Magazine:
Tag: GENERAL TECHNICAL INFORMATION×

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Accelerator radiological protection a personal and privileged odyssey part 1 Thomas, Ralph H. 01-01-2004 NVSN CERN - GENEVE HISTORY OF NUCLEAR HEALTH POPULATION IRPA NUCLEAR FUSION RESEARCH INSTITUTEN RADIOACTIVITY GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION SAFETY GENERAL UNITED STATES OF AMERICA
Accelerator Radiological Protection. A personal and privileged odyssey part 3 Thomas, Ralph H. 01-01-2004 NVSN CONTAMINATION ENERGY OCCUPATIONAL HEALTH ICRP NUCLEAR FUSION RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION UNITED STATES OF AMERICA
Afschermingsberekeningen en validatie door middel van dosimetrie bij toepassing Bosman, Dr.Ir. J./ Arends, Ir. A. J./ Edelbroek, Dr. M. A. 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION SAFETY GENERAL
Alara: meer dan LNT Passchier, Prof. dr. W.F. 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION ICRP THE NETHERLANDS RADON RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION
Berekening van het stralingsniveau rond een stapeling verpakkingen met radioacti Franken, Yuri 01-01-2004 NVSN RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION TRANSPORTS GENERAL
Berlijns blauw 01-01-2003 NVSN CESIUM HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Buitenluchtconcentraties radon in september extreem hoog! Smetsers, Ronald 01-01-2003 NVSN THE NETHERLANDS RADON RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Castle Bravo Tanzi, Cristina 01-01-2003 NVSN HISTORY OF NUCLEAR HEALTH POPULATION NUCLEAR WEAPONS TESTING MARSHALL ISLANDS RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS RADIATION EXPERIMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION UNITED STATES OF AMERICA
De invloed van het loodschort op de effectieve dosis voor werkers bij medische Franken, Yuri/ Huyskens, Chris J. 01-12-2001 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH ICRP NUCLEAR MEDICINE RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION SAFETY GENERAL
Detectie van radioactief schroot met poortdetectoren Blaauboer, Roelf/ Overwater, Ronald 01-01-2003 NVSN THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIOACTIVE SCRAP METAL RIVM RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
EU-richtlijn voor bescherming van werknemers tegen effecten van elektromagnetisc 01-01-2003 NVSN EMF EU / EC OCCUPATIONAL HEALTH GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Evaluatie van de gezondheidsrisico's verbonden met mogelijke gebruiksvormen van Paridaens, Johan/ Vanmarcke, Hans 01-01-2003 NVSN BELGIUM CONTAMINATION RADIUM SCK - BELGIUM RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Gezondheidsrisico's van blootstelling aan verarmd uranium 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION OCCUPATIONAL HEALTH MILITARY USES RESEARCH INSTITUTEN RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL DEPLETED URANIUM
HABOG feestelijk geopend! 01-01-2003 NVSN COVRA LOCATION NEW NUCLEAR FACILITY METHODS WASTE STORAGE THE NETHERLANDS REPROCESSING GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL ENRICHMENT
Hoe er een eind kwam aan stralende Haagse meterkasten Bothof, J. 01-01-2002 NVSN THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Huiddoses bij röntgengeleide medische interventies Geleijns, Koos 01-01-2003 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Is TETRA-apparatuur (C2000) een gevaar voor de gebruiker? Rongen, Eric van 01-01-2003 NVSN EMF OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Jodiumprofylaxe bijj nucleaire rampen ter voorkoming van stralingsschade Frankfort, S.V./ Roos, J.C./ Franssen, E.J.f. 01-01-2003 NVSN HEALTH POPULATION IODINE PILLS THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN GENERAL TECHNICAL INFORMATION CHERNOBYL -DISASTER
Kernenergie in de Sowjet-Unie Eendebak, B. Th. 01-06-1986 NVSN IMPORTANCE NUCLEAR IN TOTAL ENERGYPRODUCTION SOUTH URALS OF BELOYARSK ENERGY MAP RBMK RUSSIA BLOCK HEATING GENERAL TECHNICAL INFORMATION CHERNOBYL CHERNOBYL -DISASTER REACTOR SAFETY VVER
Naar een andere meldings en vergunningsplicht van ioniserende straling uitzenden Jong, Peter de 01-01-2004 NVSN EMF OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS NRG RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION
Radioactief ziekenhuisafval: wat doen we er mee? Selling Henk A. 01-03-2001 NVSN WASTE GENERAL COVRA THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION
Reorganisatie van opslag, verwerking en afvoer van radioactief afval bij de Eras Lokerse, August F./ Kicken Pierre J.H. 01-03-2001 NVSN WASTE GENERAL COVRA DISCHARGES WATER METHODS WASTE STORAGE THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN GENERAL TECHNICAL INFORMATION LICENSES LEGISLATION
RTG's: Radionuclide Thermoelectric Generators 01-01-2002 NVSN ENERGY REACTORS GENERAL SPACE REACTORS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Soms gaat het mis Cordewener, Lesley 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS ACCIDENTS NUCLEAR POWER PLANTS ACCIDENTS REMAINDERS DISASTERPLANS RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION VROM-INSPECTION
Stralingsbelasting Electro-Thermische Fosfor productie. Deel 1: de inhalatiedosi Erkens, W.H.H. 01-01-2003 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH INDUSTRIAL USE DISCHARGES AIR DISCHARGES WATER THE NETHERLANDS RADIOACTIVE MONITORING NETWORK RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL LEGISLATION ZEELAND
Stralingsdosis vliegtuigbemanning Jong, Peter de/ Dijk, Janwillem van 01-01-2002 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Stralingshygiëne rond molybdeenproductie Kerveling Buisman, A.S. 01-09-2001 NVSN NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Vliegen - de kosmos straalt je tegemoet Blaauboer, Roelf 01-01-2003 NVSN EMF EU / EC OCCUPATIONAL HEALTH ICRP NUCLEAR ENERGY THE NETHERLANDS RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION