Categorie archief: ANVS

Urenco: alleen natuurlijk uranium naar Rusland

UrencotransportUrenco begint niet opnieuw met het exporteren van radioactief afval naar Rusland. Navraag van Laka leert dat de vergunning om natuurlijk en verarmd uranium naar Rusland te transporteren, waar we vorige week over schreven, “tekstuele fouten” bevat en na afloop van de bezwaarperiode, door de nucleaire autoriteit ANVS, opnieuw maar dan goed, gepubliceerd zal worden. Het gaat namelijk alleen om het vervoer van natuurlijk uranium naar Rusland.
Dat zit zo: Lees verder

Voorbeeldzienswijze Nationaal kernafval programma

StortholteEind september is het concept Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen gepubliceerd. Er staat niet veel nieuws in en waarschijnlijk is het hele programma binnenkort al weer compleet achterhaald, maar het nationaal programma biedt wel de kans om het Nederlandse kernafvalbeleid weer eens kritisch onder de loep te nemen. Laka bereidt hiervoor momenteel zelf een uitgebreide zienswijze voor en stelt een standaard zienswijze beschikbaar die met een paar klikken kan worden ingediend. Dat kunt u hierna direct doen. Lees verder

Rapportage 2014: meer ongewone gebeurtenissen

ongelukkenIn 2014 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties twintig meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Twee gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en achttien gebeurtenissen bij overige Nederlandse nucleaire installaties: Urenco 1 en de rest bij NRG (9 HFR en 8 bij de overige NRG nucleaire installaties). Het aantal ongewone gebeurtenissen is daarmee groter dan dat in de afgelopen jaren het geval was (namelijk twintig ten opzichte van een gemiddelde van zestien in de periode 2010-2014). Dit blijkt uit de Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014, die door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is samengesteld. Lees verder

Wijziging Kernenergiewet in verband met ANVS

logo-rijksoverheidZoals de oplettende lezer van Kernenergienieuws al vaker heeft kunnen lezen is het dossier Kernenergie weggehaald bij ministerie van Economische Zaken wegens conflicterende belangen. Of zoals ze het zelf zeggen: “Deze organisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden sloot niet optimaal aan bij de intentie van de internationale verdragen (…). Deze verdragen en regelgeving vereisen dat het regulerende lichaam voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming voldoende onafhankelijk moet zijn. (…) De bovengenoemde organisatiestructuur sloot met name niet optimaal aan bij de intentie van de wijzigingsrichtlijn nucleaire veiligheid waarin de onafhankelijkheid van het regulerende lichaam wordt versterkt en de transparantie verhoogd”.
Per 1 januari 2015 is de ANVS opgericht: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, en per 1 mei werden de taken van de minister van EZ overgedragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Lees verder

EPZ traag met verbeterpunten kerncentrale

iaea-atomsforpeaceWe meldden het al in oktober vorig jaar de aanvullende veiligheidsmaatregelen die de kerncentrale in Borssele moet nemen naar aanleiding van het ongeluk in Fukushima lopen vertraging op. “EPZ heeft moeite om het tempo van onder meer het realiseren van post-Fukushima maatregelen vol te houden”, zoals EPZ het zelf zegt.
Dit is een van de conclusies van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) die de kerncentrale regelmatig bezoekt en naar aanleiding van een inspectie vorig jaar haar rapport publiceerde. Minister Kamp stuurde het 1 mei naar de kamer. “Het IAEA is de atoomwaakhond van de Verenigde Naties die wereldwijd de veiligheid van kerncentrales in de gaten houdt.” Zo staat het ook weer letterlijk op de EPZ-pagina. Maar een belangrijke statutaire doelstelling van de IAEA is de promotie van kernenergie. En dat is een ingewikkelde tweespalt voor de organisatie. Lees verder

Departementale herindeling kernenergie

logo-rijksoverheidPer 1 mei worden de taken van de minister van Economische Zaken op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming overgedragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

De ministerraad heeft daartoe, mede naar aanleiding van een advies van het Internationaal Atoomenergieagentschap, begin april besloten. Hiermee wordt de scheiding tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, en anderzijds de verantwoordelijkheid voor het energiebeleid duidelijker zichtbaar in de departementale indeling.

De minister van Economische Zaken blijft belast met de positionering van kernenergie in het energiebeleid en de Nederlandse positie op het gebied van nucleair onderzoek, de isotopenproductie en de uraniumverrijking. Andere verantwoordelijkheden op voornoemde gebieden, zoals die van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor stralingsbescherming van patiënten, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor stralingsbescherming van werknemers, en de minister van Buitenlandse Zaken voor non-proliferatie en de internationale coördinatie van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, blijven in stand.

Nieuwe aanwijzing Lloyd’s

Vandaag, 15 april, is de nieuwe aanwijzing van Lloyd's Register als keuringsinstelling voor nucleaire drukvaten onherroepelijk geworden. Met deze aanwijzing kan het bedrijf tot 2017 nucleaire reactorvaten keuren.

Lloyd's kwam vorig jaar in het nieuws omdat Minister Kamp Lloyd's keuringsrapport van het onderzoek naar het reactorvat van kerncentrale Borssele naar de Kamer had gestuurd. Later bleek dat Lloyd's helemaal geen officiële keuring had uitgevoerd en dat het rapport wat de minister naar de Kamer stuurde eigenlijk niet ging over de staat van het reactorvat van Borssele. Lees verder

Druk effectief: Scheurtjesrapport door EPZ gepubliceerd

Om een einde te maken aan de “voortdurende vragen” heeft EPZ vorige week eindelijk het zgn. scheurtjesrapport openbaar gemaakt. De druk die we de laatste maanden hebben opgebouwd heeft succes gehad: De Tweede Kamer en de provincie Noord-Brabant die om het rapport vroegen, een minister die er steeds meer problemen mee kreeg, een actualiteitenrubriek die er mee bezig was, ons handhavingsverzoek bij de Raad van State en bijna 500 mensen die de petitie hebben ondertekend hebben EZ en EPZ doen besluiten eieren voor hun geld te kiezen en het scheurtjesonderzoek te publiceren. Lees verder

Minister: geen m.e.r. nodig veranderen Kew-vergunning NRG

De ANVS heeft namens minister Kamp besloten dat er voor het veranderen van de kernenergiewet-vergunning in verband met het bouwen van een beladingsinstallatie voor de afvoer van het historisch afval geen milieueffectrapport gemaakt hoeft te worden: “er zijn geen belangrijke nadelige milieueffecten van de activiteit te verwachten”. [1]

Dit besluit is een “voorbereidingsbeslissing in de procedure voor een Kernernergiewetvergunning.” Dat betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt. In een later stadium kunnen wel zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag om een Kernenergiewetvergunning, waar je ook nog in kunt gaan op evt. bezwaren tegen deze beslissing.

GroenLinks: 100% onderzoek reactorvat Borssele

Nadat de GroenLinks fractie van Noord-Brabant gisteren al vragen stelde aan de Gedeputeerde Staten (als oud-aandeelhouder van de kerncentrale –via Essent) gaat GroenLinks in Zeeland ook weer vragen stellen. De provincie Zeeland is met 50% de grootste aandeelhouder van Delta, dat weer (met 70%) de grootste eigenaar van de kerncentrale is. Inzet van de vragen is een 100% onderzoek van het reactorvat op haarscheurtjes. In een VRT-reportage stelden experts naar aanleiding van de scheurtjes in de reactoren van Doel-3 en Tihange-2, dat alle kerncentrales onderzocht zouden moeten worden. Het reactorvat van Borssele is ook nog eens gemaakt door RDM, en is maar voor 40% onderzocht. Minister Kamp (EZ) heeft al in 2013 duidelijk gemaakt dat 100% onderzoek niet nodig is en legde daarmee een verzoek van Provincie Zeeland naast zich neer.
Ook GroenLinks in de provincie Overijssel (ook via Essent oud aandeelhouder) heeft vragen gesteld en wil een hoorzitting waarin de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt gehoord. Zoals een paar dagen geleden nog samengevat zijn er zowiezo nog veel vragen over dat scheurtjesonderzoek in Borssele.

Gisteren bleek uit het rapport van de Raad van de Veiligheid over gaswinning in Groningen weer eens dat toezichthouders in Nederland een veel te innige band onderhouden met politiek en bedrijfsleven en er daardoor van hun taak –onafhankelijk kritisch toezicht houden- weinig terecht komt. Hetzelfde is al heel lang aan de hand met kernenergie en de Kernfysische Dienst. Ook al is die KFD per 1 januari opgegaan in de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) het personeel is (grotendeels) hetzelfde en die bedrijfscultuur verander je niet met een nieuwe naam.