Categoriearchief: Strafrecht

Slebos veroordeelt voor illegale leveranties aan Pakistan

Het Amsterdamse Gerechtshof heeft Henk Slebos in hoger beroep veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, en een boete van 135.000 euro. Slebos krijgt de straf (hoger dan in eerste instantie) voor de illegale export van proliferatiegevoelig materiaal naar Pakistan. De Noord-Hollandse zakenman heeft er nooit een geheim van gemaakt meegeholpen te hebben aan de Pakistaanse atoombom. Zijn studievriend Abdul Qadeer Khan stal in het begin van de jaren zeventig geheimen bij de verrijkingsfabriek in Almelo.
Meer weten over deze geschiedenis? Zoek op 'Khan' op www.kernenergie in nederland.nl

RUG: 12 duizend boete voor illegale invoer uranium

De Rijksuniversiteit Groningen moet van de rechter voor de illegale invoer en transport van verarmd uranium een boete betalen van 12 duizend euro. (zie 3 maart) In 2003 voerde de universiteit bijna 5 kilo zonder importvergunning in vanuit Engeland voor onderzoeksdoeleinden. De universiteit bracht het uranium vervolgens ook zonder de juiste vergunning naar een illegaal verwerkingsbedrijf in Bunschoten. Niet uit te sluiten valt dat het uranium daar zo amateuristisch is verwerkt dat de directe omgeving besmet is geraakt. De universiteit zegt het niet op de hoogte was van de vergunningen, maar volgens de rechter mag van een instelling als de RUG verwacht worden dat ze deze deskundigheid wel heeft.

Illegale invoer uranium RUG

Wegens het schenden van de Kernenergiewet is tegen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een boete van 12.000 euro geëist, wegens illegale invoer, opslag en verwerking van verarmd uranium. In totaal is 16,4 kilo illegaal radioactief materiaal gevonden bij invallen in Baarn en Bunschoten in 2006, waaronder de vijf kilo verarmd uranium voor de Groninger universiteit. De zaak kwam aan het rollen toen een geigerteller op hol sloeg bij een recyclebedrijf in Amersfoort, waar het bedrijf (Highways International) schroot had gedumpt. De RUG-wetenschappers betrokken verarmd uranium, nodig voor onderzoek, jarenlang via de KLM. Die gebruikt het als ballast voor vliegtuigen. Toen 'Groningen' op zoek moest naar een nieuwe leverancier kwam via TNO en het ministerie van defensie de zakenman en het bedrijf in beeld. Door hem kwam de universiteit destijds in contact met de leverancier van uranium: Urenco in Capenhurst. Uitspraak 17 maart.

Euratom kan toch niet vervolgd worden

De Hoge Raad heeft een uitspraak vernietigd van het Gerechtshof in Amsterdam van december 2005, dat na een klacht van Greenpeace oordeelde dat Euratom ondanks immuniteit toch vervolgd kon worden. In 2003 was bij milieuinspectie gebleken dat op het terrein van Euratom in Petten ernstige milieuovertredingen waren begaan. Er zou sprake zijn van giftige stoffen in de open lucht, lekkende zeecontainers met radioactief materiaal en andere wantoestanden. Toenmalig minister Donner sloot vervolging door het OM uit, omdat de staat niet bevoegd zou zijn tegen een Europese instelling op te treden. Het Gerechtshof vond dat de overtredingen die Euratom had begaan "nimmer vallen onder [...] datgene wat Euratom ter vervulling van zijn taak zou moeten kunnen doen." Euratom wordt niet belemmerd als het de regels in Nederland moet naleven, aldus het Hof. De Hoge Raad is het daar niet mee eens In een zeer beknopt arrest constateert ze dat de overtredingen van Euratom de Kernenergiewet betreffen en allerlei milieuwetten. Die raken juist wel de kern van het werk van Euratom, zegt de Hoge Raad. En dus vallen ook de overtredingen onder de immuniteit. We zullen het maar houden bij "een bijzondere redenering".

Kabinet voorkomt vervolging Petten door OM

De eigenaar van de reactor in Petten is door de regering behoed van strafvervolging voor het op grote schaal overtreden van milieuwetgeving. Na een grootscheepse politie-inval on Petten werd er gesproken over 'Oost-Europese'  toestanden met betrekking tot naleving van de wetgeving. Radioactief afval was opgeslagen in zeecontainers, giftig chemisch afval stond onbeschermd in de buitenlucht of was opgeslagen in lekkende houten keten, en gasflessen waren verkeerd opgeslagen in de buurt van de reactor (waardoor ontploffingsgevaar aanwezig was). Het Openbaar Ministerie (OM) wilde Euratom graag vervolgen, maar Euratom is een onderdeel van de Europese Commissie. Buitenlandse Zaken vreesde een diplomatiek conflict en het OM was gedwongen de strafzaak tegen Euratom te laten vallen, nadat Bot persoonlijk verklaarde dat Euratom ('net als ambassadeurs') over immuniteit beschikt en niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. Drie andere bedrijven op het terrein (ENC, NRG en Mallinkcrodt) zullen wel aangeklaagd worden, maar gaan zich beroepen op het gelijkheidsbeginsel, waardoor een aantal aanklachten ws. zullen vervallen. Het OM spreekt nu van een 'vrijplaats' en van een schandaal dat Euratom in Nederland niet vervolgd kan worden. De Volkskrant beschikt over interne documenten van het Ministerie van Justitie die deze gang van zaken (en het misnoegen van het OM) duidelijk maken. (zie ook bericht van 25 juni 2004)

Zware milieuovertredingen eigenaar HFR

Uit een vertrouwelijke dagvaarding, waar het Noord Hollands Dagblad de hand op heeft weten te leggen, blijkt dat de eigenaar van de Hoge Flux Reactor in Petten een serie ernstige milieuovertredingen heeft gepleegd. Het GCO (Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek) kan, volgens de krant, echter niet vervolgd worden. Het gaat o.a. om plaatsing containers voor radioactieve materialen en -afval zonder vergunning, opslag gevaarlijke stoffen in gammele, brandgevaarlijke gebouwen. Volgens een anonieme zegsman, geciteerd in de krant: 'Een puinhoop was het. Noem het maar Oost-Europese toestanden". De overtredingen werden vorig jaar herfst al aangetroffen.

Vervolging verdachte om nucleaire handel

Justitie gaat Henk S., de Nederlandse studievriend en handelspartner van de Pakistaanse Abdul Qadeer Khan vervolgen voor levering van diverse strategische goederen aan Pakistan. Het gaat om goederen die gebruikt kunnen worden voor het fabriceren van chemische of nucleaire wapens. Een deel van de verboden leveranties zijn strategische goederen die niet mogen worden geëxporteerd. Verder zou hij zogenoemde ‘dual-use-goederen’ exporteren die zowel een civiele als militaire toepassing kennen. Ook een grondstof voor het gifgas mosterdgas zou zonder vergunning uitgevoerd zijn. In 1985 werd Henk S. al eens veroordeeld voor verboden handel met Pakistan. (uit: NRC Handelsblad, 3 mei 2004)

Henk S.: vriend van een atoomspion

Henk S. die internationaal ook wel bekend staat als ‘Hanks’ of ’Hanx’ wordt al sinds de jaren zeventig in verband gebracht met leveranties van goederen die gebruikt konden worden voor de ontwikkeling van de Pakistaanse atoombom. Hij vormt het onderwerp van onderzoek voor tal van diensten, waaronder de Nederlandse inlichtingendienst AIVD, de economische opsporingsdienst Fiod/ECD en het openbaar ministerie. Na een veroordeling door de rechtbank tot een jaar gevangenisstraf stopte Henk S. niet met zijn activiteiten. Zijn rol als tussenpersoon in het netwerk van de Pakistaanse atoomspion Abdul Khan staat gedetailleerder bescheven in een tweetal artikelen in NRC Handelsblad.

VS: Nucleaire hulp van Henk S. aan Libië

Amerikaanse inlichtingendiensten beschikken over bewijzen dat de Nederlandse zakenman en metaaldeskundige Henk S. een rol heeft gespeeld bij het leveren van nucleaire technologie aan Libië. Henk S. is een studievriend en zakenpartner van de Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Khan, die een deel van zijn kennis opdeed bij het Almelose Urenco. Op 10 februari verklaarde emeritus hoogleraar H. Das in het KRO-programma ‘1 op de middag’ dat S. recent nog met Khan in Pakistan handel heeft gedreven. De zakenman S. werd in 1985 veroordeeld voor de levering van een oscilloscoop aan Pakistan en kreeg daarvoor een jaar gevangenisstraf. (Uit: NRC Handelsblad)