Categoriearchief: Radioactief afval

Subcategorieën: COVRA (98), Decentraal on-site (20), Eindberging (94), Internationale opslag (5)

Evaluatie ANVS van Nederlands kernafvalbeleid

anvs-logoTerwijl volgende week dinsdag de Tweede Kamer zich buigt over het Nationaal Programma kernafval, heeft de nucleaire toezichthouder ANVS reeds een evaluatie gemaakt: Nationale rapportage over Richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (maar dan in het Engels). Het rapport is gisteren, 18 mei, door de Minister van I&M aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees verder

Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oud

Herman Damveld
Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oud

Uitgave van de stichting Laka met medewerking van Co2ntramine, Groningen, 11 juni 2016

afval-uitsnede-kleinInhoud
In juni 1976 kondigde de Nederlandse regering de plannen aan voor berging van radioactief afval in zoutkoepels in Noord-Nederland. In de jaren daarop was dit een veelvuldig besproken thema dat mede de aanleiding was tot de Brede Maatschappelijke Discussie over (kern)energie. De regering nam toen geen besluit over de eindberging, maar de zoutkoepels bleven wel telkens in beeld. Begin 2016 publiceerde de regering het Nationaal Programma radioactief afval met het voorstel om het daadwerkelijke begin van de eindberging zo’n 100 jaar uit te stellen. Een belangrijk argument hiervoor is dat er veel te weinig geld opzij is gelegd om welke definitieve opslag dan ook te kunnen betalen.
Uit dit Nationaal Programma zou men kunnen concluderen dat er deze eeuw verder niets gaat gebeuren. Dat is niet helemaal het geval. De regering stelt namelijk nog in 2016 een zogeheten klankbordgroep in die advies moet uitbrengen voor een besluit in 2025 over de mogelijke opslagplaatsen voor kernafval. Het gaat dan om “potentieel geschikte zoekgebieden voor berging van radioactief afval die gereserveerd kunnen worden.” Daarmee komt de discussie over de vraag aan welke eisen die locaties moeten voldoen weer op tafel, een discussie die in de jaren 70 en 80 in Nederland al gevoerd is. De ervaring uit bijvoorbeeld Duitsland leert dat het jaren duurt voor er maatschappelijke overeenstemming is over die eisen. Om in 2025 een besluit te nemen zal snel begonnen moeten worden met de keuze van locaties. De discussie over opslag in zoutkoepels of kleilagen gaat hiermee weer op gang komen.
Omdat het in 2016 precies 40 jaar geleden is dat die discussie begon, deze publicatie. De inzet is om de geschiedenis samenvattend en zo begrijpelijk mogelijk te beschrijven, waarbij we de relevante bronnen zullen aangeven. We kiezen voor een gedrukte versie en zullen daarnaast uitgebreide teksten digitaal beschikbaar stellen. Lees verder

Splijtstof in niet-gecertificeerde castor van Petten naar Covra

castor-MTR-2Begin mei is er een vergunning verleend aan de Covra voor het vervoer van splijtstofelementen van NRG Petten naar de Covra. Tenminste dat blijkt uit een mededeling daarover. De vergunning zelf blijkt niet integraal gepubliceerd; iets wat steeds vaker voor lijkt te komen. Die vergunning zelf dus maar opgevraagd bij de ANVS dus en gekregen, tenminste een versie met heel wat gegevens weggelakt. Die gelakte informatie betreft: Lees verder

Gezamenlijke inspectie ANVS-FANC bij Covra

covra_habogOp dinsdag 26 april (geen onbelangrijke datum in de geschiedenis van kernenergie: Tsjernobyl) vond bij de Covra een gezamenlijke inspectie plaats van de Nederlandse en Belgische nucleaire toezichthouders ANVS en FANC. De gezamenlijke inspecties maken deel uit van internationale afspraken. De focus van de inspectie lag op de voorbereidende activiteiten van de Covra voor de uitbreiding van het Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG) en op de bouwactiviteiten van een nieuw Verarmd uranium OpslagGebouw (VOG2). Lees verder

Covra: “Milieuorganisatie draagt bij aan betere omgang met kernafval”

covra-regelgevings-risicosDinsdag 24 mei behandelt de Tweede Kamer het Nationale programma radioactief afval. Met dit programma legt de Kamer voor de komende tien jaar het Nederlands kernafvalbeleid vast. De afgelopen jaren hebben milieuorganisaties als Stichting Laka zich intensief beziggehouden met dit stralende dossier. Onlangs rapporteerde kernafvalbeheerder Covra dat ze door de betrokkenheid van organisaties als Laka werk van “hoge kwaliteit” is gaan leveren. Laka is benieuwd of de Kamer deze betrokkenheid wil waarborgen. Lees verder

Waterbedrijven en ondergrondse opslag van kernafval

vewin_logoVEWIN, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, hebben een standpunt gepubliceerd met betrekking tot de ondergrondse opslag van kernafval. De ondergrond is cruciaal voor de drinkwatervoorziening. Circa 60% van ons drinkwater wordt gemaakt van grondwater. “Eventuele eindberging van kernafval ondergronds in zoutkoepels of kleilagen vormt een ernstig risico voor de bronnen voor de drinkwatervoorziening”, zo stelt VEWIN. “Deze risico’s zijn nog volstrekt onvoldoende in beeld. Vewin steunt daarom de inzet om nu geen keuze te maken voor eindberging en om de bovengrondse opslag nog lange tijd te continueren.Lees verder

Tentoonstelling: Riddle of the Burial Grounds

burial groundsRadioactief materiaal, opgeslagen in betonnen tunnels diep onder de grond, kan een catastrofale ramp veroorzaken tot ver in de toekomst, tot in een tijdperk waar we ons nauwelijks iets bij kunnen voorstellen. Met aandacht voor tekens, voorwerpen en mijlpalen uit het verleden, kijkt de groepstentoonstelling ‘Riddle of the Burial Grounds’ vastberaden naar de toekomst. Naar een toekomst waarin landschappen bezaaid zijn met industriële ruïnes, uitgeholde spelonken, objecten en signalen die ons allen hebben overleefd: een toekomst die wordt bepaald door de verwoestende realiteit van het oneindig trage verval van radioactiviteit.
Tentoonstelling 'Riddle of the Burial Grounds' in de Kunsthal Antwerpen: 26 maart tot en met 17 juli 2016.

Het kernafval stapelt zich op

afval_zienswijzeVerbruikte kernbrandstof blijft vele tienduizenden jaren hoog radioactief. Dat afval ligt voorlopig in tijdelijke opslagbunkers, maar hoe lang kan het daar nog blijven?

Oekraïne stuurt haar verbruikte kernbrandstof, de bestraalde splijtstof die bij het opwekken van energie in een kernreactor ontstaat, deels naar Rusland. Het grootste deel van het afval wordt echter opgeslagen bij de kerncentrales zelf. Een Oekraïens staatsbedrijf werkt samen met het Amerikaanse Holtec International aan de bouw van een centrale opslag bij Tsjernobyl. Medio 2016 moet de eerste fase gereed zijn. Even verderop werken dezelfde bedrijven aan een nieuwe opslag voor de verbruikte kernbrandstof van de drie inmiddels ontmantelde reactoren van Tsjernobyl. Deze nieuwe opslagfaciliteit wordt gebouwd ter vervanging van de oude opslag en moet honderd jaar meegaan. Hetzelfde geldt voor de speciale bunker waar Nederland haar hoog radioactieve afval opslaat, op het terrein van de Centrale Opslag voor Radioactief Afval (COVRA) in Zeeland. Lees verder

Financiële perikelen fonds eindberging radioactief afval

afval-wobMinister Dijsselbloem van Financiën en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu stuurden vandaag de Tweede Kamer een brief over de financiële aspecten rond de opslag en eindberging van radioactief afval door COVRA. Interessant zou je denken, maar het is min of meer een weinigzeggende opsomming uit de Covra jaarverslagen, en vooral ook uit de documenten die Laka ontving na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Weinig nieuws, dus.
Voor de lange termijn is er een fonds dat er toe moet leiden dat er in 2130 een bedrag van 2 miljard euro is voor de realisering van een eindberging van het radioactief afval. Want, eind vorige eeuw is uitgerekend dat een eindberging tussen de 1,5 en 2,5 miljard kost. De producenten van radioactief afval dragen bij in dat fonds. Lees verder

Vragen over nationaal programma radioactief afval

afval_zienswijze_voorkantBinnen de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende politieke partijen vragen en opmerkingen aan de minister van Infrastructuur en Milieu voorgelegd over het ontwerp nationale programma radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. De VVD, CU, CDA, PvdA en SP hebben samen tientallen vragen aan de minister gesteld. Lees verder