Categorie archief: Verarmd uranium

Nieuwe Urenco installatie: twee keer zo duur en vier jaar vertraagd

Urenco opent op 7 juni een nieuwe installatie bij haar Engelse vestiging in Capenhurst: de Tails Management Facility. Deze installatie moet verarmd uranium (‘tails’) in de vorm van uraniumhexafluoride (UF6) omzetten in uraniumoxide (UO2). Uraniumoxide wordt gebruikt voor militaire toepassingen, als contragewicht in vliegtuigen, en, als er geen verder nut meer voor is, voor eeuwig opgeslagen als radioactief afval. De Britse installatie is niet alleen ernstig vertraagd, hi jis ook aanzienlijk duurder dan gepland; De TMF zou eerder voor £400 miljoen in 2015 in bedrijf moeten komen. Dat werd ongeveer £1 miljard en voorjaar 2019. Urenco's verarmd uranium blijft over na uraniumverrijking voor kerncentrales. Het is onduidelijk of Urenco ook Nederlands UF6 in Engeland om gaat zetten naar UO2 en of dat dan terugkomt om te worden opgeslagen bij de COVRA. Nu wordt 'Nederlands' UF6 nog omgezet in Frankrijk.

Bijlmerramp, verarmd uranium en Laka

Gisteren, 4 oktober, was het 25 jaar geleden dat de Bijlmerramp plaatsvond. De rol die verarmd uranium (en Laka) speelden in de nasleep is terug te vinden in de Laka bibliotheek. Een stuk of dertig rapporten en ruim een meter andere documentatie. Een samenvatting is te lezen in het Laka-rapport uit april 1998 ‘… en als het toch verbrand is…?'

Nieuw gebouw Covra voor verarmd uranium

Dat het nieuwe gebouw voor de opslag van verarmd uranium (VOG-2) bij de Covra is geopend, kan niemand ontgaan zijn. Het gebouw is uitsluitend voor het afval van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo en zal over ongeveer 15-20 jaar al vol zijn. Hoewel Urenco nooit eigendom van het uranium is dat het verrijkt, is in verrijkingscontracten wel opgenomen dat het afval –verarmd uranium- eigendom van Urenco wordt. En in het geval van Urenco Almelo dus in Nederland opgeslagen moet worden. Lees verder

Urenco en verrijking van uranium in Rusland

UrencotransportMinister Schultz van Haegen heeft 12 januari de tweede reeks vragen beantwoord die D66 gesteld hadden naar aanleiding van de vergunning voor het transport en verrijking van natuurlijk uranium door Urenco in Rusland. De minister betreurt de gemaakte fout. Een aantal op merkelijke punten in de negen kantjes die ze er voor nodig heeft. Zo blijken er in het afgelopen jaar toch twee vergunningen te zijn afgegeven waarbij het mogelijk is om verarmd uranium naar Rusland te vervoeren. Urenco is dat niet van plan, zegt de minister, maar die vergunningen hadden eigenlijk ook niet afgegeven moeten worden en zullen dan ook worden aangepast. Lees verder

Urenco: weer export van verarmd uranium naar Rusland

UrencotransportUrenco heeft een vergunning aangevraagd voor het vervoer van verarmd uranium naar Rusland. Officiële reden is dat het uranium daar herverrijkt wordt en het dus een grondstof is. In feite is het vooral het exporteren van enorme hoeveelheden radioactief afval die eigenlijk bij de Covra opgeslagen moet worden –waar net een nieuwe opslaghal wordt gebouwd. Ook als het uranium herverrijkt wordt (omdat verrijking in Rusland goedkoper is) tot bijvoorbeeld natuurlijk uranium blijft ongeveer 80% van het materiaal in Rusland achter als radioactief afval [zie kader] Urenco heeft van 1997 tot 2010 al verarmd uranium naar Rusland vervoert [factsheet]. Lees verder

Ook uranium in onderzoek naar gezondheidsproblemen Defensiepersoneel

Nog meer uranium: Defensie gaat verarmd uranium (en asbest) uitdrukkelijk meenemen in haar onderzoek naar de gezondheidsproblemen bij werknemers van NAVO-depots. Daarmee is het onderzoek naar de verfsoort Carc met de kankerverwekkende stof chroom-6 verder uitgebreid.
Van de 60 personeelsleden van de bewaking bij het NAVO-depot in Coevorden lijdt meer dan de helft aan kanker of is inmiddels overleden, meld RTV-Oost.

Uranium werd en wordt gebruikt onder andere gebruikt als bepantsering bij tanks.
Lees hier meer over het gebruik van verarmd uranium (civiel en militair) en de mogelijke gezondheidsproblemen.

Radioactief afval op weg naar Nederland ontspoord

Een wagon met radioactief materiaal op weg naar Nederland is maandagavond na vertrek uit Tricastin (Zuid-Frankrijk) op het emplacement van Saint-Rambert-D'Albon ontspoord. De trein met vaten verarmd U3O8 (uranium oxide) was om 17:30 vertrokken vanuit het nucleaire centrum in Tricastin en hoogstwaarschijnlijk op weg naar opslag bij de COVRA, hoewel in de eerste berichten Duitsland als bestemming werd opgegeven. Als het op weg is naar de centrale opslagplaats voor radioactief afval in Borssele, is het aannemelijk dat het verarmd uranium uit de Urenco verrijkingsfabriek in Almelo afkomstig is. Verarmd uranium is het afvalproduct van verrijking en wordt in gasvorm verrijkt (UF6). Daarna wordt voor de veiligheid het gas weer omgezet in vaste vorm (poeder). Dat omzetten gebeurt (beide keren -van vast naar gas en dan weer terug) in Tricastin. Volgens de veiligheidsautoriteiten in Frankrijk (hier melding van Areva) is er geen radioactiviteit vrij gekomen.
'Verarmd' uranium zegt niet zoveel over de straling, het heeft betrekking op het percentage splijtbaar U235. Dat percentage is in verarmd uranium lager dan in natuurlijk uranium (0,8%) en in verrijkt uranium dus hoger. De straling is vergelijkbaar met natuurlijk uranium en vooral bij opname van uraniumdeeltjes in het lichaam een gevaar.
De COVRA is bezig met een procedure voor uitbreiding van de opslagfaciliteit o.a. voor de opslag van verarmd uranium. Lees verder

Nederland stemt voor VU-resolutie Verenigde Naties

Nederland steunt, net als een meerderheid van landen, een tweede VN-Resolutie die de bezorgdheid over de gezondheidseffecten van het gebruik van uranium in conventionele wapens aankaart. De resolutie verzoekt belangrijke VN-agentschappen - IAEA, WHO, UNEP - om hun onderzoek naar de gezondheids- en milieuimpact van het gebruik van uraniumwapens te actualiseren en te vervolledigen, en roept tevens de staten die getroffen werden door het gebruik van uraniumwapens op de nieuwe onderzoeken van de VN-agentschappen helpen mogelijk maken. Deze resolutie spruit voort uit de in december 2007 door de VN-Algemene Vergadering aangenomen resolutie. Nederland stemde toen tegen. De resolutie werd ingediend door Indonesië in naam van de niet-gebonden landen. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Israël en Frankrijk stemden tegen. De VS, het VK en Frankrijk zijn zowel gebruikers als producenten van wapens met verarmd uranium.

Fysieke beveiliging kernmateriaal

Nota naar aanleiding van het verslag over de 'uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal' is door de minister VROM naar de Kamer gestuurd. Oftewel: wat Nederland doet (moet doen, gaat doen) om te voorkomen dat materiaal of kennis illegaal gebruikt wordt of kernmateriaal, faciliteiten doelwit worden van nucleair terrorisme. En dit dan in het kader van internationale wetgeving. Niet vreselijk veel bijzonders of het zou moeten zijn dat het verarmd uranium dat naar Rusland vervoert "buiten de reikwijdte van dit Verdrag" valt. En heel bijzonder is dat de minister schrijft dat "het kernmateriaal 'tijdelijk' opgeslagen in Rusland" wordt. Tijdelijk tussen ''(?), wat betekend dat dan, dat het niet tijdelijk is? Of tijdelijk voor pakweg 4,5 miljard, de halfwaardetijd van U-238?

Kanker bij Bosnië-veteraan

Het Algemeen Dagblad bericht over een zeldzame kanker die is aangetroffen bij een Bosnië-veteraan. Artsen haalden 45 tumoren uit de blaas van Paul van Kester en vermoeden dat er een relatie bestaat met blootstelling aan verarmd uranium. De korporaal was betrokken bij een 6 weken durende operatie van Tsjechische troepen die munitie en granaten verzamelden en aan het eind van de dag alles opbliezen wat ze niet konden bergen.