Magazine:
Tag: HEALTH POPULATION×

Description: healtheffect on population of radioactivity

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Accelerator radiological protection a personal and privileged odyssey part 1 Thomas, Ralph H. 01-01-2004 NVSN CERN - GENEVE HISTORY OF NUCLEAR HEALTH POPULATION IRPA NUCLEAR FUSION RESEARCH INSTITUTEN RADIOACTIVITY GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION SAFETY GENERAL UNITED STATES OF AMERICA
Afwegingen bij bevolkingsonderzoek colorectale kanker met behulp van CT-colonogr Venema, Henk W./ Gelder, Rogier E. van/ Stokker, Jaap 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN
Alara bij niet-ioniserende straling: nodig en mogelijk? Rongen, Eric van 01-01-2002 NVSN EMF HEALTH POPULATION LOW-LEVEL RADIATION THE NETHERLANDS RIVM RADIATION GENERAL
Alara: meer dan LNT Passchier, Prof. dr. W.F. 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION ICRP THE NETHERLANDS RADON RADIATION GENERAL GENERAL TECHNICAL INFORMATION LEGISLATION
Berekening van de longkankerincidentie in Nederland door roken en blootstelling Leenhouts, Henk P./ Brugmans, Marco J.P. 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADON RIVM
Berlijns blauw 01-01-2003 NVSN CESIUM HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE GENERAL TECHNICAL INFORMATION
Besluit stralingsbescherming gepubliceerd Thijssen, Carel/ Zuur, Ciska 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION OCCUPATIONAL HEALTH ICRP THE NETHERLANDS RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS LICENSES LEGISLATION
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan externe straling vanuit de omgevi Blaauboer, Roelf 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION NATURAL RADIATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan ioniserende straling door antropo Janssen, Martien 01-12-2001 NVSN HEALTH POPULATION INDUSTRIAL USE NUCLEAR WEAPONS TESTING DISCHARGES AIR DISCHARGES WATER THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE MISCELLANIOUS RADIATION PERMISSABLE LEVELS TRANSPORTS GENERAL CHERNOBYL -DISASTER
Blootstelling van de Nederlandse bevolking aan radon Lembrechts, Johan 01-09-2001 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RADON MISCELLANIOUS RADIATION PERMISSABLE LEVELS URANIUM GENERAL
Bs en de ministriële regeling analyse gevolgen van ioniserende straling Delfini, Ginevra 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RADIATION PERMISSABLE LEVELS LEGISLATION
Calculation of the gonadal dose in radiation therapy Giessen, P.H. van der/ Verbeeten, Dr. Bernard 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL
Castle Bravo Tanzi, Cristina 01-01-2003 NVSN HISTORY OF NUCLEAR HEALTH POPULATION NUCLEAR WEAPONS TESTING MARSHALL ISLANDS RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS RADIATION EXPERIMENTS GENERAL TECHNICAL INFORMATION UNITED STATES OF AMERICA
cowboys op elektromagnetische velden Rongen, Eric van 01-03-2001 NVSN EMF HEALTH POPULATION RADIATION PERMISSABLE LEVELS WHO
CT-scan tast intelligentie van baby aan Geleijns, Koos 01-01-2004 NVSN HEALTH POPULATION NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION PERMISSABLE LEVELS SWEDEN
De gezondheidsraad over mobiele telefoons Rongen, Eric van 01-01-2002 NVSN EMF HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS
De spanning stijgt... Pruppers, Mathieu 01-01-2003 NVSN EMF HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RIVM
De stralingsprestatienorm (SPN) nader toegelicht Aernsbergen, L.M. van/ Klomberg, T./ Luijk, P. van 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RADON RADIATION PERMISSABLE LEVELS
De tweede nationale vergelijking van erkende diensten voor persoonsdosimetrie in Bader, F./ Damen, P./ Vries W. de/ Pieksma, M. 01-01-2004 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS
Dosisconversiecoëfficiënten voor CT onderzoek bij kinderen Rijkée, A.G./ Schultz, F.W. 01-01-2004 NVSN HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS NUCLEAR MEDICINE RESEARCH INSTITUTEN RADIATION MEASUREMENTS
Duitse kuurbaden: 'Hallo, Radonia!' Tanner, Adam 01-03-2001 NVSN GERMANY HEALTH POPULATION RADON URANIUM MINING
Een impressie van de 2nd International Workshop on Biological Effectes of ... Gert Kelfkens: RIVM 01-12-2002 NVSN CONGRESS EMF EXPERIMENTAL RESEARCH HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN RIVM
Foto omslag 01-01-2003 NVSN EMF HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS
Geen gezondheidsrisico's van GSM antennes, maar toch liever geen antenne op mijn Koops, Frans 01-03-2001 NVSN EMF HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS
Geen kanker door mobiel bellen Koops, Frans 01-03-2001 NVSN EMF HEALTH POPULATION RESEARCH INSTITUTEN
Geen toename kanker rond "Tree Mile Island" J.W.N. Tuyn 01-12-2003 NVSN HEALTH POPULATION ACCIDENTS NUCLEAR POWER PLANTS TMI UNITED STATES OF AMERICA
Genetische risicoschattingen anno 2002 Buul, Paul P.W. van 01-01-2002 NVSN HEALTH POPULATION ICRP RESEARCH INSTITUTEN RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Gevallen van stralingsziekte in Irak The New York Times, 25 november 2003 01-12-2003 NVSN HEALTH POPULATION IRAQ COBALT MILITARY USES
Gezondheidrisico van blootstelling aan 50 Hz magnetische velden en het ... F.B.J. Koops 01-12-2002 NVSN EMF EU / EC HEALTH POPULATION COST - GENERAL THE NETHERLANDS NRPB RESEARCH INSTITUTEN GOVERNMENT RISK ANALYSE SOCIAL ASPECTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS SAFETY GENERAL LEGISLATION
Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequentie elektromagnetische vel Bolte, John/ Pruppers, Matthieu 01-01-2004 NVSN EMF HEALTH POPULATION THE NETHERLANDS RESEARCH INSTITUTEN