Categorie archief: Verrijking

Ongeluk Urenco: oorzaak onbekend; besmetting ernstiger

UrencoDe verantwoordelijke minister van Infrastructuur en Milieu heeft de vragen van Smaling (SP) beantwoord over het ongeval bij Urenco op 27 augustus waarbij radioactief materiaal buiten het gebouw op het dak werd aangetroffen. Uit de antwoorden blijkt dat de oorzaak onbekend is, maar de besmette ruimtes nog steeds gesloten. Er staat feitelijk weinig nieuws in de antwoorden van Melanie Schultz van Haegen: er is radioactief materiaal in ruimtes gekomen waar het niet mag komen (o.a. op het dak). “Urenco heeft het ventilatiesysteem waarin de radioactieve stoffen aanwezig waren kort na het incident uitgeschakeld. Het gebouw is geëvacueerd en verzegeld. Daarop heeft Urenco op het dak, waar de ventilatie uitmondt, metingen uitgevoerd. Hierbij is de aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid radioactieve stoffen vastgesteld.” Niets over het verloop van het incident zelf en niets over of de filters dan niet goed werken, of er helemaal niet zijn. Lees verder

Urenco incident update: productiehallen nog buiten bedrijf

urenco-gronau-buttonNa het incident vorige week bij uraniumverrijker Urenco in Almelo, waarbij op het dak licht verrijkt uranium werd aangetroffen, liggen volgens een mededeling van Urenco,[1] nog steeds twee productie hallen (hal 3 en 4 van de SP-5) stil. De oorzaak van het incident is nog niet bekend. Uit metingen blijkt dat er verder “geen verhoogde waarden zijn aangetroffen”. Urenco heeft en plan van aanpak aan de nucleaire autoriteit ANVS voorgelegd. “De ANVS heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde aanpak waardoor we nu over kunnen gaan tot uitvoering van het plan.” De hierarchie is duidelijk. Lees verder

Motie CDA over niet-verkopen Urenco

urenco-hekkenOp dinsdag 1 september kwam de Tweede Kamer terug van reces en er stond een zogenaamd Verlengd Algemeen Overleg over Staatsdeelnemingen op de agenda. In gewoon Nederlands betekent dat, dat er een commissievergadering over het onderwerp is geweest en dat plenair een extra ronde wordt gehouden om moties in te kunnen dienen. De commissievergadering ging vooral over de NS en de vertrekpremie van de directeur, maar Pieter Omtzigt (CDA) maakte van de gelegenheid gebruik om een motie in te dienen waarin gevraagd werd de aandelen van Urenco niet te verkopen. De reactie van minister van Financien Jeroen Dijsselbloem verzoekt de motie aan te houden tot na het debat over het wetsvoorstel over verkoop. Lees verder

Incident Urenco: verrijkt uranium buiten gebouw op het dak

urenco-gronau-buttonDonderdag 27 augustus schreven we over het incident bij uraniumverrijkingsfabriek in Almelo. Er was een lichte verhoging van radioactiviteit en in het ventilatiesysteem op het dak van SP5 was licht verrijkt uranium aangetroffen.
Tenminste dat schreven wij omdat vrijwel alle bronnen dat schreven. In één artikel in Tubantia stond echter dat “op het dak van SP5” radioactief materiaal was aangetroffen. Omdat verder overal sprake van het ventilatiesysteem op het dak was, namen we aan dat het een slordigheid van Tubantia was. Ook in de persmededeling van Urenco staat “in de ventilatiesystemen op het dak van de fabriek”. Maar in de Urenco-update van 15.20 uur over het incident staat het toch ook opeens echt: “De lichtverhoogde radioactiviteit die vanmorgen op ons dak is gemeten, is afkomstig van een beperkte hoeveelheid materiaal die inmiddels is opgeruimd.” Lees verder

Licht verhoogde straling na incident bij Urenco Almelo

urenco-gronau-buttonVanmorgen (donderdag) is er een incident geweest in de uranium verrijkingsinstallatie in Almelo. In een ruimte waar het verrijkte uranium vanuit de centrifuges wordt verzameld in cilinders is verhoogde straling gemeten. Volgens een woordvoerster van Urenco is op in het ventilatiesysteem op het dak van de SP5-hal een ‘kleine hoeveelheid licht verhoogd uranium’ aangetroffen. SP staat voor Seperation Plant. SP5 is de nieuwste hal.
De verrijkingshal zal nog “uren’ dicht blijven volgens Urenco.

Urenco halfjaarcijfers: waarschuwingen blijven

UrencoDe halfjaarcijfers (januari-juni 2015) van Urenco zijn gepubliceerd. Niet bijzonder interessant, maar de ‘outlook’ (de toekomst verwachting) is altijd wel aardig om te lezen. Er is een prijsdruk door “a relative slowdown of the nuclear fuel market and increased worldwide inventories in the coming years.” De ‘relative slowdown’ waarschuwing las je ook al een jaar geleden. Dat over de ‘increasing inventories’ ook, maar dat is zelfs sterk toegenomen: de waarde van de ‘inventory’ (voorraad) van Urenco is de eerste zes maanden van 2015 met meer dan 200 miljoen euro gestegen. Urenco erkent dat de toekomst van kernenergie in Japan onzeker blijft, ook al zijn de eerste reactoren net opgestart, maar “Urenco recognises that the nuclear industry is a long term business and will continue to provide its customers with the best possible service delivery and the highest level of quality and expertise.
En oja, ze laten ook nog weten dat de gesprekken met de regeringen “with respect to the future ownership“ voortgezet worden.

Rapportage 2014: meer ongewone gebeurtenissen

ongelukkenIn 2014 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties twintig meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Twee gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en achttien gebeurtenissen bij overige Nederlandse nucleaire installaties: Urenco 1 en de rest bij NRG (9 HFR en 8 bij de overige NRG nucleaire installaties). Het aantal ongewone gebeurtenissen is daarmee groter dan dat in de afgelopen jaren het geval was (namelijk twintig ten opzichte van een gemiddelde van zestien in de periode 2010-2014). Dit blijkt uit de Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014, die door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is samengesteld. Lees verder

Laka naar Raad van State om transporten Urenco te stoppen

Urencotransport-thumbDe Raad van State gaat zich buigen over het vervoer van uranium naar de Almelose verrijkingsfabriek Urenco. Bij Urenco wordt met uranium gespeculeerd. Uraniumvervoer voor speculatie is in Nederland echter verboden. Als de Raad van State stichting Laka gelijk geeft, kunnen er geen nieuwe vergunningen voor uraniumvervoer naar Urenco worden afgegeven.
Uit hoorzittingen van de Amerikaanse senaat bleek eind vorig jaar dat de Amerikaanse bank Goldman Sachs speculeert met uranium. Dat doen ze, zo bleek uit de verhoren, wereldwijd op een aantal locaties. Eén van die locaties is het Urenco-terrein in Almelo. Dit heeft de minister van Economische Zaken Henk Kamp bevestigd in antwoord op vragen van GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Lees verder

26 april: Tsjernobyl herdenking Urenco Almelo

tsjernobyl-oplandOp zondagmiddag 26 april 2015 organiseert de stichting Vredes- En Duurzaamheids-Activiteiten Netwerkstad (stichting VEDAN) vanaf 14.00 uur bij de hoofdpoort van Urenco aan de Bornsestraat in Almelo een demonstratieve herdenking van de kernramp in Tsjernobyl.
Zondag is het precies 29 jaar geleden dat de ramp in Tsjernobyl begon. ‘Begon’, want de ramp is nog lang niet over. Een groot gebied is nog steeds onbewoonbaar en zal dat nog lang blijven. Er wordt langzaamaan begonnen met de ontmanteling van de andere 3 reactoren van het nucleaire complex. De sarcofaag die onmiddellijk na de ramp gebouwd werd over de reactor, is lek en staat op instorten, maar de vervangende koepel is nog steeds niet af, o.a. door een chronisch tekort aan geld. Minstens twee keer per jaar verschijnt er een bericht dat bijv. de wilde zwijnen in Zuid-Duitsland nog te radioactief besmet zijn voor consumptie. En dan hebben we het nog niet gehad over de gevolgen voor mens en milieu. Lees verder

Voor zomer meer over verkoop Urenco

UrencoMinister van Financiën Dijsselbloem heeft laten weten dat hij verwacht meer te kunnen zeggen over de onderhandelingen over de verkoop van het Nederlandse deel van Urenco voor het zomerreces. Hij laat ook weten dat het moeizame onderhandelingen zijn om te komen tot garanties (beschreven in z’n brief van 23 mei 2013) zonder dat er een meerderheid in aandelen is. Het zijn Dijsselbloem’s antwoorden op vragen naar aanleiding van het rapport over de Staatsdeelnemingen 2013. Het zijn 175 blz en een heel klein gedeelte gaat maar over Urenco (of eigenlijk de Nederlandse tak Ultra Centrifuge Nederland BV -UCN). Maar voor ons zijn natuurlijk ook de vragen en antwoorden interessant over de Covra en het Waarborgfonds Eindberging Radioactief afval. Lees verder