Categorie archief: Verrijking

Uranium uit Almelo in Rusland

Volgens een reportage van het Duitse tv-programma Frontal 21 (ZDF), gewijd aan de export van (verarmd) uranium door Urenco naar Rusland, komt minder dan 10% van het geëxporteerde hoeveelheid terug; liggen de vaten te roesten in de buitenlucht en gebeuren er regelmatig ongelukken met het UF6 waarbij ook doden zijn gevallen. Hoewel logischerwijs de focus van het Duitse programma op het uranium uit Gronau ligt, exporteert de verrijkingsfabriek in Almelo via precies de zelfde route naar precies dezelfde locaties haar afval. De Frontal 21 uitzending en een transcript was te vinden op de website van de ZDF en nu op youtube. Lees verder

Doggersbank zorgt voor opzien in Finland

Het transport met verarmd uranium naar Rusland afkomstig uit Gronau en Almelo zorgt nu ook in Finland voor onrust. Blijkbaar was de Finse regering onwetend van de transporten door hun territoriale wateren. Na een kritische documentaire van de Finse tv, waarvoor eind april ook in Almelo opnames zijn gemaakt en door protesten van anti-kernenergie-activisten, wil de Finse premier Matti Vanhanen een rapport van de Maritieme autoriteiten over de transporten.
Het Nederlandse schip Doggersbank vertrok 11 mei uit Rotterdam met 1000t uranium-hexafluoride en is vanmorgen (16 mei) in St. Petersburg aangekomen.

Factsheet over export uranium naar Rusland

Binnenkort, misschien al op woensdag 9 mei, wordt er weer verarmd uranium getransporteerd van Gronau en Almelo naar de Rotterdamse haven voor export naar Rusland. Het protest lijkt te groeien: in Duitsland, in Rusland maar nu ook in Nederland. Een factsheet is gemaakt over de transporten die hier te downloaden is. Daaruit blijkt dat er ruim 200 transporten met uraniumhexafluoride per jaar plaats vinden van en naar Almelo en dat dat UF6 naast radioactief, chemisch zeer gevaarlijk is. De transporten van Gronau gaan over het spoor, die van Almelo over de weg. Van Rotterdam gaan ze naar St. Petersburg, waarna het materiaal nog weer duizenden kilometers per trein wordt vervoerd.

RvS: Verarmd uranium mag naar Rusland

Urenco in Almelo mag 375 containers met verarmd uranium naar Rusland exporteren. Dat heeft de Raad van State bepaald. Het ministerie van VROM gaf Urenco daarvoor in december 2006 een vergunning. Greenpeace eiste voor de Raad van State dat die vergunning werd ingetrokken. In Rusland wordt het uranium herverrijkt, maar slechts een klein deel komt terug naar Nederland. Daarom is het volgens Greenpeace het 'zich ontdoen' van splijtstoffen. Volgens het ministerie is er geen sprake van afval, omdat alles wordt hergebruikt.
Greenpeace verwacht dat begin mei weer transporten met verarmd uranium vanuit Almelo per vrachtwagen richting de Rotterdamse haven zullen gaan.

VROM: “geen dumping afval Urenco in Rusland”

De antwoorden zijn eindelijk binnen van de Kamervragen die Samsom (PvdA) op 31 januari heeft gesteld over het dumpen van nucleair afval in Rusland. Het gaat om verarmd uranium dat Urenco (ook de verrijkingsfabriek in Almelo) vervoerd naar Rusland, met als officiële reden herverrijking tot natuurlijk niveau. Volgens de minister gaat het niet om afval, want het is een grondstof en een deel ervan (20% volgens de minister) wordt aan Urenco teruggeleverd. Er zijn ook "geen indicaties dat de opslag (…) op een niet adequate wijze plaatsvindt".
Volgens een nieuw rapport van het WISE-Uranium Project ("Underfeeding at Urenco's Gronau uranium enrichment plant results in reasons for tails exports to Russia becoming obsolete") is het percentage splijtbaar U-235 in het uranium ondertussen zo laag dat het economisch gezien onzin is om dat naar Rusland te vervoeren voor herverrijking. Door die lage 'tails assay' is het percentage dat terug komt zo weinig, dat er gesproken moet worden van een de facto dumping.

GroenLinks: vragen over uraniumtransport

GroenLinks in Almelo stelt vragen naar aanleiding van het uraniumtransport vorige week woensdag (28 febr.) van Urenco in Gronau via Almelo naar Rotterdam. GroenLinks wil weten of het gemeentebestuur op de hoogte was van een treintransport en vraagt zich af of zulke transporten geen gevaar opleveren voor het ROC en andere bebouwing langs het spoor. Verder wil GroenLinks weten hoe het gemeentebestuur zich opstelt tegenover Urenco, nu dat wordt beschuldigd van het dumpen van verarmd uranium in Rusland. [lees hier de vragen]

Protest tegen uraniumtransport

Leden van GroenLinks Overijssel demonstreren op het station van Almelo tegen een transport van verarmd uranium van Gronau naar Rotterdam. Urenco, de eigenaar van de fabriek in Gronau (en die in Almelo) verscheept enorme hoeveelheden verarmd uranium naar Rusland onder het mom van herverrijking. Feit is echter dat verreweg het meeste materiaal in Rusland blijft en het daardoor in feite dumpen van radioactief afval wordt. De transporten vinden regelmatig plaats en stuiten vooral in Duitsland en Rusland op veel tegenstand. Eind januari zijn er eindelijk ook in Nederland Kamervragen over gesteld, maar de antwoorden zijn er nog niet (zie ook: 29 januari). De containers worden vervoerd met het schip MV Doggersbank van de in Delfzijl gevestigde rederij Wagenborg. Diezelfde rederij vervoerde begin jaren '80 ook het radioactief afval dat in zee werd gedumpt.

Evaluatie Staatsdeelneming UCN: geen verkoopplannen.

Elke vijf jaar evalueert de staat haar deelnemingen. In november 2004 was dat weer het geval maar de evaluatie voor de deelneming in de UCN was toen nog niet gereed. Die is pas dooor de Minister van Financien op 27 januari naar de Kamer gestuurd. Niet zo verschrikkelijk interessant (behalve als uitleg over de structuur van de UCN en Urenco), maar hier is de conclusie: "De redenen om in 1969 UCN op te richten, spelen thans geen rol meer. De publieke belangen rond de UC-technologie en verrijking van uranium worden geborgd door publiekrechtelijke instrumenten (Verdrag van Almelo en vergunningen). De financiële resultaten van UCN zijn goed en vormen derhalve geen belemmering voor een verkoop van het aandelenbelang van de Staat in UCN. Uit het corporate governance gedeelte van de evaluatie blijkt dat er geen statutaire of wettelijke beperkingen zijn die een verkoop van het aandelenbelang belemmeren.
Om diverse redenen worden er echter vanuit de Staat geen initiatieven ontplooid om op korte termijn over te gaan tot verkoop van UCN. Dit heeft te maken met de gevoelige geo-politieke situatie rond nucleaire aangelegenheden, de bestaande onzekerheden op het vlak van de voorgenomen joint venture tussen Urenco en Aréva en de investering in de VS. De Staat zal zijn aandeelhouderschap in UCN op zakelijke wijze voortzetten"

Vergunning uitbreiding Urenco vernietigd

De uitbreidings-vergunning van de verrijkingsfabriek in Almelo is door de Raad van State vernietigt. In de bodemprocedure, aangespannen door Milieudefensie, werd aangetoond dat door de overheid niet voldaan is aan de verplichting omwonenden op de hoogte te stellen van de uitbreidingsplannen. De staat (Van Geel als staatssecretaris va Milieu) had in de vergunning en de pleitnota (en zelfs tot op de zitting) volgehouden dat aan die plicht wel is voldaan. De Raad van State besloot echter dat dat niet zo was en vernietigde de vergunning op procedurele gronden. Hierdoor is niet inhoudelijk ingegaan op de bezwaren tegen de uitbreidings-vergunning, en moet de vergunnings-procedure opnieuw doorlopen worden.