Categoriearchief: Opwerking

Directe sluiting Borssele duur door boetes en contracten

kerncentrale BorsseleOnmiddellijke sluiting van kerncentrale Borssele is de meest dure oplossing. Dat kan 1 tot 1,3 miljard euro duurder uitvallen dan sluiting in 2033. Die hoge kosten komen vooral door hogere post-operationele kosten, boetes voor het ontbinden van lopende contracten en het afsluiten van nieuwe. Dat staat in de brief die de vier verantwoordelijke ministers naar de Kamer hebben gestuurd met daarin hun standpunt over de problemen bij Delta en mogelijke oplossingen. Het Rijk meent dat Delta twee winstgevende onderdelen kan verkopen, die dan ondergebracht worden in een nieuw nutsbedrijf. Met het geld van de verkoop verwacht men dat Delta haar liquiditeitsproblemen voor de kerncentrale op kan lossen. Het Rijk wil ‘meedenken’ en eventueel garant staan voor een bancaire lening voor dat nieuwe nutsbedrijf. Lees verder

Afvaltransport Borssele naar opwerkingsfabriek Frankrijk

la_hagueVanaf de kerncentrale in Borssele is gisteren, dinsdag 19 april, aan het einde van de middag een kerntransport met radioactief afval vertrokken. Het transport vertrok vanaf het terrein van Covra richting België. Net als bij eerdere transporten was daarbij het nodige politiepersoneel op de been.
Het afvaltransport is onderweg naar het Franse La Hague, in Normandië, waar de splijtstof opgewerkt wordt. Daar worden een aantal in theorie herbruikbare stoffen uitgehaald. Dat hergebruik valt nogal tegen, zeker zoals nu al jaren de prijs van ‘vers’ uranium laag is. De kerncentrale hergebruikt wel het plutonium dat in de kerncentrale is ontstaan in de nieuwe brandstof, het zogeheten Mixed-oxide (Mox) brandstof.

Opwerkingstransport uit Frankrijk naar Covra

Gisteravond is er vanuit Valognes (de railaansluiting van de opwerkingsfabriek La Hague in Frankrijk) een treintransport gestart naar de Covra in Borssele. Het transport vervoert hoogradioactief afval dat in de Covra zal worden opgeslagen tot dat er een eindberging gerealiseerd is. In La Hague wordt de brandstof uit de kerncentrale Borssele opgewerkt. Dat betekent dat het wordt gescheiden in een aantal stoffen die in theorie opnieuw gebruikt kunnen worden. Een deel van het uranium en het in de kerncentrale ontstane plutonium wordt ook sinds kort door de kerncentrale opnieuw gebruikt.

Maar het transport waar het nu om gaat (het 10de in het huidige contract tussen EPZ en Areva) gaat het om afval gegoten in glas bestemt voor opslag.

Transportcontainers voor EPZ

EPZ heeft een contract getekend met Areva voor de levering van 3 transportcontainers. Met deze containers wordt tot 2036 gebruikte splijtstof van de kerncentrale nar de opwerkingsfabriek in La Hague vervoert worden. Het is deel van het contract dat in 2011 getekend is over de opwerkingstransporten. Om welk bedrag het gaat is niet bekend gemaakt.
Bron: World nuclear news

Opwerken, plutonium, MOX, proliferatie en de NSS

Dinsdagmiddag arriveerde er weer een transport (met 28 containers) bij de Covra in Vlissingen-Oost, met hoogradioactief afval uit de franse opwerkingsfabriek in La Hague. Het kernsplijtingsafval, afkomstig uit de kerncentrale Borssele, wordt daar in de HABOG opgeslagen. Er loopt een vergunningsprocedure om de HABOG uit te breiden in verband met het langer open houden van de kerncentrale Borssele.
Bij opwerken wordt o.a. plutonium uit de brandstof gehaald. Dat is de de stof waar op de Nuclear Security Summit afgelopen maart in Den Haag afgesproken werd om het zoveel mogelijk te beperken. Dat is dus het tegenovergestelde van het scheiden wat bij opwerking gebeurt. In het slotcommuniqué van de NSS staat letterlijk: "We encourage states to minimize their stocks of HEU and to keep their stockpile of separated plutonium to the minimum  level". Nederland heeft een verdrag goedgekeurd dat opwerking (en dus het scheiden van plutonium -dat in kernwapens gebruikt kan worden) tot het midden van deze eeuw mogelijk maakt. Lees verder

Goedkeuringsverdrag opwerkingscontract EPZ-Areva

Er zijn vragen beantwoord over het vorig jaar afgesloten voorstel voor een goedkeuringsverdrag met Frankrijk over de opwerking van bestraalde splijtstof in de opwerkingsfabriek in La Hague. Zo'n opwerkingscontract tussen EPZ als eigenaar splijtstof en Areva als eigenaar van de opwerkingsfabriek moet sinds enige tijd gepaard gaan met een Overeenkomst tussen de beide landen o.a. over de terugname van het radioactief afval (in dit geval uiterlijk in 2052). Lees verder

Nieuw verdrag voor opwerking kernafval in werking

Met een Koninklijk Besluit is 20 juni het nieuwe verdrag tussen Frankrijk en Nederland in werking getreden die het mogelijk maakt de kernbrandstof van de kerncentrale in Borssele die ontstaat na 2015 in Frankrijk te laten opwerken.
Korte geschiedenis: Op 20 december 2011 heeft EPZ een contract gesloten met AREVA voor de opwerking van alle gebruikte splijtstoffen die na 2015 afkomstig zijn uit de kerncentrale Borssele. Op basis daarvan zijn de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst met Frankrijk gestart. "Deze onderhandelingen hebben geleid tot de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementen op 20 april 2012 te ‘s-Gravenhage." Die overeenkomst is nu bekrachtigd en in werking.
De Memorie van Toelichting is interessant voor wat achtergrond en duiding.

Nieuw opwerkingscontract

Blijkbaar is er op 20 december 2011 een nieuw opwerkingscontract getekend tussen EPZ en Areva over de opwerking van alle resterende brandstof uit de kerncentrale in Borssele. Vandaag is het noodzakelijke bilaterale verdrag gepubliceerd (getekend op 20 april) tussen de regeringen van Nederland en Frankrijk over terugzenden van het afval. Uit het verdrag blijkt dat voor 31 december 2049 de laatste verbruikte splijtstof naar Frankrijk vervoerd moet zijn en dat uiterlijk 31 december  2052 al het afval naar Nederland moet zijn teruggezonden (al snap ik dat niet helemaal, want er staat ook: "Voorzien is dat de verwerking van de gebruikte splijtstoffen plaatsvindt binnen een tijdsbestek van zes jaar, te rekenen vanaf het jaar van aankomst ervan bij de fabriek te La Hague" en dan nog "Voorzien is dat de terugzending van dit radioactief afval uiterlijk plaatsvindt na het verstrijken van een termijn van acht jaar na de verwerking van de desbetreffende gebruikte splijtstoffen". Samen is dat volgens mij 14 jaar. Dus als EPZ in 2049 afval naar La Hague vervoert, lijkt mij dat Areva 14 jaar de tijd heeft -dus tot 2063- voor dat afval teruggezonden hoeft te worden… Lees verder

Binnenkort transporten splijtstof per spoor naar Frankrijk

Komende maanden hervat de exploitant van de kerncentrale in Borssele, EPZ, het aftransporteren van gebruikte splijtstofelementen naar de opwerkingsfabriek La Hague in Frankrijk. Door het vernieuwen van de uitwisselingscontracten tussen Frankrijk en Nederland hebben de transporten vanaf 2006 stilgelegen. Vanaf de kerncentrale gaan de containers per dieplader naar de plaats waar ze op de trein naar Frankrijk gezet worden.
In het verleden waren er vaak acties tegen de transporten met kernafval en om veiligheidsredenen maakt EPZ de exacte transportdata dan ook niet bekend. Maar zodra meer nieuws over de datum bekend is, zullen we dat melden.

Opwerken of directe opslag

Ach, en zo lost zich dat allemaal vanzelf op: al jaren is er een discussie gaande of er wel door gegaan moet worden met opwerken van de brandstof uit kerncentrales. Er zijn namelijk nogal wat nadelen aan opwerken: de lozingen van de opwerkingsfabrieken zijn groot, veel extra transporten, wat is het doel (wat doe je met de stoffen die je er uit haalt), en het vergroot het volume van radioactief afval flink. Om er maar een paar te noemen. Bij directe opslag doe je die stappen allemaal niet en sla je het direct op, totdat je ook dan toe moet geven dat je eigenlijk niet weet wat je er mee moet doen.
Nu is er een brief met het regeringsstandpunt over opwerken of opslaan van de in kerncentrale Borssele gebruikte splijtstoffen (na 2015 dan wel te verstaan, want dan loopt het huidige opwerkingscontract af). Voor directe opslag moet een hele nieuwe HABOG (het gebouw op de COVRA voor de opslag van hoog-radioactief afval) gebouwd worden. Voor de MER voor de bouw van de huidige HABOG was 10 jaar nodig, en 5 jaar voor de bouw. Hoewel dat nu in minder tijd zou moeten kunnen, verwacht de regering, ("de verwachte doorlooptijd voor de realisatie van een dergelijk gebouw is in de orde van tien jaar") zal het zeker niet in 2016 klaar zijn. En dus maar gewoon doorgaan met opwerken.
Ja, en dan ligt deze keus bij de nieuwe kerncentrales ook vast natuurlijk: "tsja, sorry hoor…, geen tijd…. " Waarom zou Delta en ERH die mogelijkheden dan eigenlijk nog uit moeten werken in de MER?