Categorie archief: Verarmd uranium

Bijlmerramp, verarmd uranium en Laka

Gisteren, 4 oktober, was het 25 jaar geleden dat de Bijlmerramp plaatsvond. De rol die verarmd uranium (en Laka) speelden in de nasleep is terug te vinden in de Laka bibliotheek. Een stuk of dertig rapporten en ruim een meter andere documentatie. Een samenvatting is te lezen in het Laka-rapport uit april 1998 ‘… en als het toch verbrand is…?'

Urenco en verrijking van uranium in Rusland

UrencotransportMinister Schultz van Haegen heeft 12 januari de tweede reeks vragen beantwoord die D66 gesteld hadden naar aanleiding van de vergunning voor het transport en verrijking van natuurlijk uranium door Urenco in Rusland. De minister betreurt de gemaakte fout. Een aantal op merkelijke punten in de negen kantjes die ze er voor nodig heeft. Zo blijken er in het afgelopen jaar toch twee vergunningen te zijn afgegeven waarbij het mogelijk is om verarmd uranium naar Rusland te vervoeren. Urenco is dat niet van plan, zegt de minister, maar die vergunningen hadden eigenlijk ook niet afgegeven moeten worden en zullen dan ook worden aangepast. Lees verder

Urenco: weer export van verarmd uranium naar Rusland

UrencotransportUrenco heeft een vergunning aangevraagd voor het vervoer van verarmd uranium naar Rusland. Officiële reden is dat het uranium daar herverrijkt wordt en het dus een grondstof is. In feite is het vooral het exporteren van enorme hoeveelheden radioactief afval die eigenlijk bij de Covra opgeslagen moet worden –waar net een nieuwe opslaghal wordt gebouwd. Ook als het uranium herverrijkt wordt (omdat verrijking in Rusland goedkoper is) tot bijvoorbeeld natuurlijk uranium blijft ongeveer 80% van het materiaal in Rusland achter als radioactief afval [zie kader] Urenco heeft van 1997 tot 2010 al verarmd uranium naar Rusland vervoert [factsheet]. Lees verder

Nederland stemt voor VU-resolutie Verenigde Naties

Nederland steunt, net als een meerderheid van landen, een tweede VN-Resolutie die de bezorgdheid over de gezondheidseffecten van het gebruik van uranium in conventionele wapens aankaart. De resolutie verzoekt belangrijke VN-agentschappen - IAEA, WHO, UNEP - om hun onderzoek naar de gezondheids- en milieuimpact van het gebruik van uraniumwapens te actualiseren en te vervolledigen, en roept tevens de staten die getroffen werden door het gebruik van uraniumwapens op de nieuwe onderzoeken van de VN-agentschappen helpen mogelijk maken. Deze resolutie spruit voort uit de in december 2007 door de VN-Algemene Vergadering aangenomen resolutie. Nederland stemde toen tegen. De resolutie werd ingediend door Indonesië in naam van de niet-gebonden landen. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Israël en Frankrijk stemden tegen. De VS, het VK en Frankrijk zijn zowel gebruikers als producenten van wapens met verarmd uranium.

Fysieke beveiliging kernmateriaal

Nota naar aanleiding van het verslag over de 'uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal' is door de minister VROM naar de Kamer gestuurd. Oftewel: wat Nederland doet (moet doen, gaat doen) om te voorkomen dat materiaal of kennis illegaal gebruikt wordt of kernmateriaal, faciliteiten doelwit worden van nucleair terrorisme. En dit dan in het kader van internationale wetgeving. Niet vreselijk veel bijzonders of het zou moeten zijn dat het verarmd uranium dat naar Rusland vervoert "buiten de reikwijdte van dit Verdrag" valt. En heel bijzonder is dat de minister schrijft dat "het kernmateriaal 'tijdelijk' opgeslagen in Rusland" wordt. Tijdelijk tussen ''(?), wat betekend dat dan, dat het niet tijdelijk is? Of tijdelijk voor pakweg 4,5 miljard, de halfwaardetijd van U-238?

Kanker bij Bosnië-veteraan

Het Algemeen Dagblad bericht over een zeldzame kanker die is aangetroffen bij een Bosnië-veteraan. Artsen haalden 45 tumoren uit de blaas van Paul van Kester en vermoeden dat er een relatie bestaat met blootstelling aan verarmd uranium. De korporaal was betrokken bij een 6 weken durende operatie van Tsjechische troepen die munitie en granaten verzamelden en aan het eind van de dag alles opbliezen wat ze niet konden bergen.

Defensie bezig met onderzoek naar gevolgen VU

De staatssecretaris van Defensie heeft vragen beantwoord over de berichten van sterfgevallen onder Italiaanse soldaten als gevolg van blootstelling aan verarmd uranium (munitie) in de Balkan. Hij zegt eigenlijk alleen maar dat hij het rapport van de Italiaanse regering zal opvragen en laten vertalen, en dat de RIVM een onderzoek doet naar "het voorkomen van kanker en sterfte" onder Nederlandse militairen die naar de Balkan zijn uitgezonden en dat het onderzoek medio 2009 zal worden afgerond.

Uranium uit Almelo in Rusland

Volgens een reportage van het Duitse tv-programma Frontal 21 (ZDF), gewijd aan de export van (verarmd) uranium door Urenco naar Rusland, komt minder dan 10% van het geëxporteerde hoeveelheid terug; liggen de vaten te roesten in de buitenlucht en gebeuren er regelmatig ongelukken met het UF6 waarbij ook doden zijn gevallen. Hoewel logischerwijs de focus van het Duitse programma op het uranium uit Gronau ligt, exporteert de verrijkingsfabriek in Almelo via precies de zelfde route naar precies dezelfde locaties haar afval. De Frontal 21 uitzending en een transcript was te vinden op de website van de ZDF en nu op youtube. Lees verder