Categoriearchief: Nieuwe kerncentrales

Subcategorieën: Borssele II (70), Borssele III (16), Dodewaard II (1), Eemshaven (14), Maasvlakte (6)

Cramer: geen vergunning in deze kabinetsperiode

Hoewel met niet zoveel woorden lijkt een brief aan de Kamer gezamenlijk ondertekent door de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ) er toch op te wijzen dat er deze kabinetsperiode ook geen vergunning zal worden afgegeven voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. (Of eigenlijk voor de bouw van een oude kerncentrale, want eentje van de derde generatie). Deze kabinets-periode worden er drie scenario's ontwikkeld "zodat een volgend kabinet op een verantwoorde wijze een besluit kan nemen over de brandstofmix." Er wordt nog wel gekeken of wijziging van het "voorliggende wetsvoorstel" (voor veranderingen in de Kernenergiewet en randvoorwaarden) wenselijk is. Ook in diverse interviews heeft Cramer gezegd geen vergunning af te zullen geven.

Delta: over half jaar vergunningsaanvraag

Energiebedrijf Delta meldt dat ze zal starten met de procedure voor het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een kerncentrale. Directeur Boerma zegt dat er in Borssele nog plek is voor 3500 tot 5000MW, afhankelijk van het type dat gekozen wordt, willen ze er 2 tot 4 bouwen. De investering per centrale zal 3 tot 5 miljard euro zijn, volgens Delta. Ze zoeken nog wel Nederlandse financieringspartners.
Als minister Cramer nu doet wat ze heeft beloofd, zal ze snel met een wetsvoorstel komen om de Kernenergiewet aan te passen, zodat bijvoorbeeld de vergunning aan een bepaalde tijdsduur is gekoppeld, om opwerking vergunningsplichtig te maken en nog zo wat zaken. Misschien moet ze er maar inzetten dat alleen generatie IV (wat volgens de lobby inherent veilige reactoren zijn, vrijwel zonder afval, en zonder al die andere vervelende dingen....) in aanmerking komen. Daar wil ze op wachten, heeft ze namelijk al een keer gezegd. Wachten; want die reactoren bestaan alleen op papier.
update: de belofte van kernenergie
De grootste belofte van kernenergie ('onbeperkte en goedkope energie') is deze: namelijk dat we gewoon door kunnen gaan met energie gebruiken als we nu doen. Business as usual. Dat we geen aanpassingen hoeven te doen in ons consumptiepatroon, dat we gewoon drie keer per jaar (op vakantie) kunnen blijven vliegen naar Thailand, de Malediven of Mexico; dat we al onze apparaten gewoon op de stand-by kunnen laten staan,… Kortom, dat alle problemen vanzelf (en door anderen) opgelost worden.

Delta wil wel

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta, samen met Essent eigenaar van kerncentrale Borssele, overweegt een vergunning aan te vragen voor de bouw van een tweede kerncentrale. Het Financiële Dagblad vroeg Delta een reactie op de uitspraken van CDA-leider Van Geel die zegt te wachten op 'een dappere ondernemer die de stoute schoenen aantrekt'. Delta dubt echter nog. 'Het is niet duidelijk of de politieke wil breed genoeg gedragen is'. Al eerder heeft Delta aangegeven, in de buurt van de kerncentrale in Borssele, een tweede kerncentrale te willen bouwen. 'De plannen zijn helemaal klaar. We hopen nog steeds deze tweede centrale in 2016 te kunnen openen.' Maar volgens Delta is er ook nog het probleem van wachttijd en verkrijgbaarheid van sommige benodigde materialen. En dan is de bouw van de eerste EPR in Finland ook nog een grote flop (maar dat is geen quote van Delta)

Procedure SEV met locaties voor kerncentrales

De Inspraak Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening is van start gegaan. Om ook in de toekomst in de (volgens EZ) "groeiende elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien is er ruimte nodig om elektriciteit op te wekken en te transporteren." Op initiatief van ministers Van der Hoeven en Cramer heeft het kabinet daartoe het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) voorbereid. Dit is een planologische kernbeslissing (pkb) waarin ruimte wordt gereserveerd voor grootschalige productie en transport van elektriciteit.
Het gaat hier ook om het 'waarborgingsbeleid kernenergie' waarin de 5 locaties zijn opgenomen voor een mogelijke kerncentrale: Moerdijk, Westelijke Noordoostpolderdijk, Maasvlakte, Eems en Borssele.
Er komen drie inspraakavonden:

  • donderdag 15 mei in Grand Hotel Wientjes, Stationsweg 7 te Zwolle;
  • dinsdag 20 mei in het Evoluon, Noord Brabantlaan 1a te Eindhoven en
  • donderdag 22 mei in het Zalencomplex Engels, Stationsplein 45 in Rotterdam.

De stukken zijn in te zien bij het ministerie van EZ, de provinciehuizen en via internet ook op het inspraakpunt.
'Zienswijzes' zijn in te dienen bij Inspraakpunt SEV III, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag of via internet bij het Inspraakpunt.
Op basis van de inspraak en bestuurlijk overleg (samengevat als pkb deel 2) kan de pkb dan worden aangepast. De aangepaste pkb zal dan als definitief kabinetsstandpunt (pkb deel 3) naar verwachting dit najaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

In mei visie op toekomstig energiebeleid

Er zijn antwoorden van Algemene Zaken op de VVD-vragen over het standpunt van de verschillende ministers over kernenergie en of er verschillen zijn in het kabinet. Balkenende deelt mee dat het kabinet "een en ondeelbaar is", niets zegt over verschillen in visies, zegt dat er een duidelijke regeerakkoord-afspraak is ("geen bouw kerncentrales"), maar dat dat niet betekend "dat het denken over kernenergie in de toekomstige brandstofmix stilstaat." "De door de Kamer gevraagde toekomstvisie op het energiegebied is het Energierapport dat in de loop van mei aan de Kamer zal worden toegezonden."

Mogelijke locaties kerncentrales blijven gehandhaafd

De ministerraad heeft ingestemd met het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III). Dit is een planologische kernbeslissing (pkb) waarin ruimte wordt gereserveerd voor grootschalige productie en transport van elektriciteit. Het SEV III betreft een algehele herziening van het structuurschema uit 1994. In deze pkb deel 1 (kabinetsvoornemen) zijn 23 vestigingsplaatsen opgenomen en 38 hoogspanningslijnen. In het SEV III zijn ook de vijf locaties opgenomen waarvoor het waarborgingsbeleid kernenergie vooralsnog blijft gehandhaafd. Het gaat hier om de locaties Moerdijk, Westelijke Noordoostpolderdijk, Maasvlakte, Eems en Borssele. Moerdijk en Westelijke Noordoostpolderdijk scoren slecht in het kader van het SEV III verrichte globale onderzoek. Op basis van nader onderzoek volgt in de pkb deel 3 definitieve besluitvorming over het handhaven of laten vallen van waarborgingslocaties.

GS Zuid Holland: kerncentrale niet welkom

Het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland heeft besloten dat een eventuele nieuwe kerncentrale niet welkom is in Zuid-Holland. Het provinciebestuur vindt het ondenkbaar dat het kabinet de Randstad als mogelijke locatie er voor zou aanwijzen. Er zal binnenkort een brief naar het kabinet gestuurd worden waarin het standpunt wordt uitgelegd.

Lubbers: “lokale initiatieven voor kerncentrale niet dwarsbomen”

Als de provincie Zeeland voorstander is van een nieuwe kerncentrale, waarom zou de landelijke overheid die dan blokkeren? Aldus Ruud Lubbers die zich dat tijdens een symposium waarmee de COVRA in Vlissingen haar 25-jarig bestaan vierde, hardop afvroeg. Oud-premier Lubbers riep de vertegenwoordigers van de 'nucleaire familie' op om Den Haag te overtuigen dat er geen reden is lokale initiatieven te blokkeren. Dat was een duidelijke hint naar de plannen van energieproducent Delta om in Borssele een tweede kerncentrale te bouwen. Lubbers noemde het onzin als de landelijke overheid vervolgens initiatieven zou blokkeren in Zeeland, terwijl daar juist draagvlak is voor een nieuwe kerncentrale.

Delta reserveert ruimte voor tweede kerncentrale

Delta blijft de ruimte in het Sloegebied reserveren voor een tweede kerncentrale en daarom denkt het bedrijf aan het bouwen van centrales in België. "Als we nog een centrale in het Sloegebied neerzetten, dan is dat de tweede kerncentrale." Delta zegt een aanvraag voor de bouw daarvan deze regeerperiode niet in te dienen, omdat dit kabinet "toch geen vergunning verleent". Intern gaat Delta wel door met de voorbereidingen en mikt er nog steeds op dat in 2016 de nucleaire centrale draait.

Delta gaat wel door met voorbereiden, maar vraagt geen vergunning aan

Nadat de minister van VROM, Cramer, gezegd heeft dat deze regering geen vergunning zal verlenen voor de bouw van een kerncentrale, zegt Delta in het Financieele Dagblad vandaag geen vergunning aan te vragen: "Er moet draagvlak zijn in de politiek en de maatschappij. Wij vragen alleen een vergunning aan als we denken dat het zin heeft". Regeringspartij CDA heeft de afwijzing van nieuwe kerncentrales door Jacqueline Cramer "prematuur" genoemd. Liesbeth Spies: "Er ligt nog helemaal geen wettelijke aanvraag. De discussie over kernenergie moet nog beginnen en is zeker niet gesloten."