Categoriearchief: Nieuwe kerncentrales

Subcategorieën: Borssele II (70), Borssele III (16), Dodewaard II (1), Eemshaven (14), Maasvlakte (6)

Nieuwe kerncentrales. Elk decennium dezelfde discussie

Het is weer zover, na de uitzending van Zondag met Lubach waarin Arjen Lubach kernenergie aanprees, wist Dijkhoff van de VVD niet hoe snel hij dat ook moest doen: er zouden toch echt kerncentrales bij moeten komen: de enige mogelijkheid om Parijs te halen. Behalve dat de mensen die pleiten voor kernenergie grotendeels dezelfden zijn als die die twijfelen aan klimaatverandering -voor welk probleem is kernenergie dan ook al weer de oplossing?- is het een terugkerende discussie die tot niets leidt, behalve afleiding voor en stagnatie van de inzet op een werkelijk duurzame energieproductie. Lees verder

Geen kerncentrale in Delfzijl; maar Eemshaven kan nog altijd

De gemeente Delfzijl heeft besloten dat in het nieuwe bestemmingplan van het Chemiepark Delfzijl de mogelijkheid van een kerncentrale weggestreept wordt. Die bestemmingsplannen dateren nog uit 1952 en 1965 en waren aan actualisatie toe. Veel gejuich in Groningen: 'komst kerncentrale onmogelijk gemaakt'. Maar ietwat voorbarig: het Chemiepark was al lang geen mogelijkheid meer. Maar slechts enkele kilometers verder is de Eemshaven nog steeds wél één van de drie ‘waarborglocaties’ waar een kerncentrale gebouwd kan worden; de andere twee zijn de Maasvlakte en Borssele. En daar hebben noch gemeente noch Provincie ook maar iets over te vertellen. Lees verder

Niets nieuws: nucleaire industrie pleit voor kernenergie

De gezamenlijke Nederlandse nucleaire industrie pleit voor de bouw van 2 á 3 grote kerncentrales vóór 2030 zodat 20% van de stroomproductie door kernenergie opgewekt wordt. Dat zou noodzakelijk zijn om de CO-2 uitstoot terug te dringen. Op lange termijn vestigt de nucleaire industrie de hoop op de nog niet bestaande IV-generatie reactoren en natuurlijk het onvermijdelijke thorium. Lees verder

Kamp: kernenergie te duur en onnodig

Uit het interview ('Er zullen nog veel windturbines komen in zee’) met Minister van Economische Zaken Henk Kamp in het Financieel Dagblad:

(…)
Laatste vraag, over een heel ander ‘Borssele’. De topman van Urenco zei onlangs dat tijdig nagedacht moet worden over een tweede kerncentrale. Wat vindt u daarvan?
‘Kernenergie is te duur. En er is geen behoefte aan.

Urenco: ‘Wij van de kernenergie willen kernenergie’

borssele_2‘t Is altijd wonderlijk te zien als een bedrijf dat kompleet afhankelijk is van kernenergie, ongegeneerd en redelijk kritiekloos mag pleiten voor meer kerncentrales. Zoals de directeur van Urenco Ad Louter, we kennen ‘m nog als directeur van de kerncentrale Borssele,  in het Financiele Dagblad vandaag mag doen.
We moeten maar nadenken over een tweede kerncentrale, vindt hij.
Dan is hij wel ongeveer de enige die dat vind, terwijl overal kerncentrale gered moeten worden van de financiële ondergang. Het zou zomaar kunnen dat in de VS President-elect Trump tot 100 miljard dollar (!!) gaat betalen om verliesgevende kerncentrales in bedrijf te houden –Nou nee, niet van z’n eigen vermogen!

Maar om Louter een plezier te doen, denken we nu even allemaal aan een tweede kerncentrale in Borssele. …  Zo, is dat ook weer gebeurt. Kunnen we nu weer bezig met verstandige zaken.

PBL over mogelijkheden reductie broeikasgasemissies

vierkant_tegen_kernenergieHet kabinet heeft het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd een ‘quick scan’ te maken met “een eerste grove inschatting van de mogelijkheden om in 2020 binnenlandse broeikasgasemissies te verminderen”. ECN heeft dat vervolgens gedaan. Aanleiding voor de quick scan is de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak, waarin de rechter de Staat heeft opgedragen om in 2020 de binnenlandse broeikasgasemissies met 25% te reduceren ten opzichte van 1990.
In een lange waslijst van mogelijke maatregelen wordt ook het bouwen van een kerncentrale genoemd. En eigenlijk meteen weer afgeschoten omdat het voor 2020 geen enkele reductie zal betekenen: “Een nieuwe kerncentrale zal op zo korte termijn niet mogelijk zijn”, wordt geconcludeerd. Lees verder

Borden tegen Borssele-2 langs A58 mogen

borssele-003Ze verschenen in de jaren 2009-2012 toen Delta een tweede kerncentrale in Borssele nastreefde en weerspraken duidelijk het idee dat iedereen in Zeeland dat een goed idee vond: borden tegen Borssele-2 en tegen kernenergie in het algemeen in weilanden langs (vooral) de A58 in Zeeland. Die borden mogen. Althans dat vindt Hans Dullaert van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, Ze vallen namelijk, “mits ze een beperkte afmeting hebben” onder de vrijheid van meningsuiting.
Mark Fraase daarentegen, fractieleider van Zeeland Lokaal, wil ze juist het liefst verbieden. Hij vindt dat ze er illegaal staan en wil dat ze worden weggehaald.

Dat blijkt allemaal uit het artikel ‘Regels voor reclame zijn een rommeltje’ in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van vandaag (woensdag 26 augustus 2015).

Eemshaven blijft mogelijke locatie kerncentrale

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de Maasvlakte-1. Dit waarborgingsbeleid dateert al uit 1977 en bepaalt dat op bepaalde locaties geen planologische beslissingen genomen mogen worden die de mogelijke komst van een kerncentrale belemmeren. In het begin waren dat 12 locaties, nu nog 3. Lees verder

De PvdA en de locatie Eemshaven

Locaties nieuwe kerncentrales (situatie 1985)De PvdA in de provincie Groningen ging twee weken geleden in de aanval tegen de Eemshaven als locatie voor een kerncentrale: schrap de Eemshaven uit het Structuurplan ElektriciteitsVoorziening (SEV) als mogelijke locatie. Er werd ook meegedeeld dat er vragen waren gesteld aan minister Kamp: “Onze Kamerleden hebben de minister nu gevraagd om te bevestigen dat de Eemshaven ongeschikt is als vestigingsplaats voor een kerncentrale en deze definitief te schrappen bij de herziening van het SEV III”. Toen we er over schreven waren die vragen echter nog niet gesteld. Een week bellen later is het nog steeds onduidelijk. Of toch ook weer niet?
Ik heb nagevraagd of de vragen gesteld zijn, maar we horen ook niets uit Den Haag hierover”, aldus de woordvoerster van de PvdA Groningen. “Een misverstand, ik zal uitzoeken of de vragen zijn gesteld, maar ik weet niet of dat nog voor de verkiezingen lukt”, aldus de PvdA-fractiemedewerker in Den Haag. Het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer laat weten dat er daarover tot op heden geen vragen zijn gesteld.

Update:
De vragen van de PvdA zijn dan toch nog gesteld. Na enige druk op 20 maart, 2 dagen na de verkiezingen. Eemshaven is niet geschikt wegens de kans op aardbevingen, en of de minister “bereid [is] de Eemshaven bij de eerstvolgende evaluatie te schrappen uit het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)?”

Verkiezingen en locaties nieuwe kerncentrales

stem_tegen_kernenergieHet is verkiezingstijd. In Groningen wil de PvdA de Eemshaven van het lijstje mogelijke locaties nieuwe kerncentrales en in Zuid-Holland is de eerste vraag in de Stemwijzer: “De provincie moet de eventuele bouw van een kerncentrale op de Tweede Maasvlakte tegenwerken.” Behalve VVD en PVV zijn ongeveer alle (grote) partijen in Zuid-Holland het eens met deze stelling.
Er zijn in Nederland nog drie mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales: Borssele, Eemshaven en de Maasvlakte (en niet de Tweede Maasvlakte) Dit zgh. Waarborgingsbeleid (via aanwijzingen in het Structuurschema Elektriciteits Voorziening -SEV) zorgt er al decennia voor dat bepaalde locaties geschikt moeten blijven voor de bouw van kerncentrales. Dat betekent planologische beperkingen (woningbouw, industrie) waar gemeentes en provincies geen zeggenschap over hebben. Lees verder