Magazine:
Tag: NUCLEAR MEDICINE×

Description: Production and uses medical isotopes; incl. X

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Afschermingsberekeningen en validatie door middel van dosimetrie bij toepassing Bosman, Dr.Ir. J./ Arends, Ir. A. J./ Edelbroek, Dr. M. A. 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION SAFETY GENERAL
Afwegingen bij bevolkingsonderzoek colorectale kanker met behulp van CT-colonogr Venema, Henk W./ Gelder, Rogier E. van/ Stokker, Jaap 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN
Berlijns blauw 01-01-2003 NVSN CESIUM HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan ioniserende straling door antropo Janssen, Martien 01-12-2001 NVSN HEALTH POPULATION INDUSTRIAL USE NUCLEAR WEAPONS TESTING DISCHARGES AIR DISCHARGES WATER THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE MISCELLANIOUS RADIATION PERMISSABLE LEVELS TRANSPORTS GENERAL CHERNOBYL -DISASTER
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan ioniserende straling voor medisch Brugmans, M/ Buijs, W./ Geleijns, K./ Lembrechts, J. 01-03-2001 NVSN ICRP THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Calculation of the gonadal dose in radiation therapy Giessen, P.H. van der/ Verbeeten, Dr. Bernard 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL
CT-scan tast intelligentie van baby aan Geleijns, Koos 01-01-2004 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION PERMISSABLE LEVELS SWEDEN
De electronische snelweg: Nuttig en leuk! P. van Rooijen 01-12-2002 NVSN ATOOMTERRORISME ICRP IRPA TEACHING MATERIALS NUCLEAR MEDICINE ACCIDENTS REMAINDERS REVIEWS RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
De invloed van het loodschort op de effectieve dosis voor werkers bij medische Franken, Yuri/ Huyskens, Chris J. 01-12-2001 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH ICRP NUCLEAR MEDICINE RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION SAFETY GENERAL
De radioloog en hormese Geleijns, Koos 01-01-2002 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION MEASUREMENTS
Dosimetrie in de radiologie, ervaringen van het demonstratieproject patiëntendos Teeuwisse, Wouter/ Geleijns, Koos/ Veldkamp, Wouter 01-01-2004 NVSN EU / EC THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RIVM RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Dosisconversiecoëfficiënten voor CT onderzoek bij kinderen Rijkée, A.G./ Schultz, F.W. 01-01-2004 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS
Great American inventions Geleijns, Koos 01-01-2003 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS UNITED STATES OF AMERICA
Handdosimetrie bij de productie van PET-radiofarmaca M.C.M. Claassen 01-12-2003 NVSN OCCUPATIONAL HEALTH NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RISK ANALYSE RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Het voorkomen van inwendige besmetting Cor van de Vorstenbosch; Stralingsbeschermingsdienst Organon 01-12-2002 NVSN CONTAMINATION OCCUPATIONAL HEALTH THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTES RADIATION MEASUREMENTS TRITIUM
HO-166 geladen microsferen als therapie voor de behandeling van levermetastasen Nijsen, Frank 01-06-2001 NVSN NUCLEAR MEDICINE
Hoe hoog is de extra stralingsbelasting bij IMRT van prostaatpatiënten ? Kunze, Martina 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Huiddoses bij röntgengeleide medische interventies Geleijns, Koos 01-01-2003 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen on-line! M.J.P. Brugmans; E.J. Meeuwsen 01-11-2003 NVSN EURATOM THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RADIATION MEASUREMENTS LEGISLATION
Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen: hernieuwd overzicht van de med Brugmans, Marco/ Meeuwsen, Els 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RIVM RADIATION MEASUREMENTS
Inwendige besmetting, de geschiedenis A.S. Keverling Buisman; NRG-Petten 01-12-2002 NVSN CONTAMINATION HISTORY OF NUCLEAR HEALTH POPULATION OCCUPATIONAL HEALTH ICRP NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN MISCELLANIOUS RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Kamervragen over (te) hoge stralingsdosis CT-scans bij kinderen 01-06-2001 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE PARLIAMENT RADIATION PERMISSABLE LEVELS
MRI voor het geleiden en evalueren van behandelingen van het bloedvaatstelsel Bartels, L.W. 01-12-2001 NVSN NUCLEAR MEDICINE
Onzorgvuldig onderzoek 01-12-2003 NVSN NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN
Op visite, een rapportage over controles door de VROM-Inspectie bij 17 ziekenhui Altena, W.J. 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN LEGISLATION
Opname van C-14 gemerkte verbindingen via de huid J.A. Meuling; L. Roza; TNO-Voeding afd. Fysiologie 01-12-2003 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS
Patiëntdosis bij radiosynoviorthese Zee, W.v/d / Graaf, R. de / Zant, F.M. v/d / Jongh, W.de 01-01-2004 NVSN THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE
Prescan.nl 01-12-2003 NVSN NUCLEAR MEDICINE SAFETY GENERAL
Radioactief ziekenhuisafval: wat doen we er mee? Selling Henk A. 01-03-2001 NVSN WASTE GENERAL COVRA THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION
Radiobiologie van de huid J. Wondergem; J.J. Broerse; Leiden Univ. Medisch. Centr. 01-12-2003 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE SAFETY GENERAL