Categoriearchief: Nieuwe kerncentrales

Subcategorieën: Borssele II (86), Borssele III (22), Dodewaard II (1), Eemshaven (17), Maasvlakte (10)

Delta wil investeren in nieuwe kerncentrale

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta (voor 50% eigenaar van de kerncentrale in Borssele) wil gaan investeren voor een nieuwe kerncentrale in Borssele. "We hebben kernenergie nodig en zijn van plan erin te investeren en niet pas over 30 jaar" aldus directeur David Luteijn. Volgens Van Geel (staatssecretaris van milieu) is het "niet realistisch" te verwachten dat er in Nederland nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden.

Volgend jaar vergunningsaanvraag nieuwe kerncentrale?

In het april nummer van het blad Millieudefensie Magazine dat vandaag verschijnt staat een interview met de Rotterdamse zakenman Benno Wiersma, waarin deze bekend maakt eind volgen jaar een vergunning aan te willen gaan vragen voor de bouw van een kerncentrale. Hij is in gesprek met investeerders en weet dat VROM bereid is een vergunningsaanvraag in behandeling te nemen. Maar hij weet ook dat de bespreekbaarheid van kernenergie nog moet toenemen: "Op dit moment is kernenergie net zo controversieel als de gekozen burgemeester" steld hij in het magazine. Wiersma wil een 25 MW HTR gaan bouwen

Borsele: “geen plaats voor tweede kerncentrale”

De gemeenteraad van Borsele (de gemeente heet 'Borsele', het dorp 'Borssele') reageert op de perskonferentie van Rathenau, een dag eerder: Er is geen ruimte voor een tweede kerncentrale. In tegenstelling tot hetgeen Rathenau stelde, voorziet het gemeentelijk bestemmingsplan en het provincial streekplan daar niet in. Na een eis van het ministerie van Economische Zaken (EZ) is er in het begin van de jaren '90 ruimte vrij gehouden in het bestemmingsplan van het Sloegebied voor een nieuwe kerncentrale. De Raad van State besliste uiteindelijk, nadat inwoners daarmee niet akkoord gingen, dat de gemeenteraad zich niet kan verschuilen achter EZ en zelf een afweging moet maken of een tweede kerncentrale wel wenselijk is. Daarna verdween de ruimtelijke reservering uit het bestemmingsplan. En dat is nog steeds zo.

Borssele beste plaats voor nieuwe kerncentrale

Op een persconferentie naar aanleiding van een studiedag georganiseerd door het Rathenau-instituut, wordt gesteld dat als er in Nederland nieuw kernvermogen gebouwd gaat worden, Borssele de meest aangewezen plaats is om dat te doen. Overigens wordt de kans op nieuw kernvermogen in Nederland niet groot geschat door de deelnemers, al vindt wel een 'overgrote meerderheid' van de deelnemers aan de werkbijeenkomst dat "de deur voor kernenergie in Nederland op een kier moet blijven". Een aantal belangrijke anti-kernenergie groepen hadden de bijeenkomst geboycot, uit onvrede met de uitgangspunten van de discussie.

Roadmap voor nieuw nucleair vermogen in Nederland

Uit correspondentie tussen de NRG en Laka valt op te maken dat NRG samen met een aantal partners (o.a. Interfacultair Reactor Instituut in Delft) eind dit jaar een roadmap hoopt klaar te hebben over de bouw van 'nieuw nucleair vermogen' (een kerncentrale voor de electriciteitsproduktie, dus)  in Nederland. In juli kwam NucNet (internationaal persbureau van de nucleaire industrie) met het bericht dat het NRG al bezig was met een dergelijke roadmap. De NRG en IRI overleggen nu al wel over verdere invulling en  'scope en inhoud van de studie' en men zoekt nu een promovendus die aangetrokken kan worden voor de ontwikkeling van de roadmnap.

Zakenman wil vergunning voor kerncentrale aanvragen

De Rotterdamse zakenman Benno Wiersma wil ws. ‘nog dit jaar’ een vergunning aanvragen voor de bouw van een (kleine) kerncentrale in Nederland. Hij heeft plannen voor een 10 MW Pebble Bed Modular Reactor, een Hoge Temperatuur Reactor (HTR) en zal gebouwd moeten gaan worden op de lokatie van een energie-grootverbruiker. Wiersma zegt z’n plannen verder uit de doeken te doen op een door WISE georganiseerd debat op 25 maart (zie www.tegenstroom.nl)

Milieuorganisaties bezorgd over standpunten mogelijke nieuwe regering

Anti-kernenergie groepen en milieu-organisaties zijn bezorgd over de standpunten die de mogelijke regeringspartijen innemen over kernenergie. Duidelijk lijkt dat CDA, LPF en VVD de kerncentrale in Borssele langer willen openhouden dan de tot nu toe genoemde datum
2004. Zelfs wordt hier en daar hard op gedroomd over het bouwen van een kerncentrale erbij. Voor de lokaties die tot 1986 genoemd zijn (toen de bouw van kerncentrales werd stopgezet) zijn planologisch gezien nog steeds mogelijkheden. Volgens onderzoeker Herman Damveld is bijvoorbeeld voor de lokatie Eemshaven een goedkeurend kamerdebat voldoende. Procedures voor nieuwbouw zijn toendertijd door minister van Ruimtelijke Ordening Alders doorgezet en afgerond. Anti-kernenergie groepen hebben inmiddels en affiche gemaakt en roepen op die de downloaden en te plakken.