Energie Spectrum
Blad ECN

Magazine:
Tag: PLUTONIUM×

Description: environment, use, production, discussion transuranic

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Bijdrage tot de veiligheidsbeoordeling van het opbergen van radioactief afval in Verkerk, B. 01-05-1981 ES ACTINIDEN ICRP INFCE PLUTONIUM RISK ANALYSE RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS SAFETY GENERAL VITRIFICATION SALTDOMES
De invloed van zwaar-waterreactoren op het uraniumgebruik Mostert, P. 01-06-1977 ES PLUTONIUM REACTORS GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL HEAVY WATER
De thoriumcyclus en de verspreiding van kernwapens Plas, Th. van der 01-12-1979 ES REPROCESSING PLUTONIUM GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL ENRICHMENT
Kernenergie en thermochemie Cordfuncke, E.H.P. 01-09-1979 ES ECN IAEA NUCLEAR ENERGY PLUTONIUM GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL
Kosten van verschillende vormen van electriciteits opwekking 01-04-1985 ES WASTE GENERAL CONSTRUCTION NUCLEAR POWER PLANT ECONOMY – GENERAL ELECTRICITY PRICE KIVI COSTS NUCLEAR ENERGY DECOMMISSIONING PLUTONIUM URANIUM RESOURCES & PRICE
Maatschappelijke aspecten van kernfusie Braams, C.M. 01-09-1980 ES ICRP JET/NET NUCLEAR FUSION NUCLEAR WEAPONS COSTS NUCLEAR ENERGY PLUTONIUM RISK ANALYSE RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION TOKAMAK REACTOR SAFETY
Nieuwe vergunning kerncentrale Dodewaard 01-03-1988 ES DODEWAARD THE NETHERLANDS PLUTONIUM GENERAL TECHNICAL INFORMATION LICENSES
Proliferatiegevaar en kernenergie Hulst, P.J. van/ Mostert, P 01-02-1979 ES IAEA NUCLEAR WEAPONS COSTS NUCLEAR ENERGY NPT REPROCESSING PLUTONIUM RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL ENRICHMENT
Splijtstofbewaking en non proliferatie van kernwapens Harry, R.J.S. 01-09-1992 ES EURATOM FRANCE IAEA INFCE IRAQ NUCLEAR ENERGY LA HAGUE, FRANCE NPT REPROCESSING PLUTONIUM RUSSIA GENERAL TECHNICAL INFORMATION THORP TRITIUM URANIUM GENERAL TREATIES UNITED STATES OF AMERICA
Splijtstofbewaking en non-proliferatie 01-07-1977 ES CONGRESS EURATOM IAEA NPT PLUTONIUM URANIUM GENERAL
Splijtstofcyclus 01-07-1977 ES IMPORTANCE NUCLEAR IN TOTAL ENERGYPRODUCTION CONSTRUCTION NUCLEAR POWER PLANT CANDU CONGRESS GERMANY ENERGY POLICY, NUCLEAR FRANCE IAEA INDIA JAPAN BREEDER REACTORS DEVELOPMENT OF NUCLEAR POWER REPROCESSING PLUTONIUM RUSSIA GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM RESOURCES & PRICE URENCO ENRICHMENT UNITED STATES OF AMERICA
Transmutatie van lang levend radioactief afval: Recycleren van gebruikte splijts Abrahams, K. 01-04-1991 ES ACTINIDEN WASTE GENERAL ECN HFR JAPAN COSTS NUCLEAR ENERGY MOX NEA THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN PLUTONIUM GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL SAFETY RESEARCH SALTDOMES
Twee opvattingen, uit Engeland en de VS: Voortzetting, Respectievelijk uitstel 01-05-1977 ES CONSTRUCTION NUCLEAR POWER PLANT UNITED KINGDOM BREEDER REACTORS PLUTONIUM URANIUM RESOURCES & PRICE REACTOR SAFETY UNITED STATES OF AMERICA
Twintig jaar splijtstofbeheer van de kokendwaterreactor Dodewaard Oosterkamp, W.J./ Bruggink, J.C./ Nijst, J.N. 01-11-1984 ES ASEA-AB DODEWAARD THE NETHERLANDS DEVELOPMENT OF NUCLEAR POWER PLUTONIUM RISK ANALYSE GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Wetsontwerp goedkeuring opwerkingscontracten 01-01-1980 ES WASTE GENERAL FRANCE UNITED KINGDOM INFCE CONTRACTS THE NETHERLANDS REPROCESSING PLUTONIUM POLITIEK GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL