Categorie archief: Verrijking

GroenLinks: vragen over uraniumtransport

GroenLinks in Almelo stelt vragen naar aanleiding van het uraniumtransport vorige week woensdag (28 febr.) van Urenco in Gronau via Almelo naar Rotterdam. GroenLinks wil weten of het gemeentebestuur op de hoogte was van een treintransport en vraagt zich af of zulke transporten geen gevaar opleveren voor het ROC en andere bebouwing langs het spoor. Verder wil GroenLinks weten hoe het gemeentebestuur zich opstelt tegenover Urenco, nu dat wordt beschuldigd van het dumpen van verarmd uranium in Rusland. [lees hier de vragen]

Protest tegen uraniumtransport

Leden van GroenLinks Overijssel demonstreren op het station van Almelo tegen een transport van verarmd uranium van Gronau naar Rotterdam. Urenco, de eigenaar van de fabriek in Gronau (en die in Almelo) verscheept enorme hoeveelheden verarmd uranium naar Rusland onder het mom van herverrijking. Feit is echter dat verreweg het meeste materiaal in Rusland blijft en het daardoor in feite dumpen van radioactief afval wordt. De transporten vinden regelmatig plaats en stuiten vooral in Duitsland en Rusland op veel tegenstand. Eind januari zijn er eindelijk ook in Nederland Kamervragen over gesteld, maar de antwoorden zijn er nog niet (zie ook: 29 januari). De containers worden vervoerd met het schip MV Doggersbank van de in Delfzijl gevestigde rederij Wagenborg. Diezelfde rederij vervoerde begin jaren '80 ook het radioactief afval dat in zee werd gedumpt.

Evaluatie Staatsdeelneming UCN: geen verkoopplannen.

Elke vijf jaar evalueert de staat haar deelnemingen. In november 2004 was dat weer het geval maar de evaluatie voor de deelneming in de UCN was toen nog niet gereed. Die is pas dooor de Minister van Financien op 27 januari naar de Kamer gestuurd. Niet zo verschrikkelijk interessant (behalve als uitleg over de structuur van de UCN en Urenco), maar hier is de conclusie: "De redenen om in 1969 UCN op te richten, spelen thans geen rol meer. De publieke belangen rond de UC-technologie en verrijking van uranium worden geborgd door publiekrechtelijke instrumenten (Verdrag van Almelo en vergunningen). De financiële resultaten van UCN zijn goed en vormen derhalve geen belemmering voor een verkoop van het aandelenbelang van de Staat in UCN. Uit het corporate governance gedeelte van de evaluatie blijkt dat er geen statutaire of wettelijke beperkingen zijn die een verkoop van het aandelenbelang belemmeren.
Om diverse redenen worden er echter vanuit de Staat geen initiatieven ontplooid om op korte termijn over te gaan tot verkoop van UCN. Dit heeft te maken met de gevoelige geo-politieke situatie rond nucleaire aangelegenheden, de bestaande onzekerheden op het vlak van de voorgenomen joint venture tussen Urenco en Aréva en de investering in de VS. De Staat zal zijn aandeelhouderschap in UCN op zakelijke wijze voortzetten"

Vergunning uitbreiding Urenco vernietigd

De uitbreidings-vergunning van de verrijkingsfabriek in Almelo is door de Raad van State vernietigt. In de bodemprocedure, aangespannen door Milieudefensie, werd aangetoond dat door de overheid niet voldaan is aan de verplichting omwonenden op de hoogte te stellen van de uitbreidingsplannen. De staat (Van Geel als staatssecretaris va Milieu) had in de vergunning en de pleitnota (en zelfs tot op de zitting) volgehouden dat aan die plicht wel is voldaan. De Raad van State besloot echter dat dat niet zo was en vernietigde de vergunning op procedurele gronden. Hierdoor is niet inhoudelijk ingegaan op de bezwaren tegen de uitbreidings-vergunning, en moet de vergunnings-procedure opnieuw doorlopen worden.

Kamerbrief over ‘betrokkenheid Urenco bij ontwikkeling nucleaire wapens’

Minister van Buitenlandse Zaken, Bot, heeft de Tweede Kamer informatie gegeven over de betrokkenheid van Urenco in Almelo bij de ontwikkeling van nucleaire wapens. Nogmaals wordt al de bekende informatie herhaald over Khan, maar zelfs de naam van Slebos komt in de hele brief niet voor. Lees hier de brief aan de Kamer, en lees hier de Greenpeace notitie over proliferatie van nucleaire kennis en materialen.

Kerngeleerde Abdul Quadeer Kahn bekent verkoop kennis

De Pakistaan, die ook in Nederland zijn kennis heeft opgedaan, heeft bekend kerntechnologie te hebben doorgespeeld aan Iran, Libië en Noord-Korea. Twee dagen eerder was hij ontslagen als wetenschappelijk topadviseur van de de regering. Zijn ontslag als onderzoeker drie jaar geleden, kreeg hij waarschijnlijk onder zware Amerikaanse druk. De technologie werd gebruikt voor het Pakistaanse kernwapenprogramma. Kahn zou hebben gehandeld in het belang van de islamitische zaak. Dit blijkt uit NRC Handelsblad waarin sprake is van een uitgebreid netwerk waarlangs levering van technologie en kennis voor de verrijking van uranium liep. Ook drie Duitsers en een Nederlander zouden erbij betrokken zijn geweest.

Pakistan als exporteur van nucleaire technologie, verkregen van Urenco

Uit onderzoek naar de nucleaire projecten van Noord-Korea, Iran en Libië komt Pakistan naar voren als middelpunt van een los netwerk van verspreiders van kerntechnologie. Het netwerk, met veel aanbieders en tussenpersonen, strekt zich uit van Duitsland tot Dubai en van China tot Zuid-Azië. Veel wegen lijken te leiden naar het Khan Onderzoekslaboratorium in Kahuta, waar Pakistans eigen bom is ontwikkeld. Naar de bronnen van het Libische uraniumverrijkingsprogramma wordt nog gezocht, maar betrokkenen in de New York Times wijzen op 'verbindingen' met de nucleaire programma's van Pakistan en Iran.  De vader van de Pakistaanse kernbom, Dr. Abdul Qadeer Khan, kopieerde in de jaren zeventig de blauwdruk van de bouw van een ultracentrifuge in Almelo. (lees hier meer over de schandalen rond verrijking en Urenco op website van NENO)

Inspraak uitbreiding Urenco Almelo

Op dinsdag 19 augustus is er in Almelo een hoorzitting over de geplande uitbreiding van de Urenco verrijkingsfabriek in Almelo (19.00 uur, Theaterhotel, Schouwburgplein 1). Urenco heeft vergunning aangevraagd om de capaciteit uit te breiden van 2800t naar 3500t. (swu/j).
Bezwaren kunnen tot 3 september ingediend worden bij het ministerie van VROM in Den Haag. (Postadres: Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag). Leuk detail: zelfs op de website van VROM wordt Urenco een 'opwerkingsfabriek van uranium' genoemd! Ondertussen is die blunder na onze melding na twee dagen veranderd.

URENCO Gronau: Mogelijk alle UF6 transporten via Nederland

Op een hoorzitting over de uitbreiding van de URENCO-verrijkingsfabriek in het Duitse Gronau (van 1800 naar 4500 ton SWU) werd bekend dat de fabriek overweegt alle transporten dor Nederland te laten rijden. Begin juni werd al bekend dat Railion dit jaar 4 transporten (van telkens 4 containers) vervoert per rail naar Rotterdam. Uraniumhexafluoride (UF6) is niet erg radioactief maar wel chemisch gevaarlijk. Als het in contact komt met water (lucht) ontstaan er uranyl fluoride en fluorwaterstof, twee extreem chemisch giftige stoffen.
(lees hier ook meer over de gezondheidseffecten van blootstelling aan UF6)