Categorie archief: Verarmd uranium

Bijlmerramp, verarmd uranium en Laka

Gisteren, 4 oktober, was het 25 jaar geleden dat de Bijlmerramp plaatsvond. De rol die verarmd uranium (en Laka) speelden in de nasleep is terug te vinden in de Laka bibliotheek. Een stuk of dertig rapporten en ruim een meter andere documentatie. Een samenvatting is te lezen in het Laka-rapport uit april 1998 ‘… en als het toch verbrand is…?'

Urenco en verrijking van uranium in Rusland

UrencotransportMinister Schultz van Haegen heeft 12 januari de tweede reeks vragen beantwoord die D66 gesteld hadden naar aanleiding van de vergunning voor het transport en verrijking van natuurlijk uranium door Urenco in Rusland. De minister betreurt de gemaakte fout. Een aantal op merkelijke punten in de negen kantjes die ze er voor nodig heeft. Zo blijken er in het afgelopen jaar toch twee vergunningen te zijn afgegeven waarbij het mogelijk is om verarmd uranium naar Rusland te vervoeren. Urenco is dat niet van plan, zegt de minister, maar die vergunningen hadden eigenlijk ook niet afgegeven moeten worden en zullen dan ook worden aangepast. Lees verder

Urenco: weer export van verarmd uranium naar Rusland

UrencotransportUrenco heeft een vergunning aangevraagd voor het vervoer van verarmd uranium naar Rusland. Officiële reden is dat het uranium daar herverrijkt wordt en het dus een grondstof is. In feite is het vooral het exporteren van enorme hoeveelheden radioactief afval die eigenlijk bij de Covra opgeslagen moet worden –waar net een nieuwe opslaghal wordt gebouwd. Ook als het uranium herverrijkt wordt (omdat verrijking in Rusland goedkoper is) tot bijvoorbeeld natuurlijk uranium blijft ongeveer 80% van het materiaal in Rusland achter als radioactief afval [zie kader] Urenco heeft van 1997 tot 2010 al verarmd uranium naar Rusland vervoert [factsheet]. Lees verder

Nederland stemt voor VU-resolutie Verenigde Naties

Nederland steunt, net als een meerderheid van landen, een tweede VN-Resolutie die de bezorgdheid over de gezondheidseffecten van het gebruik van uranium in conventionele wapens aankaart. De resolutie verzoekt belangrijke VN-agentschappen - IAEA, WHO, UNEP - om hun onderzoek naar de gezondheids- en milieuimpact van het gebruik van uraniumwapens te actualiseren en te vervolledigen, en roept tevens de staten die getroffen werden door het gebruik van uraniumwapens op de nieuwe onderzoeken van de VN-agentschappen helpen mogelijk maken. Deze resolutie spruit voort uit de in december 2007 door de VN-Algemene Vergadering aangenomen resolutie. Nederland stemde toen tegen. De resolutie werd ingediend door Indonesië in naam van de niet-gebonden landen. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Israël en Frankrijk stemden tegen. De VS, het VK en Frankrijk zijn zowel gebruikers als producenten van wapens met verarmd uranium.

Uranium uit Almelo in Rusland

Volgens een reportage van het Duitse tv-programma Frontal 21 (ZDF), gewijd aan de export van (verarmd) uranium door Urenco naar Rusland, komt minder dan 10% van het geëxporteerde hoeveelheid terug; liggen de vaten te roesten in de buitenlucht en gebeuren er regelmatig ongelukken met het UF6 waarbij ook doden zijn gevallen. Hoewel logischerwijs de focus van het Duitse programma op het uranium uit Gronau ligt, exporteert de verrijkingsfabriek in Almelo via precies de zelfde route naar precies dezelfde locaties haar afval. De Frontal 21 uitzending en een transcript was te vinden op de website van de ZDF en nu op youtube. Lees verder

Van der Knaap: ‘geen nieuwe inzichten gevaren verarmd uranium’

Staatssecretaris van Defensie Van der Knaap stelt dat wetenschappelijk onderzoek geen nieuwe inzichten heeft opgeleverd over de gezondheidsrisico's van uraniumwapens. Dat zegt hij in antwoord op een brief van de stichting Laka, een kenniscentrum over kernenergie en uranium. Van der Keur van de stichting Laka betwist de uitspraken van de staatssecretaris: "Defensie negeert stelselmatig twee potentiële risico's van verarmd uranium: aantasting van de genen van de longen en andere weefsels, die tot kanker kunnen leiden". Hier het persbericht van Laka.

VROM: “geen dumping afval Urenco in Rusland”

De antwoorden zijn eindelijk binnen van de Kamervragen die Samsom (PvdA) op 31 januari heeft gesteld over het dumpen van nucleair afval in Rusland. Het gaat om verarmd uranium dat Urenco (ook de verrijkingsfabriek in Almelo) vervoerd naar Rusland, met als officiële reden herverrijking tot natuurlijk niveau. Volgens de minister gaat het niet om afval, want het is een grondstof en een deel ervan (20% volgens de minister) wordt aan Urenco teruggeleverd. Er zijn ook "geen indicaties dat de opslag (…) op een niet adequate wijze plaatsvindt".
Volgens een nieuw rapport van het WISE-Uranium Project ("Underfeeding at Urenco's Gronau uranium enrichment plant results in reasons for tails exports to Russia becoming obsolete") is het percentage splijtbaar U-235 in het uranium ondertussen zo laag dat het economisch gezien onzin is om dat naar Rusland te vervoeren voor herverrijking. Door die lage 'tails assay' is het percentage dat terug komt zo weinig, dat er gesproken moet worden van een de facto dumping.

België verbod op veramd uranium munitie

De Belgische Kamercommissie voor Landsverdediging stemde unaniem voor een verbod op Belgisch grondgebied van het gebruik van munitie die verarmd uranium bevat. Het voorzorgsprincipe erkennend, stemden de federale Kamerleden ermee in dat de productie, het gebruik, de opslag, de verkoop, verwerving, verstrekking en het vervoer van deze conventionele wapensystemen moet verboden worden. [volledige tekst] Op 20 november, tijdens de hoorzitting in de commissie Landsverdediging sprak ook een deskundige van Laka. Lees hier Laka's bijdrage over de gevaren van verarmd uranium.
Als de plenaire zitting van de Kamer de beslissing van de Commissie volgt, zal België het eerste land ter wereld zijn dat een verbod instelt op inerte munitie en bepantsering die verarmd uranium of elk ander industrieel vervaardigd uranium bevat. Twee jaar na publicatie in het Staatsblad wordt de Wet dan van kracht.

GroenLinks: vragen over uraniumtransport

GroenLinks in Almelo stelt vragen naar aanleiding van het uraniumtransport vorige week woensdag (28 febr.) van Urenco in Gronau via Almelo naar Rotterdam. GroenLinks wil weten of het gemeentebestuur op de hoogte was van een treintransport en vraagt zich af of zulke transporten geen gevaar opleveren voor het ROC en andere bebouwing langs het spoor. Verder wil GroenLinks weten hoe het gemeentebestuur zich opstelt tegenover Urenco, nu dat wordt beschuldigd van het dumpen van verarmd uranium in Rusland. [lees hier de vragen]

Protest tegen uraniumtransport

Leden van GroenLinks Overijssel demonstreren op het station van Almelo tegen een transport van verarmd uranium van Gronau naar Rotterdam. Urenco, de eigenaar van de fabriek in Gronau (en die in Almelo) verscheept enorme hoeveelheden verarmd uranium naar Rusland onder het mom van herverrijking. Feit is echter dat verreweg het meeste materiaal in Rusland blijft en het daardoor in feite dumpen van radioactief afval wordt. De transporten vinden regelmatig plaats en stuiten vooral in Duitsland en Rusland op veel tegenstand. Eind januari zijn er eindelijk ook in Nederland Kamervragen over gesteld, maar de antwoorden zijn er nog niet (zie ook: 29 januari). De containers worden vervoerd met het schip MV Doggersbank van de in Delfzijl gevestigde rederij Wagenborg. Diezelfde rederij vervoerde begin jaren '80 ook het radioactief afval dat in zee werd gedumpt.

12