Unieke uitgaven in Laka-bibliotheek

(w.o. uit periode tot en met 1965)

Unique books at the Laka-library

(a.o. from period until 1965)


1922De atoombom, Sept. 1945
Die Prinzipien der Atomdynamiek -J. Stark

1930
Radioactiviteit en Atoomtheorie -G.J.Sizoo

1938
Madame Curie. Haar leven en haar werk -Eve Curie

1940
Why smash Atoms? -A.K. Solomon

1942
Einfürung in der Kernphysik (2 delen) -W. Riezler

1943
Atomen worden verbrijzeld -Dr. H.J. Flechtner

1945
Atoomkrachten. Hun ontdekking en beteekenis -I.J. Moerkerk
De atoombom -I.L. de Roos
Atomic Energy in the coming era -D.Dietz
Atomic Energy in War and Peace -G.G. Hawley / S.W. Leifson
Mr. Tompson explores the Atom -G.Gamow
The Atomic Age opens -Pocketbooks inc.

1946
Wat weten wij van atomen en atoomsplitsing -Dr.Ir. N.J.A.Taverne
Wereld (populair wetenschappelijk maandblad) -
Atoomsplitsing -Dr. H. Groot
De Atoombom -W. Vogt, voorzitter AVRO
Atomkraft  -H. Friedel

1947
Chemistry in Wartime in the Netherlands -Netherlands Chemistry Society
Science News. Atomic Energy Number -R.E.Peierls, J.Enogat
Wetenschappelijke grondslagen en technische aspecten van de productie van energie door splijting van zware atoomkernen -H. Brinkman

1949
Atoomenergie en zijn gevolgen -Prof.Dr. P.M.S. Blackett
Constructive uses of Atomic Energy -S.C. Rothmann

1950Onze vriend het atoom, 1959
De wereld van het atoom -Dr. Fritz Kahn
Atomic Energy -J.L.Crammer & R.E. Peierls
Nieuwe Atomen -Otto Hahn
Van Spierkracht tot Atoomkracht -Prof. Dr. D.H.Wester
Pocket encyclopedia of atomic energy -F. Gaynor

1951
Het nooit rustend atoom -Alfred Romer

1952
Harwell. The British AE Research Establishment 1946-1951 -Her Majesty's stationery office

1954
Britain's Atomic Factories. The story of Atomic Energy Production in Britain -K.E.B. Jay, Div. Atomic Energy
A history of the redox ruthenium problem; Status of ground contamination problem -D.P. Ebright; H.M. Parker

1955
Kernenergie; een inleiding tot de reactorkunde -Dr. M. Bogaardt & B. de Boer
Kernenergie; ellende of welvaart -Dr. W.K.H. Feuilleton de Bruyn
Le CEN de Saclay -CEA
Atoomkracht in dienst van de vrede -U. Nations Information Service
Atomkraft und menschliche Freiheit -J. Robert Oppenheimer

1956
Das Atomzeitalter und unsere Biologische Zukunft -Holger W. Bröndsted
Stralende wolken. Radio-activiteit -L.J.L. Deij /AO-reeks nr. 636
Calder hall. The Story of Britain's first Atomic Power Station -Kenneth Jay, Harwell
Nuclear reactor engineering -S. Glasstone
Atoomgevaar? Dan zeker B.B. -St. Bev. Bescherming Bevolking

1957
Het tijdperk der atoomenergie -Carl Friedrich von Weizsäcker
Kernenergie en haar toepassingen in vredestijd -Dr. Gerald Wendt
Atomen. Een arts over Atoom-gebruik en zijn consequenties -Dr. S. Schmidt
Leven met atomen. De atoomkracht in dienst van welvaart en vrede -Mr. H.C.M. Edelman
Atomic radiation and life -Peter Alexander
Rapport betreffende de gevaren, die kunnen ontstaan tengevolge van de verspreiding van radio-actieve producten door experimentele kernenergie-explosies -Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Radioactieve besmetting van de biosfeer in Nederland -Joh. Blok
Water, Bodem, Lucht -
Peacetime uses of atomic energy -Martin Mann
Verdrag tot Oprichting Europese Gemeenschap Atoomenergie -Euratom
Generating station at Hunterston -Secretary of State
Deze tijd van Atomen (The New Atomic Age) -Verenigde Naties
Kernsplijting, energieproduktie en chemie -RCN/Chemies Weekblad
Het Atoom (catalogus bij tentoonstelling Schiphol: Juni-Sept) -St. Internationale tentoonstelling
Von der Uranspaltung bis Calder Hall -Bagge/Diebner/Jay
Het atoom  -L. de Vries
Licht van duizend zonnen. Het noodlot der atoomvorsers -Robert Jungk
Atoomgevaar II. Radio-actieve neerslag -St. Bev. Bescherming Bevolking

1958
Fourth Annual Report 1957-58 -UKAEA
Calder Hall. A technical survey -UKAEA
Energy for man -Hans Thirring
Gevaren der radioactiviteit -A.T. van Duin
Deze tijd van Atomen -Verenigde Naties
The Nuclear Energy Industry of the United Kingdom -UKAEA
Report on the Position of Nuclear Industries in the Community -Euratom
Rapport inzake de toestand van de industrie op het gebied  van de kernenergie in de gemeenschap -Euratom
Onze toekomst en de kernenergie. Mogelijkheden en gevaren -Edward Teller/Albert L.Latter
Atomium 58 -vzw Atomium
Max Planck -D. Burger, AO-reeks
Weltenergiewirtschaft -F. Baade
 The Atomic Nucleus  -M.Korsunsky

1959
Instrumentatie voor subkritische homogene suspensiereactor -Went, v Zolingen, e.a.
Het atoom -Jerry Korn
Radiation, Genes & Man -Br. Wallace & Th. Dobzhansky
Fifth Annual Report 1958-59 -UKAEA
Het wrekend atoom -Orde der Verdraagzamen
Onze vriend het atoom -Heinz Haber
Vernietigingsoorlog en kernenergie -C. vd Berg
Medical survey of Rongelap people, March 1958, four years after exposure to fallout. BNL 534 (T-135) -R.A. Conard e.a.
 

1960
RCN Petten -W.J.A. Schouten / AO-Reeks
Potential Nonnuclear Uses for Depleted Uranium -Nelson/Carmichael
Schatgravers van onze tijd -H. Steinert
De greeg naar het atoom -O.W. Gail
Im- en Export van elektriciteit -A. van Ganswijk, AO-reeks
Niels Bohr -J.Weenen, AO-reeks
Atomic energy in the Soviet Union -A. Kramish
Medical survey of Rongelap people five and six years after exposure to fallout. BNL 609 (T-179) -R.A. Conard e.a.
Instrumentation for a subcritical homogeneous suspension reactor -J.J. Went e.a.
Aan de poorten van een nieuwe tijd -H.C.M.Edelman e.a.
Straling en stralingsgevaar -J.Schubert, R.E.Lapp
Tussen atomen en elementen -J.D de Greef

1961
Physical aspects of Aqueous Homogeneous Suspensie Reactor -Kersten/Went/vZolingen
Versuchsatomkraftwerk Kahl -Atom
D.E.R.E. information booklet (Dounreay) -UKAEA
Safe operation of critical assemblies and research reactors -IAEA
Mens, plant, dier en radioactieve besmetting -
Kernexplosionen und ihre Wirkungen -diverse auteurs
The Nuclear Energy Industry of the United Kingdom (2nd ed.) -UKAEA
Calder Hall -UKAEA
Atoms for industry. World Survey -Atomic Industrial Forum (US)

1962
Fysische aspecten van een waterige homogene suspensie-reactor -Kersten/Went/v.Zolingen
De oerkracht van het atoom. Grondslagen Atoomfysica -P.Kogan (W. der Wetenschap)
Hoe en waarom atoomenergie -Donald Barr
Verboden toegang voor het geweten -Eatherly/Anders
Kernenergie in opkomst -bundel art. Financieel Dagblad
Atomic Science, Bombs and Power -David Dietz
Metallurgy in nuclear power technology -J.C. Wright
Versnellers in de kernfysica -R.R.Wilson, R.Littauer

1963
Agaton Sox en de Atoom-Cola N.V. -N. Franzén
Fysische aspecten van homogene suspensiereactorproject -J.A.H. Kersten
A Subcritical Experiment for an Aqueos Homogeneous Suspension Reactor -J.A.H. Kersten / J.J. Went
EL 4 power station (Chinon) -EdF
Strahlen aus der Asche. Geschichte einer Wiedergeburt -Robert Jungk
Medical survey of Rongelap people eight years after exposure to fallout. BNL 780 (T-296)-R.A. Conard e.a.
The domesday dictionary -D.M. Kaplan, A. Schwerner

1964
Code of practice for the protection of persons exposed to ionising radiation in research and teaching -Ministry of Labor
Applications of large Radiation sources in industry -Nederlands Atoomforum
Moderne fysica I -Friedrich Kästner
Atomic Energy -Donald Barr
Chemical processing in the atomic energy industry -A.R. Cooper
Controlled thermonuclear reactions -L.A.Artsimovich
Dokumentatie bij het zevende algemeen verslag over de werkzaamheden van de gemeenschap -Euratom
Reactor Handbook. Vol.4. Engineering -S.McLain, J.H.Martens
Die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO): Entwicklung, Aufgaben und Bewertung. Diss. Göttingen -Madhu Joshi

1965
Twee weekelijkse standaardcursus voor officieren -ABCD-school/Marine
Radioactieve isotopen en straling in industrie en techniek -Euratom/Eurisotop
Industrieële toepassing van Activeringsanalyse -Nederlands Atoomforum
Some aspects of radon contamination following ingestion -W.von Döbeln, B.Lindell
Medical survey of the people of Rongelap and Utirik islands nine and ten years after exposure to fallout radiation. BNL 908 (T-371)-R.A. Conard e.a.
Reactortheorie  -K.L.A. Weimar (RCN)

Ongedateerd:
The Bountiful Atom -Phoenix Atoms for Peace (late '50s ?)
Mensen en atomen -J.W.A. SchoutenAsterix eta Zentral Nuklearra
Asterix eta Zentral Nuklearra - Basque Country (date unknown)Asterix et les Centrales Nucleaires
Asterix et les Centrales Nucleaires - France (date unknown)Asterix en de kerncentrale
Asterix en de kerncentrale - Netherlands (date unknown, +/- 1980)Asterix y las Nucleares
Asterix y las Nucleares - Spanish (date unknown)Asterix und das Atomkraftwerk
Asterix und das Atomkraftwerk - German (date unknown)Felix og Atomterroristerne
Felix og Atomterroristerne - Denmark (date unknown)