Magazine:
Tag: RADIATION GENERAL×

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Accelerator Radiological Protection a Personal and Privileged Odyssey Part 2 Thomas, Ralph H. 01-01-2004 NVSN ICRP NUCLEAR FUSION RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Afschermingsberekeningen en validatie door middel van dosimetrie bij toepassing Bosman, Dr.Ir. J./ Arends, Ir. A. J./ Edelbroek, Dr. M. A. 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION SAFETY GENERAL
Alara bij niet-ioniserende straling: nodig en mogelijk? Rongen, Eric van 01-01-2002 NVSN EMF HEALTH POPULATION LOW-LEVEL RADIATION THE NETHERLANDS RIVM RADIATION GENERAL
Alara: meer dan LNT Passchier, Prof. dr. W.F. 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION ICRP THE NETHERLANDS RADON RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION
Beleidsstandpunt CORA rapport 01-01-2003 NVSN CORA COVRA CLAY COSTS NUCLEAR ENERGY METHODS WASTE STORAGE THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RETRIEVABILITY
Berekening van het stralingsniveau rond een stapeling verpakkingen met radioacti Franken, Yuri 01-01-2004 NVSN RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION TRANSPORTS GENERAL
Beroemde stralingsbeschermers Lauriston S. Taylor 01-12-2002 NVSN ICRP PERSONS RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS
Beroemde stralingsbeschermers: J.W.N. Tuyn 01-12-2003 NVSN ARGENTINE IAEA ICRP IRPA PERSONS AWARD RADIATION GENERAL SAFETY RESEARCH UNITED NATIONS
Besluit stralingsbescherming gepubliceerd Thijssen, Carel/ Zuur, Ciska 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION OCCUPATIONAL HEALTH ICRP THE NETHERLANDS RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS LICENSES LEGISLATION
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan externe straling vanuit de omgevi Blaauboer, Roelf 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION NATURAL RADIATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan ioniserende straling voor medisch Brugmans, M/ Buijs, W./ Geleijns, K./ Lembrechts, J. 01-03-2001 NVSN ICRP THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Calculation of the gonadal dose in radiation therapy Giessen, P.H. van der/ Verbeeten, Dr. Bernard 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL
Castle Bravo Tanzi, Cristina 01-01-2003 NVSN HISTORY OF NUCLEAR HEALTH POPULATION NUCLEAR WEAPONS TESTING MARSHALL ISLANDS RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS RADIATION EXPERIMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION UNITED STATES OF AMERICA
De electronische snelweg: Nuttig en leuk! P. van Rooijen 01-12-2002 NVSN ATOOMTERRORISME ICRP IRPA TEACHING MATERIALS NUCLEAR MEDICINE ACCIDENTS REMAINDERS REVIEWS RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Een greep uit pas verschenen publicaties 01-12-2002 NVSN REVIEWS RADIATION GENERAL
Genetische risicoschattingen anno 2002 Buul, Paul P.W. van 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION ICRP RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Herstel van dubbelstrengsbreuken in DNA Pastink, Albert 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION RADIATION GENERAL
Huiddoses bij röntgengeleide medische interventies Geleijns, Koos 01-01-2003 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Milieubeleid straling in één getal? Pruppers, Mathieu 01-01-2002 NVSN NUCLEAR ENERGY AND ENVIRONMENT DISCHARGES SOIL DISCHARGES AIR DISCHARGES WATER THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RIVM RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Radiofarmaca apotheken Schreuder, Nanno 01-01-2004 NVSN AMERSHAM INTERNAT. THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL
Rechtvaardiging van toepassingen van ioniserende straling Steen, J van der 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION IAEA ICRP THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADON RADIATION GENERAL LICENSES FOOD IRRADIATION LEGISLATION
Referentiewaarden, wat zijn dat? Gelijns, Koos 01-01-2002 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL SAFETY GENERAL LEGISLATION
Röntgenstraling en zwangerschap 01-12-2001 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL
Simpel maar doelmatig ... Ronald Smetsers 01-12-2002 NVSN THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL
Stralenbescherming bij medische toepassingen: is het onderzoek wel voldoende aan Geleijns, Koos 01-01-2004 NVSN EU / EC NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL SAFETY RESEARCH
Stralingshygiëne rond molybdeenproductie Kerveling Buisman, A.S. 01-09-2001 NVSN NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Uit onze wintercollectie: lichtgewicht beschermende kleding 01-12-2003 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH MILITARY USES RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL
Vliegen - de kosmos straalt je tegemoet Blaauboer, Roelf 01-01-2003 NVSN EMF EU / EC OCCUPATIONAL HEALTH ICRP NUCLEAR ENERGY THE NETHERLANDS RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION