Energie Spectrum
Blad ECN

Magazine:
Tag: ICRP×

Description: International Commission on Radiation Protection

Title Author Date Magazine  categories / reduce selection
Andersoortig radioactief afval Goedkoop, J.A. 01-11-1979 ES WASTE GENERAL ICRP NUCLEAR ENERGY AND ENVIRONMENT RESEARCH INSTITUTEN RADON RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION URANIUM GENERAL UNITED STATES OF AMERICA
Basisnormen voor de stralingshygiëne Feer, Y. van der 01-03-1981 ES HEALTH see: HEALTH POPULATION ICRP RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Bedrijfservaring met kernenergie Goedkoop, J.A./ Kraak, W. 01-01-1983 ES GLOBAL IMPORTANCE OF NUCLEAR POWER CONGRESS ELECTRICITY PRICE HEALTH POPULATION IAEA ICRP LOFT ACCIDENTS NUCLEAR POWER PLANTS REACTORS GENERAL TMI URANIUM RESOURCES & PRICE URENCO REACTOR SAFETY ENRICHMENT
Bijdrage tot de veiligheidsbeoordeling van het opbergen van radioactief afval in Verkerk, B. 01-05-1981 ES ACTINIDEN ICRP INFCE PLUTONIUM RISK ANALYSE RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS SAFETY GENERAL VITRIFICATION SALTDOMES
Deel 3 energienota: brandstofinzet centrales 01-07-1980 ES WASTE GENERAL CONSTRUCTION NUCLEAR POWER PLANT ELECTRICITY PRICE ENERGY POLICY, GENERAL ENERGY POLICY, NUCLEAR ICK ICRP LOCATION NEW NUCLEAR FACILITY NATURAL RADIATION THE NETHERLANDS ACCIDENTS NUCLEAR POWER PLANTS RISK ANALYSE RADIATION PERMISSABLE LEVELS REACTOR SAFETY EMPLOYMENT SALTDOMES
Enkele aspecten van aanbevelingen van de ICRP Barendsen, G.W. 01-07-1983 ES HEALTH POPULATION ICRP NATURAL RADIATION RADIATION CONSEQUENCES RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Genetische stralingrisico's voor de mens Buul, P.P.W. van 01-07-1983 ES HEALTH POPULATION ICRP RADIATION GENERAL RADIATION CONSEQUENCES RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Het beheer van radioactieve stoffen 01-07-1977 ES WASTE GENERAL CONTAMINATION CANDU CONGRESS WASTEDUMPING IN SEA ICRP CLAY COSTS NUCLEAR ENERGY DISCHARGES SOIL DISCHARGES AIR DISCHARGES WATER DEVELOPMENT OF NUCLEAR POWER REPROCESSING RUSSIA RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION VITRIFICATION UNITED STATES OF AMERICA SALTDOMES
Kernenergie en stralingshygiëne Abrahamse, J.C. 01-01-1984 ES WASTE GENERAL WASTE TRANSPORT BORSSELE OCCUPATIONAL HEALTH ICRP THE NETHERLANDS PZEM RADIATION PERMISSABLE LEVELS LEGISLATION
Kolenafval versus kernsplijtingsafval Hamstra, J. 01-02-1981 ES WASTE GENERAL ENERGY POLICY, GENERAL ICRP THE NETHERLANDS RISK ANALYSE
Maatschappelijke aspecten van kernfusie Braams, C.M. 01-09-1980 ES ICRP JET/NET NUCLEAR FUSION NUCLEAR WEAPONS COSTS NUCLEAR ENERGY PLUTONIUM RISK ANALYSE RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION TOKAMAK REACTOR SAFETY
Milieu aspecten van kernfusie Klippel, H.Th. 01-11-1987 ES WASTE GENERAL CANDU HEALTH POPULATION ICRP NUCLEAR FUSION LITHIUM DISCHARGES SOIL DISCHARGES AIR DISCHARGES WATER AIR POLLUTION ACCIDENTS REMAINDERS RISK ANALYSE RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION TOKAMAK TRITIUM SAFETY GENERAL
Nieuwe ICRP-normen en de ondergrondse opberging van radioactiefafval Hamstr, J./ Feer, Y. van der 01-04-1981 ES ACTINIDEN WASTE GENERAL ICRP RADIATION PERMISSABLE LEVELS URANIUM MINING
Risico's van penatrale bestraling Vos, O. 01-01-1991 ES HEALTH see: HEALTH POPULATION HEALTH POPULATION HIROSHIMA ICRP JAPAN NUCLEAR MEDICINE RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Risico-analyse van het storten van laag radioactief afval in de diepzee Weers, A.W. van 01-09-1981 ES WASTE GENERAL CONTAMINATION WASTEDUMPING IN SEA UNITED KINGDOM IAEA ICRP LONDON DUMPING CONVENTON RESEARCH INSTITUTEN RISK ANALYSE RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION UNITED STATES OF AMERICA
Risicoberekeningen voor genetische effecten van ioniserende straling Tates, A.D. 01-01-1991 ES HEALTH POPULATION ICRP RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Somatische effecten van ioniserende straling Davids, J.A.G. 01-02-1982 ES HEALTH see: HEALTH POPULATION HIROSHIMA ICRP JAPAN RADIATION CONSEQUENCES RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Somatische risico's van ioniserende straling Kal, H.B. 01-01-1991 ES HEALTH see: HEALTH POPULATION HEALTH POPULATION ICRP THE NETHERLANDS NRPB RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Stralingsbronnen, toepassingen en stralingsdoses Huyskens, CHR. J. 01-07-1993 ES HEALTH see: HEALTH POPULATION ICRP NATURAL RADIATION THE NETHERLANDS RADON RADIATION GENERAL RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Stralingsgrootheden, stochastische effecten en dosislimieten Broerse, J.J. 01-01-1991 ES HEALTH POPULATION ICRP NATURAL RADIATION THE NETHERLANDS POLITIEK RADON RADIATION GENERAL RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Stralingsnormen verscherpt 01-04-1990 ES HEALTH see: HEALTH POPULATION ICRP THE NETHERLANDS RADIATION PERMISSABLE LEVELS
Veiligheidsaspecten van fusiereactoren Klippel, H.Th. 01-11-1980 ES ACTINIDEN WASTE GENERAL ICRP NUCLEAR FUSION BREEDER REACTORS RISK ANALYSE RADIATION MEASUREMENTS RADIATION PERMISSABLE LEVELS GENERAL TECHNICAL INFORMATION TRITIUM REACTOR SAFETY SAFETY RESEARCH