Categoriearchief: Ongelukken

Aansprakelijkheid Kernongevallen

Het verslag is er van de vergadering op 2 november van de vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Aansprakelijke Kernongevallen. Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

25 storingen in 2006

In 2006 zijn door de Nederlandse nucleaire installaties 25 storingen gemeld bij de Kernfysische Dienst (KFD). Daarvan waren er 22 op INES-niveau 0; dat betekent dat het voorval van geen direct belang is voor de nucleaire veiligheid. In drie gevallen was er sprake van een storing op INES-niveau 1, eenmaal in de Kerncentrale Borssele (KCB) en tweemaal in Petten. Niveau 1 betekent een storing of abnormaliteit. Uit de rapportage van de KFD blijkt dat het aantal storingen in de KCB is toegenomen. Omdat deze stijgende trend in 2005 reeds duidelijk werd, heeft de KFD, die toeziet op de nucleaire veiligheid, zijn zorg aan de KCB geuit. KCB heeft een verbeterproces in gang gezet, waarvan de resultaten op korte termijn zichtbaar moeten zijn.

Tentoonstelling nucleaire verwoesting in museum Roosendaal

Voor het eerst is de reizende fototentoonstelling Certificaat No. 000358 - Nucleaire verwoesting in Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland, de Oeral en Siberië in z'n geheel in Nederland te zien. Twintig jaar geleden vond in Tsjernobyl de grootste ramp in een kerncentrale ooit plaats. Miljoenen mensen kampen nu nog steeds met de gevolgen. Fotograaf Robert Knoth ging voor Greenpeace naar Tsjernobyl en andere nucleair vervuilde gebieden zoals Mayak, Tomsk en Semipalatinsk. Uit de foto's spreekt de persoonlijke tragedie van mensen in nucleair besmette gebieden. Knoth portretteert deze mensen in 'gewone' situaties, maar maakt subtiel zichtbaar wat de gevolgen zijn van leven met radioactieve straling. Journaliste Antoinette de Jong schreef het verhaal bij de foto's. Lees verder

Incident in Petten

Door een menselijke fout is in de reactorhal van de Hoge Flux Rector in Petten een kleine hoeveelheid radioactiviteit (stofdeeltjes) ontsnapt. Het incident gebeurde tijdens de inspectie van een onderzoeksexperiment. Volgens de NRG zijn er geen stofdeeltjes buiten de hal terecht gekomen. Betrokken werknemers en een aantal bezoekers die zich tijdens de gebeurtenis in de reactorhal bevonden zijn direct gecontroleerd. Hieruit bleek dat de stralingsdosis zo gering was, dat er volgens de NRG geen gezondheidsrisico's zijn.

KRO-Reporter: Twijfels over veiligheid HFR in Petten

Vandaag uiten voormalige werknemers van de Hoge Flux Reactor in Petten in het KRO TV-programma Reporter hun bezorgdheid over de veiligheid van de onderzoeksreactor. In de documentaire staat het zgn. 'Veldman-scenario' centraal, genoemd naar voormalig operator Theo Veldman. Hij ontdekte in 1985 een ernstige fout in het koelingsysteem: in geval van een breuk in de laagste plek van het systeem zou het water binnen 90 seconden kunnen wegstromen en een meltdown veroorzaken. Onafhankelijk kernfysicus Cees Andriesse verklaart dat er bij een dergelijk scenario zich een kernexplosie kan voordoen die in orde van grootte vergelijkbaar is met met de kernbom op Hiroshima.

16 jaar Tsjernobyl

Vandaag is het zestien jaar geleden dat in reactor 4 van de (toen nog) Russische kerncentrale Tsjernobyl een groot ongeluk gebeurde. Een ontploffing zorgde voor een enorme wolk radioactiviteit die grote delen van Europa besmette. In Nederland moesten de koeien weer op stal en werd spinazie van de markt gehaald. Er was een enorme run op blikgroente en melk werd vrijwel niet verkocht. Toch was de radioactieve besmetting in andere delen van Europa veel ernstiger: kinderen in Duitsland moesten binnen blijven, sportwedstrijden werden afgelast; zelfs nu nog zijn schapen in Wales, vis in lokale Zweedse meren, paddenstoelen en noten in Oost-Europa ver boven de norm besmet. Enkele honderdduizenden mensen werden (meestal te laat) geëvacueerd en de gezondheidsgevolgen zijn desastreus. Grote delen van de bevolking in de Oekraïne en Wit-Rusland zijn chronisch ziek, duizenden mensen zijn overleden en de gevolgen zullen nog generaties lang merkbaar zijn. Lees meer in Laka's brochure van april 2001 Lees verder

Milimeters van een ramp

De Amerikaanse kerncentrale Davis-Bess is slechts enkele millimeters verwijderd gebleven van een kernramp. Zuur, gelekt uit een kapotte controle-staaf, heeft zich een weg gevreten door de deksel van het reactorvat. De 15 cm dikke deksel was op ongeveer 5 millimeter na doorgevreten. De Davis-Bess reactor is nu stilgelegd, maar dit kan gevolgen hebben voor alle kerncentrales, ook al lijken nationale veiligheidsinstanties zich nog weinig zorgen te maken.