Categorie archief: Noord-Brabant

Steeds meer vragen over scheurtjesonderzoek Borssele

KCB-scheurtjes-vergrootglasLiesbeth van Tongeren (GL) heeft (opnieuw) vragen gesteld over het scheurtjesonderzoek van de kerncentrale Borssele. Een aantal gaan er over het rapport met de resultaten van het scheurtjesonderzoek en waarom dat niet openbaar is (teken de petitie!). Anderen gaan over waarom er geen 100% controle is uitgevoerd en (ook die is heel interessant) over of onderzocht is hoe beschadigd staal reageert op straling. De reden dat Doel 3 en Tihange 2 nu al weer bijna een jaar stilliggen is de niet verwachte uitkomst van tests (een voorwaarde bij het herstarten van de centrales) over hoe het staal met de scheurtjes zich gedraagt. In België duurden die tests een paar weken. Dezelfde tests met staal uit Borssele duren een jaar of zes! Dus weten we pas in 2020 hoe dat staal reageert onder druk. In een schriftelijke reactie op een brief daarover van Laka, liet minister Kamp, weten het ook geen reden te vinden om de test in België uit te voeren zodat de resultaten snel bekend zijn. Lees verder

PS Noord-Brabant tegen verkoop Essent

Door een verdeelde stemming in de fracties van VVD en PvdA heeft de Provinciale Staten van Noord-Brabant met een nipte meerderheid (28 tegen 26) tegen de verkoop van Essent aan het Duitse RWE gestemd. Als grootste aandeelhouder (30,8%) kan Brabant de verkoop van Essent in zijn eentje blokkeren. De overname gaat alleen door als de Duitsers 80% van de aandelen krijgen. Gedeputeerde Staten zullen op 12 mei een definitief oordeel nemen. Buiten demonstreren naast de SP tegen privatisering ('Essent is van ons') ook antikernenergie-activisten onder het motto: 'Geen atoomstroom van Essent!'

Meer onderzoek uranium op stortplaatsen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant laten naar aanleiding van een door TNO uitgevoerd onderzoek bij twee stortplaatsen in Oosterhout en Gilze (zie: nieuws, 23 januari 2007) een vervolgonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek zal zich richten op de aanwezigheid van uranium bij voormalige stortplaatsen en de condities waarbij uranium voorkomt in het grondwater. De te onderzoeken stortplaatsen liggen in de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Gilze en Rijen, Oosterhout, Boekel, Cranendonck en Cuijk.

Uranium in grondwater: herkomst is van belang

Ooit gehoord dat wanneer in vervuilde bodems zware metalen worden aangetroffen dat deze situatie wordt vergeleken met de bodems waarin de ertsen voorkomen waaruit de betreffende zware metalen zijn gewonnen? Waarschijnlijk niet. Immers, iedereen weet dat men de milieu- of gezondheidseffecten van mineralen of ertsen niet kunt vergelijken met de metalen die hieruit zijn vrijgemaakt via chemische procedés. Toch wordt deze bizarre vergelijking als normaal verondersteld zodra er uranium in het spel is.
Zo ook bij de verhoogde concentraties die onlangs zijn gevonden in het grondwater in de omgeving van voormalige stortplaatsen in de Brabantse plaatsen Oosterhout en Gilze Rijen. Op basis van de huidige gegevens is het niet makkelijk om eenduidige uitspraken te doen over de mogelijke effecten van de aangetroffen verhoogde concentraties uranium in het grondwater. Lees verder