Magazine:
Tag: LEGISLATION×

Description: international (or national) legislation on nuclear energy

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Alara: meer dan LNT Passchier, Prof. dr. W.F. 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION ICRP THE NETHERLANDS RADON RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION
Beleidsnotitie rookmelders Hekker, Arthur 01-09-2001 NVSN THE NETHERLANDS PARLIAMENT SMOKE DETECTORS LEGISLATION
Besluit detectie radioactief besmet schroot en Regeling detectie, registratie... Marjolein Biesot, VROM 01-12-2002 NVSN LIABILITY ILLEGAL TRADE COSTS NUCLEAR ENERGY THE NETHERLANDS RADIOACTIVE SCRAP METAL RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Besluit stralingsbescherming gepubliceerd Thijssen, Carel/ Zuur, Ciska 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION OCCUPATIONAL HEALTH ICRP THE NETHERLANDS RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS LICENSES LEGISLATION
Besluit stralingsbescherming vanaf 1 maart 2002 van kracht Vermeulen, Ton 01-01-2002 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS RADIATION PERMISSABLE LEVELS LEGISLATION
Bs en de ministriële regeling analyse gevolgen van ioniserende straling Delfini, Ginevra 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RADIATION PERMISSABLE LEVELS LEGISLATION
De staat versus EPZ Patricia Sormani 01-12-2002 NVSN BORSSELE EPZ COSTS NUCLEAR ENERGY LIFETIME EXTENSION THE NETHERLANDS LEGAL GOVERNMENT SEP CLOSURE TREATIES LEGISLATION
De zaak Van Helvert. Een casus uit de praktijk van de handhaving van de Kernener Meggelen, MR. J. van 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS RADIOACTIVE SCRAP METAL RIVM LEGISLATION
Dosimetrie in de radiologie, ervaringen van het demonstratieproject patiëntendos Teeuwisse, Wouter/ Geleijns, Koos/ Veldkamp, Wouter 01-01-2004 NVSN EU / EC THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RIVM RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Gezondheidrisico van blootstelling aan 50 Hz magnetische velden en het ... F.B.J. Koops 01-12-2002 NVSN EMF EU / EC HEALTH POPULATION COST - GENERAL THE NETHERLANDS NRPB RESEARCH INSTITUTEN GOVERNMENT RISK ANALYSE SOCIAL ASPECTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS SAFETY GENERAL LEGISLATION
Gloeikousjes nog steeds actief in Nederland Ad Koolwijk; VROM-infpectie regio Zuid-West 01-12-2003 NVSN INDUSTRIAL USE THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RIVM THORIUM LICENSES LEGISLATION
Handdosimetrie bij de productie van PET-radiofarmaca M.C.M. Claassen 01-12-2003 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RISK ANALYSE RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Handhaving van de kernenergiewet bij de transporten van bestraald kernmateriaal Altena, W.J. 01-06-2001 NVSN WASTE TRANSPORT THE NETHERLANDS RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Handhaving van het besluit detectie radioactief besmet schroot in 2003 Tijsmans, Miriam 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIOACTIVE SCRAP METAL VROM-INSPECTION LEGISLATION
Het beleid van de overheid ten aanzien van inwendige besmetting Vermeulen, Ton 01-01-2003 NVSN ICRP THE NETHERLANDS RADIATION MEASUREMENTS EMPLOYEES LEGISLATION
Het KEW dossier geautomatiseerd Joustra, K.D. 01-01-2002 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN LEGISLATION
Het nationale antennebeleid in de tweede kamer Koops, Frans 01-06-2001 NVSN EMF THE NETHERLANDS PARLIAMENT LEGISLATION
Incidenten met radioactieve stoffen 1996-2000 Breas, Gerard 01-12-2001 NVSN WASTE GENERAL CESIUM THEFT / MISSING THE NETHERLANDS RADIOACTIVE SCRAP METAL MISCELLANIOUS DEPLETED URANIUM LEGISLATION
Incidenten met radioactive stoffen in 2001 en 2002 Breas, Gerard/ Klingenberg, Albert 01-01-2003 NVSN EXPORT THE NETHERLANDS RADIOACTIVE SCRAP METAL RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen on-line! M.J.P. Brugmans; E.J. Meeuwsen 01-11-2003 NVSN EURATOM THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Juridische aspecten van door EPZ gesloten opwerkingscontracten Patricia A.A. Sormani 01-12-2003 NVSN EPZ THE NETHERLANDS REPROCESSING LEGISLATION
mr NABIS ( NAtuurlijke Bronnen van Ioniserende Straling) Zuur, Ciska 01-01-2004 NVSN CONTAMINATION THE NETHERLANDS RADIATION PERMISSABLE LEVELS LICENSES VROM-INSPECTION LEGISLATION
Naar een andere meldings en vergunningsplicht van ioniserende straling uitzenden Jong, Peter de 01-01-2004 NVSN EMF OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS NRG RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION
Nieuwe regelgeving op het gebied van ioniserende straling 01-03-2001 NVSN THE NETHERLANDS TRANSPORTS GENERAL LICENSES LEGISLATION
Nogmaals schroot Klingeberg, Albert 01-09-2001 NVSN CESIUM THE NETHERLANDS PARLIAMENT RADIOACTIVE SCRAP METAL LEGISLATION
NORM in de olie- en gaswinning. Omgaan met radioactiviteit en marge van Kernener Struik, Hans 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS RADIOACTIVITY GENERAL RADIUM RADIATION PERMISSABLE LEVELS LEGISLATION
Ontwerpbesluit tot wijziging van het "besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en r Vink, Miranda 01-01-2003 NVSN EURATOM EXPORT THE NETHERLANDS TRANSPORTS GENERAL LICENSES LEGISLATION
Op visite, een rapportage over controles door de VROM-Inspectie bij 17 ziekenhui Altena, W.J. 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN LEGISLATION
Opslag tijdens vervoer van radioactieve stoffen Koolwijk, Ad 01-01-2002 NVSN THE NETHERLANDS SMOKE DETECTORS RADIATION PERMISSABLE LEVELS TRANSPORTS GENERAL SAFETY RESEARCH LICENSES LEGISLATION
Persoonsdosimetrie: doelmatig of het doel voorbij geschoten? Claassen, M./ Grimbergen, T./ Jonkergouw, P./ Huinen, R. 01-01-2002 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS RADIATION PERMISSABLE LEVELS LEGISLATION