Categoriearchief: Verkiezingen

“Nieuw kabinet wil nieuwe kerncentrales voorbereiden”

In het net nieuwe regeerakkoord wordt aangekondigd dat kerncentrale Borssele langer openblijft en dat het aanstaande VVD-D66-CU-CDA kabinet “de benodigde stappen zet” voor de bouw van twee kerncentrales. Voor dat laatste wordt tot 2030 vijf miljard uitgetrokken, nog voor er maar een spade de grond in gaat. Ook gaat het kabinet zorgen voor “veilige, permanente opslag van kernafval.” Intrigerend! Maar wat betekent dat? Geen nieuw kernafval voor het oude permanent veilig opgeborgen is! Lees verder

Rechts, links en kernenergie

Bij veel sociaal–economische vraagstukken, zien we een erosie van de politieke begrippen rechts en links. Bij milieu en klimaat zien we dat minder en bij (kern)energie zien we dat eigenlijk helemaal niet. Daar zijn de posities blijkbaar traditioneel en diep ingegraven. Wat is dat dan toch, dat zodra rechtse regeringen aan de macht komen, kernenergie weer toekomst lijkt te hebben. Wat hééft rechts toch met kernenergie? En is dat inderdaad altijd zo geweest? En waar is het GroenRechts van Rutte eigenlijk gebleven? Lees verder

Driekwart van kiezers wil Borssele sluiten

Slechts een kwart van alle kiezers wil de kerncentrale in Borssele openhouden. Zelfs van de pro-kernenergie partijen CDA (36,9%), VVD (48,9%) en PVV (40%) wil een minderheid de kerncentrale open houden. De meerderheid van de achterban gaat daarmee in tegen de officiële partijlijn, ook al staat er bij alle drie niets in de verkiezingsprogramma’s daarover. Dit blijkt uit door verschillen kranten gepubliceerde cijfers van GroenKieskompas. Bij de linkse partijen is de animo om Borssele open te houden -niet geheel onverwachts- nog geringer: bij Partij voor de Dieren is dat 6,3, bij de SP 12,4, GroenLinks 12,6 en PvdA 19 procent. Bij D66 en CU kiezers is het ongeveer een kwart die voor openhouden van de kerncentrale is.

Kernenergie en verkiezingen (deel 2): partijprogramma’s 1952-2017

1952-2017: terugblik op de standpunten van politieke partijen over kernenergie aan de hand van hun verkiezingsprogramma’s
Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen door de SGP bepleit. Een passage ten faveure van kernenergie in het concept-programma van de VVD, haalde niet eens het definitieve programma. Dat is wel eens anders geweest. In dit tweede deel van een drieluik over 'Kernenergie en de verkiezingen' bekijken we de verkiezingsprogramma's van de afgelopen 65 jaar, waarin we zullen zien dat voor kernenergie de 'rechts voor en links tegen' verdeling nog steeds geldt. Later deze week een poging te verklaren hoe dat komt: wat heeft rechts nu eigenlijk met kernenergie? Lees verder

Kernenergie en de verkiezingen

Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen door de SGP bepleit. Een passage ten faveure van kernenergie in het concept-programma van de VVD, haalde niet eens het definitieve programma. Alhoewel dit geen goeie graadmeter is hoe partijen precies over kernenergie denken, maakt het wel duidelijk dat de partijen geen electoraal succes verwachten door positief over kernenergie te zijn. Dat is ook niet verwonderlijk gezien de massa negatieve berichten over vrijwel alle Nederlandse nucleaire installaties in het afgelopen jaar.
Volgende week meer over de rol van kernenergie in de verkiezingsprogramma's vanaf 1952 en meer over de vraag waar die tegenstelling tussen rechts (vóór) en links (tegen) vandaan komt, en of dat altijd zo is geweest. En nog meer. Lees verder

SP: Borssele moet ook dicht

2016-sp-nuwijIn het nieuwste concept verkiezingsprogramma van de SP 'Nu Wij' is opgenomen dat de kerncentrale Borssele gesloten moet worden. De SP had in het eerste concept een merkwaardige zin over het sluiten van de Belgische kerncentrales, terwijl er niets in stond over Borssele. Dat is nu in het tweede concept zoals we al verwachtten aangepast. Lees verder

SP verkiezingsprogramma: kerncentrales bij de buren moeten dicht

2016-sp-nuwijIn het concept-verkiezingsprogramma ‘Nu wij' dat gisteren gepresenteerd werd door de SP, redelijk veel over milieu en energiebeleid. Opmerkelijke zaken ook. Zo staat er dat ze zich zullen inzetten voor het stilleggen van kerncentrales…. in België. De belangrijkste alinea wat dit betreft: “De kolencentrales worden zo spoedig mogelijk gesloten, we gaan geen schaliegas winnen, we boren niet meer naar gas in het Waddengebied en we bouwen geen nieuwe kerncentrales. We zetten ons in om de kerncentrales in België snel gesloten te krijgen en onze buren te helpen bij een overstap naar alternatieve energie.
‘Oudlinks’ wordt het genoemd, of ‘ouderwets links’, maar toen waren niet alleen de kerncentrales bij de buren slecht. Dit zou toch nog op het congres door al die actieve SP-groepen en mensen rond Borssele, Almelo, en Petten nog gerepareerd moeten kunnen worden.

CDA dagdroomt verder

Om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, moet Nederland "durven praten over kernenergie en bijvoorbeeld het vernieuwen van de reactor in Borssele." Aldus CDA-leider Buma.
Maar ja, Nederland is helemaal niet afhankelijk van Russisch gas. Het gas wat we gebruiken komt voor het overgrote deel uit Groningen en de Noordzee en andere kleine gasvelden in Nederland. Slechts 6% van het gas dat we gebruiken komt uit Rusland.
En is het alternatief dan afhankelijkheid van Kazakhstans of Russisch uranium (samen ruim 60% van wereldproductie)?

Al weer vergeten wat de partijen in hun verkiezingsprogramma hadden staan over kernenergie? Kijk dan hier op de site Kernenergie in Nederland. En benieuwd wat ze schreven bij de verkiezingen in 1961? Check ze hier allemaal (vanaf 1952!).

Standpunten politieke partijen

Nu de meeste (concept-)verkiezingsprogramma's zijn gepubliceerd is het duidelijk dat de standpunten van de politieke partijen opgeschoven zijn ten nadele van kernenergie. De toon is nergens meer zo pro-kernenergie als drie jaar geleden; zelfs bij de PVV klinkt twijfel door. En bij een aantal partijen zijn de standpunten zelfs door het congres nog verder aangescherpt. Klik hier voor een overzicht en de vergelijking met de vorige verkiezingsprogramma's.

Ambtenaren EZ adviseren bouw kerncentrale in verkiezingsprogramma op te nemen

Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken blijken de plannen voor het komende kabinet niet alleen voor de formatie te gebruiken. In het zgn. 'Formatie-fiche' staat beleid beschreven en maken de ambtenaren keuzes voor wat volgens hen het beste is. De onderwerpen moeten feitelijk en neutraal beschreven zijn. De stukken blijken ook aan de programmacommissies van enkele politieke partijen te zijn getoond (PvdA, CDA, VVD). Andere partijen, zoals SP, PVV en GroenLinks blijken hier niet van op de hoogte. De ambtenaren hebben een voorkeur om de centrale in Borssele te vervangen en na 2020 een nieuwe centrale af te hebben. Hierdoor zou de uitstoot van CO2 afnemen, zouden de kosten voor elektriciteit lager worden, zou ons land minder afhankelijk zijn van het buitenland. Volgens EZ levert zo'n kerncentrale duurzame stroom (er staat wel meer onzin in).