Energie Spectrum
Blad ECN

Magazine:
Tag: RADIATION GENERAL×

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Dosislimieten voor kosmische straling tijdens ruimtevluchten Draaisma, F.S. 01-01-1991 ES OCCUPATIONAL HEALTH NASA - USA THE NETHERLANDS RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Geel pigment en zwaar water Goedkoop, J.A. 01-01-1990 ES BELGIUM CEA FRANCE HISTORY OF NUCLEAR NUCLEAR ENERGY NUCLEAR WEAPONS KJELLER THE NETHERLANDS NORWAY NORSK HYDRO RADIATION GENERAL URANIUM GENERAL UNITED STATES OF AMERICA HEAVY WATER
Geen verband tussen bossterfte en kernenergie Koops, F.B.J./ Lugt, G. van der 01-10-1985 ES NUCLEAR ENERGY AND ENVIRONMENT AIR POLLUTION RADON RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS URANIUM MINING ACID RAIN
Genetische stralingrisico's voor de mens Buul, P.P.W. van 01-07-1983 ES HEALTH POPULATION ICRP RADIATION GENERAL RADIATION CONSEQUENCES RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Gevolgen van Tsjernobyl voor Nederland Lindhout, A.H. 01-11-1988 ES CONTAMINATION EU / EC EUROPE THE NETHERLANDS RADIOACTIVE FOOD RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS CHERNOBYL -DISASTER
Glas in zout. Beschouwing van enkele facetten van het opbergen van kernsplijting Verkerk, B. 01-12-1977 ES EXPERIMENTAL RESEARCH RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION VITRIFICATION SALTDOMES
Industriële toepassingen van gammastralingen Ouwerkerk, Th./ Leemhorst, J.G. 01-05-1979 ES GAMMASTER BV HISTORY OF NUCLEAR THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION FOOD IRRADIATION
Normstelling straling verder ontwikkeld 01-11-1984 ES WASTE GENERAL COSTS NUCLEAR ENERGY THE NETHERLANDS RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Nucleair afval trekt mogelijk scheuren in zout 01-11-1990 ES WASTE GENERAL ILONA THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN OPLA RADIATION GENERAL SALTDOMES
Proliferatiegevaar en kernenergie Hulst, P.J. van/ Mostert, P 01-02-1979 ES IAEA NUCLEAR WEAPONS COSTS NUCLEAR ENERGY NPT REPROCESSING PLUTONIUM RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL ENRICHMENT
Risico's van bestraling in utero Vos, O. 01-07-1983 ES HEALTH POPULATION RADIATION GENERAL RADIATION CONSEQUENCES
Risico's van penatrale bestraling Vos, O. 01-01-1991 ES HEALTH see: HEALTH POPULATION HEALTH POPULATION HIROSHIMA ICRP JAPAN NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Risicoberekeningen voor genetische effecten van ioniserende straling Tates, A.D. 01-01-1991 ES HEALTH POPULATION ICRP RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Somatische risico's van ioniserende straling Kal, H.B. 01-01-1991 ES HEALTH see: HEALTH POPULATION HEALTH POPULATION ICRP THE NETHERLANDS NRPB RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Straling voor onderzoek en verbeteren van produkten 01-04-1991 ES CONGRESS ECN NUCLEAR ENERGY AND ENVIRONMENT THE NETHERLANDS RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION FOOD IRRADIATION
Stralingsbronnen, toepassingen en stralingsdoses Huyskens, CHR. J. 01-07-1993 ES HEALTH see: HEALTH POPULATION ICRP NATURAL RADIATION THE NETHERLANDS RADON RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Stralingsgrootheden, stochastische effecten en dosislimieten Broerse, J.J. 01-01-1991 ES HEALTH POPULATION ICRP NATURAL RADIATION THE NETHERLANDS POLITIEK RADON RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Stralingsinvloeden op keukenzout, voor zover van belang bij opberging van kernsp Verkerk, B. 01-09-1977 ES ACTINIDEN RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION SALTDOMES
Vijftig jaar neutron Bergsma, j./ Dijk, C. van 01-12-1982 ES HISTORY OF NUCLEAR RESEARCH REACTORS DEVELOPMENT OF NUCLEAR POWER REACTORS GENERAL RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION