Adder: Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (Nieuws)

City: Arnhem
Year 26,
titledateauthor
Foto omslag2001-12-01
Te veel straling of junk science2001-03-01Geleijns, Koos
Nieuwe regelgeving op het gebied van ioniserende straling2001-03-01
Incidenten met radioactieve stoffen 1996-20002001-12-01Breas, Gerard
Duitse kuurbaden: 'Hallo, Radonia!'2001-03-01Tanner, Adam
Radioactieve stoffen in metaalschroot2001-03-01Klingenberg, Albert
Dreigende overschrijdingen van de nieuwe dosislimiet?2001-06-01Gelijns, Koos
Nogmaals schroot2001-09-01Klingeberg, Albert
Handhaving van de kernenergiewet bij de transporten van bestraald kernmateriaal2001-06-01Altena, W.J.
Besluit stralingsbescherming gepubliceerd2001-09-01Thijssen, Carel/ Zuur, Ciska
Gezamelijke studie dag BVS-NVS2001-03-01
Reorganisatie van opslag, verwerking en afvoer van radioactief afval bij de Eras2001-03-01Lokerse, August F./ Kicken Pierre J.H.
Uitspraak afdeling bestuursrechtspraak Raad van State inzake vergunning COVRA2001-06-01Sormani, Patricia
Boete voor tentoonstellen radioactieve mineralen2001-06-01
Jodium profylaxe bij kernongevallen2001-12-01
Beleidsnotitie rookmelders2001-09-01Hekker, Arthur
Kamervragen over (te) hoge stralingsdosis CT-scans bij kinderen2001-06-01
Kabinet koopt jodiumpillen in tegen aanslag kerncentrale2001-12-01
Berekening van de longkankerincidentie in Nederland door roken en blootstelling2001-09-01Leenhouts, Henk P./ Brugmans, Marco J.P.
Stralingsdosis voor blootgestelde werknemers bij de bereiding van een nieuw rad2001-06-01Bakker, W.H.
Zieke Fransen beschuldigen staat van laksheid2001-12-01
Revitalisatie nationaal plan kernongevallenbestrijding2001-12-01
Chapelcross incident2001-09-01
Radioactief ziekenhuisafval: wat doen we er mee?2001-03-01Selling Henk A.
UNSCEAR 2000: gecombineerde blootstelling aan straling en andere agentia2001-06-01Leenhouts, H.P.
Musea voor de stralingshygiënist2001-12-01
MRI voor het geleiden en evalueren van behandelingen van het bloedvaatstelsel2001-12-01Bartels, L.W.
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan ioniserende straling voor medisch2001-03-01Brugmans, M/ Buijs, W./ Geleijns, K./ Lembrechts, J.
WHO en het voorzorgprincipe2001-12-01Plas, Mirjam van der
Verwijdering GSM mastin Spanje2001-12-01
Al Qaueda zou op zoek geweest zijn naar nucleaire wapens2001-12-01
Röntgenstraling en zwangerschap2001-12-01
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan radon2001-09-01Lembrechts, Johan
De invloed van het loodschort op de effectieve dosis voor werkers bij medische2001-12-01Franken, Yuri/ Huyskens, Chris J.
Het nationale antennebeleid in de tweede kamer2001-06-01Koops, Frans
Stralingshygiëne rond molybdeenproductie2001-09-01Kerveling Buisman, A.S.
Blootstelling aan elektromagnetische velden in de beroepspraktijk2001-06-01Remkes, G.J.J.
Rusland arresteert twee mannen met nucleaire handelswaar2001-12-01
Persoonsdosimetrie voor externe blootstelling in Europa2001-12-01Dijk, Janwillem
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan externe straling vanuit de omgevi2001-09-01Blaauboer, Roelf
Stasi bestraalde dissidenten2001-03-01
cowboys op elektromagnetische velden2001-03-01Rongen, Eric van
Magnetische velden van hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen2001-06-01Plas, M. van der
Geen kanker door mobiel bellen2001-03-01Koops, Frans
Soldaten testen kleding2001-06-01
Geen gezondheidsrisico's van GSM antennes, maar toch liever geen antenne op mijn2001-03-01Koops, Frans
HO-166 geladen microsferen als therapie voor de behandeling van levermetastasen2001-06-01Nijsen, Frank
Milieuorganisatie opnieuw in actie tegen vervuilende praktijken opwerkingsfabrie2001-03-01
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan ioniserende straling door antropo2001-12-01Janssen, Martien
Het stralingshygiënisch gedrag van COVRA in 20002001-09-01Welbergen, J.
Gezondheidsrisico's van blootstelling aan verarmd uranium2001-09-01
Kerncentrale vraagt Greenpeace af te zien van acties2001-09-01
Te veel plutonium in grond bij Sellafield2001-06-01
Herwonnen uranium wijder verspreid dan gedacht2001-06-01
Doden door ontploffing in Russische nucleaire fabriek2001-06-01
Kazachstan neemt radioactieve lading in beslag2001-06-01
Dossier Balkansyndroom2001-03-01
« previous year - next year »
(issue view)
(default display)