Categorie archief: EU

Oekraïne referendum: Case study kernenergie

Radio Free Europe/Radio LibertyDe EU ratificeerde al vele associatieverdragen maar alleen voor Oekraïne gaat Nederland naar de stembus, een arbitraire gang van zaken. Toch verdient dit Verdrag speciale aandacht. Oekraïne was 30 jaar geleden het toneel van de grootste kernramp ooit. De risico’s waarmee wij toen geconfronteerd werden, zijn nog onverminderd actueel.

‘Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend’ werd in 2007 verkozen tot “beste slagzin ooit” nadat de website Geenstijl een stemadvies had gegeven. In 2006 won bokser Bep van Klaveren dankzij Geenstijl bijna de titel “grootste Rotterdammer ooit” – ruim vóór Erasmus en Pim Fortuyn – en vorig jaar waren er genoeg handtekeningen voor een referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne. Lees verder

Vragen over nationaal programma radioactief afval

afval_zienswijze_voorkantBinnen de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende politieke partijen vragen en opmerkingen aan de minister van Infrastructuur en Milieu voorgelegd over het ontwerp nationale programma radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. De VVD, CU, CDA, PvdA en SP hebben samen tientallen vragen aan de minister gesteld. Lees verder

Nationaal kernafval programma meteen achterhaald

KernafvalWoensdagochtend publiceert het Kabinet het Nationaal Programma Radioactief Afval. In dit Programma wordt het Nederlandse kernafvalbeleid uiteengezet. Het uitgangspunt van het Nederlandse beleid is dat het Kabinet 100 jaar wacht voordat ze een eindberging voor langlevend kernafval gaat inrichten.
Over drie weken doet de Raad van State uitspraak in een zaak waar op grond van Europese regelgeving juist deze honderdjarige wachtperiode onder de loep wordt genomen. De kans is groot dat de Raad van State het Nederlandse “afwachtbeleid” op grond van de Europese regelgeving naar de prullenbak verwijst.
Daarmee is het Nationaal Programma Kernafval over drie weken volledig achterhaald. Lees verder

Radioactief afval: uitstelbeleid getoetst door Raad van State

KernafvalGisteren, 23 augustus, verliep de deadline voor de Nederlandse overheid om het Nationaal Programma Eindberging verbruikte splijtstof en radioactief afval in te dienen. De Raad van State zal op 8 september het Nederlandse afvalbeleid toetsen in een door Laka aangespannen zaak tegen de uitbreiding van de afvalopslag bij de Covra.
Het Nationaal Programma moet concrete stappen beschrijven om te komen tot een eindberging voor radioactief afval. Maar minister Kamp heeft begin 2013 al laten weten dat het Nationaal Programma geen locaties zal noemen voor eindberging. Dat zal volgens de planning pas in 2115 gebeuren. Maar de richtlijn 2011/70/Euratom is er juist gekomen om een eind te maken aan het wait-and-see beleid. De richtlijn stelt dat een open-einde regeling ongewenst is. Lidstaten worden juist verplicht om tastbaar vooruitgang te boeken op weg naar een geologische eindberging. Lees verder

Nogmaals Kamp over Thorium

neem een molenMet het onderwerp: “Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015” kwam er een brief van minister Kamp (EZ) over o.a. de moties en toezeggingen over energiebeleid. Daarin toch nog wel wat interessants, zo zegt Kamp nog een keer expliciet dat Nederland “verder de aanpak van de Commissie om in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma ruimte te bieden aan koolstofarme technologieën als CCS en nucleaire energie” steunt. Want, zo zegt Kamp: “conventionele energiebronnen, waaronder nucleaire energie, blijven nog lang relevant in de energiemix van veel Europese lidstaten op weg naar 2050.” Lees verder

ITER kern van Europees lange termijn energiebeleid?

iter-fusiereactorEen opmerkelijk interview met de Nederlander Robert-Jan Smits in ITER Newsline deze week. Smits is Directeur-Generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Per 1 juli valt ITER, de onderzoeksfusie-reactor, niet langer onder zijn departement maar onder het Directoraat Energie. ITER (International Thermonucleair Experimental Reactor) is een gezamenlijk project van de EU, VS, Japan en nog een aantal landen. Jaarlijks stopt de EU enkele honderden miljoenen euro in kernfusie-onderzoek, waarvan een groot gedeelte naar de ITER gaat. Gevraagd naar de reden van de verhuizing van ITER naar het Directoraat Energie zegt Smits: “It allows us to position fusion at the core of our long-term energy strategy. As you know, the European Commission has presented its plan for an Energy Union, which aims to increase energy security within Europe and at the same time contribute to global climate goals. In that context, ITER is now playing a key role. The transfer of the responsibility inside the European Commission symbolizes that we no longer see ITER as just a big science project.”
Is wel de vraag wat dat lange termijn energiebeleid waard is, als de kern daar van iets is wat nog niet bestaat. Maar al wel 60 jaar “binnen enkele decennia commercieel”. We hadden daar in november nog een artikel over. Lees verder

Goedkeuring staatssteun VK door verdrag uit 1957: marktfalen kernenergie moet gerepareerd

HinkleyPointCEindelijk is de volledige versie gepubliceerd van het besluit van de Europese Commissie om de maatregelen die het Verenigd Koninkrijk neemt om de bouw van nieuwe kerncentrales zekerder te maken. Het besluit zelf is van 8 oktober 2014 maar nu is de publieke versie (gekuist van vertrouwelijke informatie) er ook.
Het is een lijvig stuk, maar na een eerste lezing lijkt de belangrijkste reden van de Europese Commissie beslissing toch het terugvallen op het inmiddels bijna 58 jaar oude Euratom-verdrag. Dat verdrag is van 25 maart 1957 toen de EEG bestond uit West-Duitsland, Frankrijk, Italië en de BeNeLux. Doel van dat verdrag was het opzetten van een nucleaire industrie binnen de EEG en verder "to contribute to the raising of the standard of living in the Member States (…) by creating the conditions necessary for the speedy establishment and growth of nuclear industries." Lees verder

Regering wil 200 miljoen van Europa voor Pallas: ‘Geen publiek geld’ dreigt loze belofte te worden.

pallasbuttonOp de door de regering vastgestelde lijst van projecten die geld van het nieuwe Europese investeringsfonds zouden kunnen krijgen staat ook 200 miljoen voor de nieuwe Pallas-reactor in Petten. Dit is ondanks de belofte van de regering dat er geen publiek geld zal gaan naar de nieuwe reactor. Onderzoekers pleiten ervoor om andere productiemethoden voor medische isotopen serieus een kans te geven.
Aan het parlement is door de ene regering na de andere toegezegd dat de nieuwe reactor in Petten volledig privaat gefinancierd gaat worden: “geen publiek geld” en “het is aan de markt”. Vervolgens werd, na afbreken van de aanbesteding in 2010, door Rijk en provincie samen 80 miljoen beschikbaar gesteld om “de kans te vergroten dat de reactor er ook daadwerkelijk komt”, zoals in de goedkeuring van de Europese Commissie voor de staatssteun staat. Recentelijk heeft de regering nog weer 82 miljoen ter beschikking gesteld om de huidige reactor nog 10 jaar in bedrijf te houden tot Pallas in bedrijf moet komen. Lees verder

Protest bij Europees kernafval-congres

Stop productie kernafval - sluit de kernreactoren!Vanochtend protesteerden anti-kernenergie demonstranten in Amsterdam bij de ingang van een Europees congres over kernafval. Deelnemers uit de nucleaire industrie bespraken binnen publieksparticipatie en de opslag van kernafval. Volgens de demonstranten is dit een farce: Afgelopen week werd weer duidelijk hoe de nucleaire industrie echt met publieksparticipatie en transparantie omgaat: In een vat met vloeibaar radioactief afval van de kernreactor in het Noord-Hollandse Petten ontstond in oktober 2013 haast een nucleaire kettingreactie maar omwonenden werden nooit op de hoogte gesteld over het gevaar wat men liep[1].
De demonstranten, onder andere van de actiegroep Stop Borssele uit Zeeland, Milieudefensie Amersfoort en LAKA, protesteerden tegen de opwekking van kernenergie. “Pas als de opwekking van kernenergie wordt gestaakt, is het mogelijk om te gaan praten wat te doen met het kernafval”, aldus de demonstranten. Lees verder

Europese Commissie keurt miljardensubsidie voor kernenergie goed

De Europese Commissie heeft vanochtend voor het het Britse plan voor een miljardensubsidie voor kerncentrale Hinkley Point gestemd. Volgens vertrekkend commissaris Almunia is er sprake van marktfalen en kan de kerncentrale niet zonder staatssteun worden gebouwd. Omdat het VK onder EU regels het recht heeft om te de eigen energiemix te bepalen, gaf de Commissie toestemming om de nucleaire optie voor de komende zestig jaar te promoten.
De Britse overheid heeft samen met EDF, het Franse kernenergie staatsbedrijf, plannen uitgewerkt waarbij de EDF voor de komende dertig jaar een garantie krijgt voor het dubbele van de huidige stroomprijs. Deze garantie wordt gedragen door Britse belastingbetalers. Lees verder