Categorie archief: ANVS

Kamer wil niet meer inzicht in ontmantelingsfondsen

parlementDe twee interessantste amendementen die vorige week zijn ingediend bij de behandeling van de Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, zijn verworpen.
Het ging om een Amendement van Liesbeth van Tongeren (GL) over het voeren van een defensief beleggingsbeleid door de houder van een Kernenergiewet-vergunning. Alleen de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie stemden voor. Samen met Dik-Faber (CU) diende GroenLinks ook nog een amendement in dat “ertoe strekt meer inzicht te laten ontstaan over de financiële zekerheidsstelling voor ontmantelingsfondsen van kerncentrales.” Ook die werd verworpen omdat alleen de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor stemden. Lees verder

Formalisering toezichthouder ANVS

anvs-logoDonderdag 7 april was het plenaire debat over het al op 4 juni 2015 ingediende wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld om de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) als toezichthoudende organisatie te formaliseren. De roep om een onafhankelijker toezichthouder werd na het ongeluk in de Japanse kerncentrale Fukushima steeds sterker. In Nederland was de minister van EZ verantwoordelijk voor het beleid, de wet- en regelgeving, de vergunningverlening en het toezicht op nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De minister noemde in het debat opnieuw “het in één hand hebben van het maken van beleid (…) en het houden van toezicht op stralingsbescherming en nucleaire veiligheid geen wenselijke situatie”. Besloten werd om de rollen te scheiden. Het toezicht werd in mei 2015 formeel overgenomen door minister van Infrastructuur en Milieu, en nu is er sprake van volledige formalisering door de ANVS in de Kernenergiewet op te nemen. Lees verder

ANVS en FANC inspecteerden Borssele samen

kerncentrale BorsseleGisteren, dinsdag 8 maart, hebben de Nederlandse en Belgische nucleaire autoriteiten ANVS en FANC, gezamenlijk de kerncentrale in Borssele geïnspecteerd. De gezamenlijke inspecties maken deel uit van internationale afspraken. De eerste gezamenlijke inspectie vond plaats op 20 januari 2016 in de kerncentrale Doel. De inspecteurs van ANVS waren daar als waarnemers aanwezig. Lees verder

Urenco: alleen natuurlijk uranium naar Rusland

UrencotransportUrenco begint niet opnieuw met het exporteren van radioactief afval naar Rusland. Navraag van Laka leert dat de vergunning om natuurlijk en verarmd uranium naar Rusland te transporteren, waar we vorige week over schreven, “tekstuele fouten” bevat en na afloop van de bezwaarperiode, door de nucleaire autoriteit ANVS, opnieuw maar dan goed, gepubliceerd zal worden. Het gaat namelijk alleen om het vervoer van natuurlijk uranium naar Rusland.
Dat zit zo: Lees verder

Voorbeeldzienswijze Nationaal kernafval programma

StortholteEind september is het concept Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen gepubliceerd. Er staat niet veel nieuws in en waarschijnlijk is het hele programma binnenkort al weer compleet achterhaald, maar het nationaal programma biedt wel de kans om het Nederlandse kernafvalbeleid weer eens kritisch onder de loep te nemen. Laka bereidt hiervoor momenteel zelf een uitgebreide zienswijze voor en stelt een standaard zienswijze beschikbaar die met een paar klikken kan worden ingediend. Dat kunt u hierna direct doen. Lees verder

Rapportage 2014: meer ongewone gebeurtenissen

ongelukkenIn 2014 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties twintig meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Twee gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en achttien gebeurtenissen bij overige Nederlandse nucleaire installaties: Urenco 1 en de rest bij NRG (9 HFR en 8 bij de overige NRG nucleaire installaties). Het aantal ongewone gebeurtenissen is daarmee groter dan dat in de afgelopen jaren het geval was (namelijk twintig ten opzichte van een gemiddelde van zestien in de periode 2010-2014). Dit blijkt uit de Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014, die door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is samengesteld. Lees verder

Wijziging Kernenergiewet in verband met ANVS

logo-rijksoverheidZoals de oplettende lezer van Kernenergienieuws al vaker heeft kunnen lezen is het dossier Kernenergie weggehaald bij ministerie van Economische Zaken wegens conflicterende belangen. Of zoals ze het zelf zeggen: “Deze organisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden sloot niet optimaal aan bij de intentie van de internationale verdragen (…). Deze verdragen en regelgeving vereisen dat het regulerende lichaam voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming voldoende onafhankelijk moet zijn. (…) De bovengenoemde organisatiestructuur sloot met name niet optimaal aan bij de intentie van de wijzigingsrichtlijn nucleaire veiligheid waarin de onafhankelijkheid van het regulerende lichaam wordt versterkt en de transparantie verhoogd”.
Per 1 januari 2015 is de ANVS opgericht: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, en per 1 mei werden de taken van de minister van EZ overgedragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Lees verder

EPZ traag met verbeterpunten kerncentrale

iaea-atomsforpeaceWe meldden het al in oktober vorig jaar de aanvullende veiligheidsmaatregelen die de kerncentrale in Borssele moet nemen naar aanleiding van het ongeluk in Fukushima lopen vertraging op. “EPZ heeft moeite om het tempo van onder meer het realiseren van post-Fukushima maatregelen vol te houden”, zoals EPZ het zelf zegt.
Dit is een van de conclusies van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) die de kerncentrale regelmatig bezoekt en naar aanleiding van een inspectie vorig jaar haar rapport publiceerde. Minister Kamp stuurde het 1 mei naar de kamer. “Het IAEA is de atoomwaakhond van de Verenigde Naties die wereldwijd de veiligheid van kerncentrales in de gaten houdt.” Zo staat het ook weer letterlijk op de EPZ-pagina. Maar een belangrijke statutaire doelstelling van de IAEA is de promotie van kernenergie. En dat is een ingewikkelde tweespalt voor de organisatie. Lees verder

Departementale herindeling kernenergie

logo-rijksoverheidPer 1 mei worden de taken van de minister van Economische Zaken op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming overgedragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

De ministerraad heeft daartoe, mede naar aanleiding van een advies van het Internationaal Atoomenergieagentschap, begin april besloten. Hiermee wordt de scheiding tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, en anderzijds de verantwoordelijkheid voor het energiebeleid duidelijker zichtbaar in de departementale indeling.

De minister van Economische Zaken blijft belast met de positionering van kernenergie in het energiebeleid en de Nederlandse positie op het gebied van nucleair onderzoek, de isotopenproductie en de uraniumverrijking. Andere verantwoordelijkheden op voornoemde gebieden, zoals die van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor stralingsbescherming van patiënten, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor stralingsbescherming van werknemers, en de minister van Buitenlandse Zaken voor non-proliferatie en de internationale coördinatie van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, blijven in stand.

Nieuwe aanwijzing Lloyd’s

Vandaag, 15 april, is de nieuwe aanwijzing van Lloyd's Register als keuringsinstelling voor nucleaire drukvaten onherroepelijk geworden. Met deze aanwijzing kan het bedrijf tot 2017 nucleaire reactorvaten keuren.

Lloyd's kwam vorig jaar in het nieuws omdat Minister Kamp Lloyd's keuringsrapport van het onderzoek naar het reactorvat van kerncentrale Borssele naar de Kamer had gestuurd. Later bleek dat Lloyd's helemaal geen officiële keuring had uitgevoerd en dat het rapport wat de minister naar de Kamer stuurde eigenlijk niet ging over de staat van het reactorvat van Borssele. Lees verder