Categoriearchief: Noord-Brabant

‘Ook geen kernenergie in Brabant!’

Een paar weken na Groningen, is nu de volgende provincie aan de beurt in de 'misschien-daar-maar-een-kerncentrale'-fantasie. Ondanks een door hun gevraagd rapport dat duidelijk maakt dat de bouw van een kerncentrale heel lang duurt en bovendien te duur en niet rendabel is, wil het Provincie bestuur van Noord-Brabant onder leiding van FvD toch inzetten op kernenergie. Argument dat er dan geen windmolens en zonneparken gebouwd hoeven te worden, doet het dan misschien goed als statement, maar is onzin. Ondertussen beginnen de tegenstanders zich te organiseren en zijn om te beginnen een petitie gestart: ‘geen kernenergie in Brabant’. Lees verder

20.000 reacties op Belgische kernafvalplan

Er is massaal gereageerd op het Belgische plan om hoogradioactief afval ondergronds te bergen: in totaal elfduizend reacties uit België en negenduizend uit omringende landen zijn bij het NIRAS binnegekomen. En dat terwijl de inspraakprocedure zelfs midden in de Corona-lockdown was gestart. Ook de provincie Noord-Brabant, de provincie waar net het Forum voor Democratie aan het roer is gekomen, heeft bij het NIRAS bezwaar gemaakt tegen de opslag van kernafval in de bodem: Kernafval kan volgens de provincie in het Brabantse grondwater terecht komen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft namens Nederland gereageerd op het Belgische plan: Lees verder

Onrust blijft in Noord-Brabant over Belgische plannen opslag kernafval

KernafvalWeer onrust in Noord-Brabant over de plannen van België om kernafval in kleilagen net over de grens op te slaan. Vooral het drinkwaterbedrijf Brabant Water steekt haar ongerustheid niet onder stoelen of banken. Vooral het feit dat er over tien jaar een locatie gekozen moet gaan worden, verontrust. Tien jaar lijkt dan wel lang, maar is veel te weinig tijd, denkt Brabant Water. Ze zijn bang dat beslissingen overhaast genomen gaan worden met te weinig tijd om naar alternatieven te kijken. Lees verder

Boomse klei en Noord-Brabant

KernafvalOndanks alle goede beloften is de provincie Noord-Brabant weer niet op de hoogte gesteld van de Belgische plannen voor de opslag van radioactief al in de Boomse klei net over de grens.
In december vorig jaar was de provincie onaangenaam verrast toen bleek dat Belgie een serie proefboringen ging doen. Ook toen had niemand dat de provincie laten weten. Noord-Brabant wil liever dat Belgie onderzoek doet naar een andere kleilaag (de dieper gelegen Ieperiaanse klei), “vanwege de extra isolatie en het ontbreken van zoet grondwater op die diepte”. Lees verder

Steeds meer vragen over scheurtjesonderzoek Borssele

KCB-scheurtjes-vergrootglasLiesbeth van Tongeren (GL) heeft (opnieuw) vragen gesteld over het scheurtjesonderzoek van de kerncentrale Borssele. Een aantal gaan er over het rapport met de resultaten van het scheurtjesonderzoek en waarom dat niet openbaar is (teken de petitie!). Anderen gaan over waarom er geen 100% controle is uitgevoerd en (ook die is heel interessant) over of onderzocht is hoe beschadigd staal reageert op straling. De reden dat Doel 3 en Tihange 2 nu al weer bijna een jaar stilliggen is de niet verwachte uitkomst van tests (een voorwaarde bij het herstarten van de centrales) over hoe het staal met de scheurtjes zich gedraagt. In België duurden die tests een paar weken. Dezelfde tests met staal uit Borssele duren een jaar of zes! Dus weten we pas in 2020 hoe dat staal reageert onder druk. In een schriftelijke reactie op een brief daarover van Laka, liet minister Kamp, weten het ook geen reden te vinden om de test in België uit te voeren zodat de resultaten snel bekend zijn. Lees verder

Ondergrondse opslag kernafval niet veilig

Ondergrondse opslag van radioactief afval kan drinkwater eeuwenlang ondrinkbaar maken. Dat staat in een wetenschappelijk onderzoek 'Rock Solid? A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste' van Greenpeace. In Brabant is opschudding ontstaan over Belgische plannen om in de grensstreek op tweehonderd meter diepte kernafval op te slaan. Drinkwatermaatschappij Brabant Water en de provincie zijn bezorgd over de gevolgen voor het drinkwater in Brabant. Volgens Greenpeace is er geen sluitend wetenschappelijk bewijs dat ondergrondse opslag veilig is. Greenpeace vindt dat er geen nieuwe kerncentrales gebouwd moeten worden zolang er geen veilige oplossing is gevonden voor radioactief afval. Minister Huizinga (VROM) zegt in antwoord op Kamervragen dat we ons niet druk hoeven te maken, er is immers nog geen principe besluit om het afval daar op te slaan. Maar ja, dan is het te laat, want een eenmaal genomen besluit....

Noord-Brabant akkoord verkoop Essent zonder kerncentrale

Provinciale Staten van Noord-Brabant, de grootste aandeelhouder van Essent, heeft zich in meerderheid neergelegd bij de verkoop van de aandelen Essent aan het Duitse RWE, zonder de kerncentrale in Borssele. Daardoor brengt de verkoop van de aandelen voor Brabant 300 miljoen euro minder op. De verkoop van de kerncentrale kon niet doorgaan omdat de andere eigenaar, het Zeeuwse energiebedrijf Delta, daar via de rechter een stokje voor stak. Brabant blijft nu waarschijnlijk mede-eigenaar van Borssele tot de rechter een definitieve uitspraak doet. Dat kan wel vijf of zes jaar duren.

RWE: 950 miljoen minder voor Essent zonder Borssele

Het Duitse energiebedrijf RWE betaalt 950 miljoen euro minder voor Essent, omdat de kerncentrale Borssele voorlopig niet in de verkoop inbegrepen is. Door die beslissing is de formele overname van Essent op 1 oktober mogelijk, kondigden partijen aan. Provincie Noord-Brabant (de grootste aandeelhouder) heeft dat laten weten. De provincie spreekt van een tijdelijke situatie tot de rechter de verkoop van kerncentrale Borssele toestaat. Mede-eigenaar van de kerncentrale Delta verzette zich tegen de verkoop en won een rechtszaak daarover. Tegen die uitspraak heeft Essent hoger beroep ingesteld en er loopt nog een bodemprocedure.

Noord-Brabant stemt in met verkoop Essent

Zoals verwacht heeft de provincie Noord-Brabant toch voor verkoop van Essent gestemd. Met 31 stemmen voor en 23 tegen schaart een meerderheid van de volksvertegenwoordigers zich alsnog achter een overname door RWE. Eind april stemden de Provinciale Staten met een nipte meerderheid tegen de overname, vanwege onzekerheid over de duurzaamheidsafspraken met RWE, de toekomst van kerncentrale Borssele en twijfel over noodzaak van de overname. Het college van Gedeputeerde Staten wil wel met het Duitse bod instemmen. Zij menen dat de situatie waarin Provinciale Staten nee hebben gezegd tegen de verkoop van Essent sindsdien 'wezenlijk' is veranderd.

Beslissing N-Brabant over verkoop Essent later

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zullen dinsdag 12 mei nog geen definitieve beslissing nemen over de verkoop van Essent. Gedeputeerde Onno Hoes (Milieu) heeft dat dit weekeinde bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in het Brabants Dagblad. Maar GS blijft wel aansturen op verkoop, tegen de wil van de meerderheid van Provinciale Staten in: de beslissing wordt uitgesteld omdat het provinciebestuur meer tijd nodig heeft om argumenten te verzamelen tegen dat eerdere besluit.