Categoriearchief: Regering en parlement

Subcategorieën: Parlement (31), Regering (171)

Tweede Kamer zet staatsovername kerncentrale Dodewaard on hold


IAEA: Eigenaar GKN heeft nooit een verplichte periodieke veiligheidsevaluatie gedaan

De Tweede Kamer heeft maandag de voorgenomen overname van kerncentrale Dodewaard door het Rijk on hold gezet. Dat blijkt uit een brief van de Kamer aan de staatssecretaris van IenW. De Commissie IenW wil eerst dat het kabinet haar vragen beantwoord. Uit recent IAEA-onderzoek blijkt namelijk dat kerncentrale Dodewaard een verplichte 10-jaarlijks veiligheidsonderzoek nooit heeft gedaan. De Kamer wil nu weten of dat onderzoek alsnog zal worden gedaan, en of daarbij dan ook wordt gekeken naar directe sloop van de kerncentrale, in plaats van pas in 2045. De fracties van GL/PvdA, NSC en BBB stellen ook weer vragen over het aansprakelijk stellen van de huidige eigenaars van de kerncentrale, Engie, EPZ, Uniper en Vattenfall voor de sloopkosten. Lees verder

Staatssecretaris publiceert nieuwe Borssele Bechmark

In juni 2006 sloten het ministerie van VROM en o.a. EPZ als exploitant van kerncentrale Borssele het Borssele Convenant. Borssele mocht open blijven tot 2034 onder een aantal voorwaarden, waaronder de eis dat de kerncentrale bij de 25% veiligste kerncentrales van de EU, VS en Canada bleef horen. De samenstelling van de Benchmark Commissie die dat vast moest stellen kwam pas in 2008 rond en was ook een beetje als de slager die zijn eigen vlees keurt. De eerste benchmark kwam dan pas vijf jaar later, in 2013. Toen was de vergunning voor langer openblijven van de kerncentrale al lang afgegeven. De derde benchmark had vorig jaar moeten verschijnen. Maar nu pas, vlak voor de paasvakantie, is het gepubliceerd. Lees verder

VVD: Nieuwe kerncentrales voor energie-intensieve industrie

Ze zijn wel eerlijk, VVD'ers: Die vier nieuwe kerncentrales zijn vooral bedoeld voor de energie-intensieve industrie.
Vraag je je wel af waarom de VVD dan zo nodig deze sector, die volgens het CBS zelf relatief weinig waarde toevoegt en hier vooral is beland vanwege de lage gasprijzen, nu met heel veel staatssteun, dus ten koste van ons allemaal, hier zou moeten worden behouden. Lees verder

Twee? Nee vier nieuwe kerncentrales!

Partijen tuimelen tegenwoordig over elkaar om tegen elkaar op te bieden wat kernenergie betreft: twee nieuwe kerncentrales? Nee, vier! (VVD wil er eigenlijk 10, maar die motie komt binnenkort nog) en ook nog een serie kleine! Hoewel net daarvoor was gebleken dat er met moeite ruimte op het elektriciteitsnet is voor eentje, maar ach, argumenten? Wat zal ‘t! Doen we niet meer aan!
Kernfysicus en oud-voorzitter van het Expertteam Energiesysteem 2050 (dus zeg maar iemand die er kijk op heeft) Bernard ter Haar vindt dat al die voorstanders van kerncentrales “doof en blind voor de belangrijkste realiteit” zijn: “Kerncentrales leveren wel energie, maar het is wel vier keer zo duur als zonne-energie. Er moet echt heel veel geld bij.” Maar ach, geld zat. Voor kerncentrales dan, hé.

Plannen zijn er vaker geweest. Morgen 39 jaar geleden: demonstratie in Middelburg op 9 maart 1985 tegen (meerdere) nieuwe kerncentrales in Borssele.
Nieuwe datum erop en we kunnen ‘m zo weer gebruiken.

Journalistiek Woo-verzoek PALLAS laat lang op zich wachten

Noordkop centraal, 7 maart: De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat weten een informatieverzoek over de financiering van de PALLAS-kernreactor in Petten niet tijdig af te handelen.
De onderzoeksredactie van Noordkop Centraal heeft op 3 mei 2023 aan de twee ministeries gevraagd documenten openbaar te maken op grond van de Wet open overheid. De Woo schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Inmiddels zijn 309 dagen verstreken en nog steeds heeft het ministerie van EZK de documenten niet verstuurd. Het ministerie van VWS deelde de documenten op 4 maart 2024, 264 dagen te laat. Lees verder

Post van het ministerie…

Post van het ministerie. Bezwaar Woo-verzoek kostenschatting eindberging deels gegrond, "Ik verstrek hierbij de informatie thans als twee spreadsheets in excel-bestand (...) Daarbij teken ik nadrukkelijk aan dat het u niet is toegestaan de informatie in de Excel-bestanden aan te brengen."
Bijgesloten: Zes velletjes met kopietjes van tabellen.  ¯\_(ツ)_/¯

EZK: Twee nieuwe kerncentrales kosten overheid mogelijk tot €14,5 miljard

Uit de zojuist vrijgegeven stukken (p. 30) van EZK aan Plasterk, de informateur:  Om de benodigde stappen te zetten in voorbereiding Keuzewijzer Klimaat en Energie op de bouw van twee kerncentrales is € 5 miljard gereserveerd. In het formatierapport is in beeld gebracht dat er potentieel een additionele € 3,5 tot € 9,5 miljard benodigd is om de bouw van deze reeds voorgenomen kerncentrales te realiseren. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uiteindelijke financieringsstructuur, waarbij een technologieleverancier (bouwer) mogelijk bijdraagt In het financieren van het project en het dragen van bepaalde ontwikkel- en bouwrisico's.
Een tweede tegenvaller, van mogelijk ook meer dan 500 miljoen, is weggelakt. Lees verder

Nieuwe kerncentrales vertraagd – Dutch edition

Minister Klimaat & Energie, 9 december 2022: "Aan de hand van al deze onderzoeken kan vervolgens begin 2024 het uiteindelijke tenderproces starten om tot een partij te komen die uiteindelijk het project gaat uitvoeren."
Dezelfde minister, 1 februari 2024: "Ik heb ervoor gekozen om meer tijd te nemen voor de marktconsultatie en technische haalbaarheidsstudies (fase 1) omdat ik ervan overtuigd ben dat dit het verdere nieuwbouwproces ten goede komt. Zie voor een toelichting bij deze keuze onderdeel 2.3 van deze brief. Dit leidt ertoe dat de start van de aanbesteding medio 2025 zal plaatsvinden. Dat is later dan de planning op hoofdlijnen zoals gecommuniceerd in mijn brief van december 2022.”
Kortom: 18 maanden vertraging binnen de eerste 14 maanden van het project. Lees verder