Categorie archief: Privatisering

‘Strengster Vertraulichkeit’ over verkoopplannen Urenco

urenco-centrifugeOok leden van de Duitse Bondsdag krijgen geen antwoord op vragen over hoe het nu staat met de verkoopplannen van Urenco. Hubertus Zdebel (Die Linke) had naar aanleiding van de berichten dat in Nederland minister Dijsselbloem bezig is met een wetsvoorstel die de verkoop moet regelen, vragen gesteld over hoe het daar nu mee staat. Hij krijgt geen antwoord, behalve dat het klopt dat er in Nederland gewerkt wordt aan een wetsvoorstel dat bij verkoop moet regelen dat de bestaande controlerende rechten in volle omvang blijven bestaan. Maar verder doet iedereen er het zwijgen toe: "Hinsichtlich der Inhalte von Treffen zwischen den Vertragsstaaten hat sich die Bundesregierung gegenüber den URENCO-Partnerstaaten zu strengster Vertraulichkeit verpflichtet.".

Verkoop Urenco: ligt Nederland dwars?

urenco-centrifugeBritse en Duitse ambtenaren gaan deze week overleggen over hoe de impasse over de verkoop van Urenco kan worden doorbroken. Volgens Sky News ligt vooral Nederland dwars over voorwaarden van verkoop: “securing the approval of the third investor - the Dutch state - is proving excessively complex.” Vorige week maandag waren in Den Haag gesprekken tussen Nederlandse en Duitse ambtenaren, maar daar is nog niets over bekend geworden. Het Verenigd Koninkrijk hoopt 3 miljard euro te verdienen met de verkoop van haar derde-deel en het hele Urenco-concern moet ongeveer 10 miljard opbrengen. Maar voor verkoop van (een deel) van het bedrijf is de toestemming nodig van alles drie aandeelhouders: de Britse en Nederlandse Staat en de Duitse bedrijven (die samen een derde deel bezitten) E.On en RWE. Lees verder

26 oktober: Debat over privatisering Urenco

Samen met Vedan organiseert Laka op maandag 26 oktober in Almelo een debat over de mogelijke verkoop van uraniumverrijker Urenco. Zoals bekend is de Nederlandse regering bezig de verkoop van uraniumverrijkingsfabriek Urenco voor te bereiden. In mei 2013 werd die privatisering aangekondigd in een brief aan de Kamer, die daar in december 2013 een hoorzitting over organiseerde. Daarna bleef het stil. Minister Dijsselbloem zegt dat het geen zin heeft om het Nederlandse aandeel in staatshanden te houden omdat het Verenigd Koninkrijk haar aandeel ook verkoopt en dan het grootste deel in private handen is. Nederland zou volgens hem met een minderheidsaandeel niets meer te zeggen hebben. Lees verder

Motie CDA over niet-verkopen Urenco

urenco-hekkenOp dinsdag 1 september kwam de Tweede Kamer terug van reces en er stond een zogenaamd Verlengd Algemeen Overleg over Staatsdeelnemingen op de agenda. In gewoon Nederlands betekent dat, dat er een commissievergadering over het onderwerp is geweest en dat plenair een extra ronde wordt gehouden om moties in te kunnen dienen. De commissievergadering ging vooral over de NS en de vertrekpremie van de directeur, maar Pieter Omtzigt (CDA) maakte van de gelegenheid gebruik om een motie in te dienen waarin gevraagd werd de aandelen van Urenco niet te verkopen. De reactie van minister van Financien Jeroen Dijsselbloem verzoekt de motie aan te houden tot na het debat over het wetsvoorstel over verkoop. Lees verder

Voor zomer meer over verkoop Urenco

UrencoMinister van Financiën Dijsselbloem heeft laten weten dat hij verwacht meer te kunnen zeggen over de onderhandelingen over de verkoop van het Nederlandse deel van Urenco voor het zomerreces. Hij laat ook weten dat het moeizame onderhandelingen zijn om te komen tot garanties (beschreven in z’n brief van 23 mei 2013) zonder dat er een meerderheid in aandelen is. Het zijn Dijsselbloem’s antwoorden op vragen naar aanleiding van het rapport over de Staatsdeelnemingen 2013. Het zijn 175 blz en een heel klein gedeelte gaat maar over Urenco (of eigenlijk de Nederlandse tak Ultra Centrifuge Nederland BV -UCN). Maar voor ons zijn natuurlijk ook de vragen en antwoorden interessant over de Covra en het Waarborgfonds Eindberging Radioactief afval. Lees verder

Dijsselbloem werkt aan wetsvoorstel verkoop Urenco

Vorige week meldden we al dat de Provincie Overijssel tegen verkoop van het Nederlandse deel van de uraniumverrijker Urenco is. Dat bleek uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van GroenLinks. Nu ook de letterlijke antwoorden gepubliceerd zijn, blijkt er ook nog in te staan dat minister Dijsselbloem (Financien) een wetsvoorstel voorbereidt “omtrent de voorwaarden en de waarborging van publieke belangen bij een mogelijke verkoop van aandelen Urenco.”
Het zou ongeveer het eerste beleidsmatige teken van leven zijn na zijn brief van mei 2013 waarin hij het voornemen aankondigt om de aandelen te verkopen.

GS Overijssel tegen verkoop Urenco; beantwoording Kamervragen uitgesteld

De Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn tegen de verkoop van Urenco Nederland. Dat blijkt uit de antwoorden op vragen van GroenLinks Overijssel. Het provinciebestuur schrijft dat het van de hand doen van het belang niet gewenst is vanwege de publieke belangen rond het non-proliferatieverdrag en de werkgelegenheid.
De PvdA (het congres stemde zoals eerder gemeld tegen een motie om Urenco niet te verkopen) is in de Provinciale Staten (nog) de tweede partij, maar zit niet in Gedeputeerde Staten. VVD (in de Kamer voor verkoop) daarentegen wel. Lees verder

RWE: “Nederland boekt vooruitgang verkoop Urenco”

De, Nederlandse, directeur van het Duitse bedrijf RWE Peter Terium, heeft in een interview in Davos Zwitserland gezegd, dat hij voorziet dat de verkoop van Urenco (waar RWE zoals bekend de helft van de Duitse aandelen van bezit) niet voor 2016 gaat gebeuren.

Opmerkelijker is dat hij ook zegt dat Nederland, waar veel reserveringen zijn over de verkoop, “has made some real progress.” Helaas zegt hij niet wat die vooruitgang dan is. Zou kunnen dat hij doelt op het PvdA-congres dat afgelopen zondag de motie tegen de verkoop van het Nederlandse deel van Urenco, verwierp. Dat maakt het eenvoudiger voor het kabinet (en specifiek PvdA-minister Dijsselbloem) om verder te gaan.

Verder hoor je er verbazingwekkend weinig over uit de politiek.

PvdA-congres stemt voor verkoop Urenco

Gisteren, zondag 18 januari, was er op het veelbesproken PvdA-congres ook een motie over de verkoop van Urenco: Nederlands deel Urenco niet verkopen was de titel ervan. Het was een motie tegen de privatisering van het Nederlandse deel van het uraniumverrijkingsconglomeraat en “te overwegen het Duitse deel van Urenco over te nemen als dat zou worden afgestoten”. En wel omdat voor verrijken de hoogste norm van veiligheid moet gelden en dat voor “private partijen vaak overwegingen van winst en verlies zwaarder wegen dan die van veiligheid”. Bijkomende reden is dat er wel meer verzelfstandigd is waar we spijt van hebben gekregen.
Onder de motie had het partijbestuur vast het “preadvies: afwijzen” toegevoegd. Dat gebeurde dan ook. Het congres stemde in meerderheid tegen de motie en ging dus mee met minister van Financiën Dijsselbloem die het Nederlandse deel van Urenco graag wil verkopen. Lees verder

Urenco naar de beurs?

ucn-004Reuters meldt dat de eigenaren van het uraniumverrijkingconglomeraat Urenco nu het plan hebben om met het bedrijf naar de beurs te gaan. Voorkeur is nog steeds verkoop in een veiling aan de hoogste bieder, maar dat is op dit moment niet eenvoudig. Belangrijkste reden daarvan schijnt te zijn dat potentiële kopers moeite hebben met het uitgeven van grote bedragen. Areva, het Franse staatsbedrijf en de belangrijkste kandidaat, heeft het de laatste weken zeer moeilijk. De Franse staat die tot nu toe altijd geld toelegt, zal dat toch ook, gezien de begrotingssituatie, steeds minder makkelijk doen. Hierdoor zou de interesse in Urenco afgenomen zijn.
Een ’initial public offering’ (IPO) waar nu sprake van is, is een eerste stap van privé naar publiek bedrijf. In dit geval zijn die termen misleidend omdat het nu een publiek bedrijf is (immers in handen van overheid) en juist geprivatiseerd gaat worden. Welke consequenties een beursgang heeft voor alle voorwaarden die vooral de Nederlandse regering stelt ten aanzien van proliferatie, geheimhouding, is onduidelijk. Reuters meldt dat ze niemand konden bereiken van de Nederlandse regering om commentaar op het bericht te geven. Lees verder