijd om partners te vinden die geld in de bouw van een tweede kerncentrale willen steken. Anders is het in principe over en uit met nucleaire ambities van het energiebedrijf. Op 22 december vraagt Delta zijn aandeelhouders ermee in te stemmen dat een begin wordt gemaakt met de aanvraag van de vergunningen voor de bouw van Borssele 2. Die procedure kan 200 miljoen euro kosten. Delta had gehoopt dat bedrag te kunnen delen met andere financiers, maar is door het uitblijven daarvan gedwongen nu al ruim 100 miljoen zelf te investeren.

Druk op Delta weer groter

Vandaag maar liefst twee nieuwe Zeeuwse initiatieven in de poging om de druk op Delta om geen kerncentrale te bouwen, te vergroten.

  • Stroom naar de Toekomst: Net als zoveel Zeeuwen zijn veel mensen van de beweging Stroom naar de Toekomst klant bij DELTA. En zouden dat willen blijven. Maar nu DELTA een nieuwe kerncentrale wil bouwen -en dat ook nog voor export, zelf hebben we het niet nodig- gaat dat niet meer. DELTA moet kiezen voor stroom van de toekomst. Als DELTA dat niet doet, dan wordt men gedwongen over te stappen naar een stroomleverancier die wèl toekomstgericht is.
  • Zeeuwse Stroom gaat 100 procent groene stroom aanbieden, ingekocht bij Zeeuwse opwekkers van duurzame energie. Niet uit op winst en het rendement vloeit terug in de Zeeuwse samenleving door middel van sponsoring van regionale clubs en verenigingen. Daarnaast investeert ze in duurzame stroomopwekking in de provincie.

Gaan aandeelhouders Delta nu ook twijfelen?

In het Financieel Dagblad beginnen nu ook de aandeelhouders van Delta hun twijfels te ventileren over de 'business-case' van Borssele-2. Als reactie op het pleidooi van directeur Delta gisteren voor een 'CO2-belasting' (waardoor kernenergie relatief goedkoper wordt ten opzichte van kolen en -in mindere mate- gascentrales -maar zeker niet ten opzichte van wind en zon) laat nu Zeeuws gedeputeerde Van Beveren (CDA) weten dat er zeker nog geen toestemming is van de provincie Zeeland voor de investering van 100 miljoen om een vergunning aan te vragen. Vlak voor kerst, op 22 december is de aandeelhouders vergadering van Delta, waar ze toestemming moeten geven. Daarvoor moeten de aandeelhouders (provincie Zeeland, Zeeuwse en Noord-Brabantse gemeentes) het op de agenda zetten en bespreken.

Delta twijfelt over Borssele 2

Het grote nieuws van vandaag is natuurlijk dat Delta voor het eerst publiekelijk haar twijfels uit over de economische haalbaarheid van een tweede kerncentrale. Een vastgestelde minimumprijs voor CO2-uitstoot zou het project moeten redden. Maar in Engeland, waar Delta nu graag naar wijst met een minimumprijs van CO2 die ongeveer 3x boven de marktprijs ligt is het nog maar de vraag of dat voldoende is. Vrijdag heeft EDF Energy die er daar 4 willen gaan bouwen de start van de bouw uitgesteld. Duidelijk is dat Delta een exit strategie mogelijk heeft gemaakt. Blijven duwen!
Trouwens, in België schijnt een akkoord over de kernuitstap te zijn (eigenlijk opnieuw de wet die al sinds 2003 geldt): de drie oudste dicht in 2015 en de laatste in 2025.

Verhagen: deze maand praten over indienen vergunning kerncentrale

Minister Verhagen (EL&I) wil nog in oktober gaan praten met Delta en ERH over hun plannen om een vergunning aan te vragen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Om de behandeling van de aanvraag "efficiënt te laten verlopen, is het gebruikelijk om vooroverleg te voeren", zegt Verhagen in een brief aan de Kamer en denkt ruim een jaar nodig te hebben voor het overleg. Verhagen stelt dat "na het indienen van een ontvankelijke aanvraag nog circa een jaar noodzakelijk is voor het verlenen van de vergunning". Hij wil geen tijd verliezen. Verder laat Verhagen weten dat op 31 december het eindrapport over de stress-test komt en dat alle inzichten van Fukushima meegenomen worden in de vergunningsaanvraag.

RWE aandeelhouder kerncentrale Borssele

Minister Verhagen heeft de Tweede Kamer met een Kamerbrief en een aanvullend convenant geïnformeerd over de transactie van aandelen tussen DELTA en RWE in EPZ, exploitant van de kerncentrale Borssele. Met die brief zegt hij uitvoering te geven "aan zijn toezegging d.d. 17 mei 2011 de Kamer te informeren over de uitkomst van de op dat moment lopende onderhandelingen tussen DELTA en RWE over de kerncentrale Borssele." Dat doet hij dan wel pas op de zelfde dag als de aandelenoverdracht plaats vindt. Wel een beetje laat, toch?
De laatste zin van de brief van Verhagen is ook interessant: "Ik heb er vertrouwen in dat partijen de komende maanden tot goede afspraken komen om ook samen te werken in het initiatief om te komen tot een nieuwe kerncentrale in Borssele." Waarmee duidelijk lijkt dat RWE deel zal gaan nemen in de tweede kerncentrale, iets wat vaker gesuggereerd is, maar nog geen officiële mededeling over gedaan werd. Hoe dat dan zal gaan met het Franse EDF waarmee Delta vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst tekende..?

Zeeland door nieuwe kerncentrales minder aantrekkelijk voor toeristen

Het Zeeuws Comité Borssele2Nee, WISE en Laka zijn een petitie begonnen [persbericht] waarin de Commissaris van de Koningin opgeroepen wordt zich tegen de plannen voor nieuwe kerncentrales te keren. De petitie wordt ondertekend door mensen die graag naar Zeeland op vakantie gaan maar twijfelen of ze dat wel blijven doen als de kernenergieplannen doorgaan.
Zeeland wordt jaarlijks bezocht door zo'n 600.000 buitenlandse toeristen, grotendeels uit Duitsland, waar kernenergie, en zeker de bouw van nieuwe kerncentrales, zeer gevoelig ligt. Het is een belangrijke economische factor voor de provincie "met de meeste zonuren". Bezoekers prijzen de rust, de ruimte, het landschap en het relatief schone milieu.
Er is een Duitstalige en een Nederlandstalige website waar de petitie ondertekend kan worden.