Magazine:
Tag: CONTAMINATION×

Description: Radioactive contamination

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Accelerator Radiological Protection. A personal and privileged odyssey part 3 Thomas, Ralph H. 01-01-2004 NVSN CONTAMINATION ENERGY OCCUPATIONAL HEALTH ICRP NUCLEAR FUSION RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION UNITED STATES OF AMERICA
Evaluatie van de gezondheidsrisico's verbonden met mogelijke gebruiksvormen van Paridaens, Johan/ Vanmarcke, Hans 01-01-2003 NVSN BELGIUM CONTAMINATION RADIUM SCK - BELGIUM RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Het voorkomen van inwendige besmetting Cor van de Vorstenbosch; Stralingsbeschermingsdienst Organon 01-12-2002 NVSN CONTAMINATION OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTES RADIATION MEASUREMENTS TRITIUM
Inwendige besmetting door radon vervalprocucten Hans Vanmarcke 01-12-2002 NVSN CONTAMINATION HEALTH POPULATION ICRP NATURAL RADIATION RESEARCH INSTITUTEN RADON RESEARCH INSTITUTES RISK ANALYSE
Inwendige besmetting, de geschiedenis A.S. Keverling Buisman; NRG-Petten 01-12-2002 NVSN CONTAMINATION HISTORY OF NUCLEAR HEALTH POPULATION OCCUPATIONAL HEALTH ICRP NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN MISCELLANIOUS RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Maatregelen ter voorkoming van inwendige besmetting Cees Leurs 01-12-2002 NVSN CONTAMINATION BORSSELE OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS SAFETY GENERAL
Medewerkers Dounreay licht besmet UKAEA; Ronald Smetsers 01-12-2002 NVSN CONTAMINATION DOUNREAY, GB OCCUPATIONAL HEALTH UNITED KINGDOM INSPECTIONS SAFETY GENERAL
mr NABIS ( NAtuurlijke Bronnen van Ioniserende Straling) Zuur, Ciska 01-01-2004 NVSN CONTAMINATION THE NETHERLANDS RADIATION PERMISSABLE LEVELS LICENSES VROM-INSPECTION LEGISLATION
Proces over radioactief strand 01-01-2003 NVSN CONTAMINATION DOUNREAY, GB UNITED KINGDOM RESEARCH INSTITUTEN LEGAL UKAEA
Stralingsbelasting in Nederland door reactorongeval in Tsjernobyl Kops, J.A.M.M. 01-06-1986 NVSN CONTAMINATION CESIUM HEALTH POPULATION IODIN KEMA THE NETHERLANDS RADIOACTIVE FOOD RIVM RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS CHERNOBYL -DISASTER
Te veel plutonium in grond bij Sellafield 01-06-2001 NVSN ACTIONS AMERICIUM CONTAMINATION DODEWAARD GREENPEACE UNITED KINGDOM PLUTONIUM RIVM SELLAFIELD
Voorbereiding veilige insluiting kernenergiecentrale Dodewaard Kers, Dick A. 01-01-2004 NVSN WASTE TRANSPORT CONTAMINATION DODEWAARD OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS DECOMMISSIONING RADIATION MEASUREMENTS